உழைப்பின் உன்னதத்தை உணர்த்துகின்ற கதை

கடற்கரை ஓரமாக பெரிய மரம் ஒன்று வளர்ந்திருந்தது. அதன் கிளை ஒன்று மிக நீண்டு கடல் நீருக்கு மேலாக நீட்டிக் கொண்டிருந்தது. அதன் உச்சியில் கடற்குருவி ஒன்று கூடு கட்images (60)டியது. அதனுள் நாலைந்து முட்டைகளை இட்டு அடைகாத்து வந்தது. ஆண் குருவியும் பெண் குருவியும் அதே கூட்டில் வசித்தபடி தங்கள் குஞ்சுகள் வெளிவரும் நாளை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்தன.

ஒரு நாள் பெரும் காற்று வீசியது. பெரிய அலைகள் பொங்கி எழுந்தன. கிளையில் இருந்த கூடு நழுவி காற்றின் வேகத்தில் கடலில் விழுந்து மூழ்கியது. குருவிகள் மனம் பதறிக் கதறின. கடல் நீரில் விழுந்து கூடு மூழ்கிய இடத்திற்கு மேலாக கீச், கீச் என்று கத்தியபடியே சுற்றிச் சுற்றி வந்தன.

பெண் குருவி மனம் உடைந்து சொல்லியது. எப்படியாவது முட்டைகளை மீண்டும் நான் காண வேண்டும். இல்லையேல் நான் உயிர் வாழ மாட்டேன் என்றது .images (63)

ஆண் குருவி சொன்னது. அவசரப்படாதே ஒரு வழி இருக்கிறது. நமது கூடு கரையின் ஓரமாகத் தான் விழுந்துள்ளது. கூட்டுடன் சேர்ந்து முட்டைகள் விழுந்ததால் நிச்சயம் உடைந்திருக்காது. அதனால் இந்த கடலிலுள்ள தண்ணீரை வற்றவைத்து விட்டால் போதும். முட்டைகளை நாம் மீட்டுவிடலாம்.என்று பெண் குருவிக்கு தன்னம்பிக்கை ஊட்டியது .

கடலை எப்படி வற்றவைப்பது?images (61)

முட்டைகள் பொரிந்து குஞ்சுகள் வெளிவர இன்னும் பல நாட்கள் ஆகலாம். எனவே நாம் இடைவிடாமல் சில நாட்கள் முயல வேண்டும். நம் வாயில் கொள்ளும் மட்டும் தண்ணீரை எடுத்துக் கொண்டு பறந்து சென்று தொலைவில் கொட்டுவோம். மறுபடியும் திரும்பி வந்து மீண்டும் நீரை நிரப்பிக் கொண்டு போய் தொலைவில் உமிழ்வோம். இப்படியே இடைவிடாமல் செய்து கடல் நீரை வேறு இடத்தில் ஊற்றினால் கடல் நீர் மட்டம் குறைந்து தரை தெரியும். நமது முட்டைகள் வெளிப்படும்.

இதையடுத்து இரண்டு குருவிகளும் தன்னம்பிக்கையுடன் ஊக்கத்துடன் செயலில் இறங்கின. விர்ரென்று பறந்து போய் தங்களது சிறிய அலகில் இரண்டு விழுங்கு நீரை நிரப்பிக் கொண்டன. பறந்து சென்று தொலைவில் போய் உமிழ்ந்தன. மீண்டும் பறந்து வந்து இரண்டு வாய் தண்ணீரை அள்ளின. கொண்டுபோய் தொலைவில் கக்கின.

இப்படியே இரவு பகல் நாள் முழுவதும் இடைவிடாமல் நடந்து கொண்டிருந்தது, இவற்றின் நீர் அகற்றும் படலம்.

அப்போது அந்தக் கடற்கரை ஓரமாக முனிவர் ஒருவர் நடந்து வந்து கொண்டிருந்தார். மகா சக்திகள் நிறைந்த மகான் அவர். ஆளில்லாத அந்தப் பகுதியில் கீச் கீச் என்ற சப்தம் கேட்கவும் அவர் திரும்பிப் பார்த்தார். இரண்டு குருவிகள் பறந்து போவது கண்டு சிரித்தபடி மேலே நடந்தார்.

மீண்டும் கீச் கீச் என்ற சப்தம். குருவிகள் கடலுக்கு மேல் பறந்தன. எதையோ அள்ளின. மீண்டும் பறந்தன. இப்படி பலமுறை நடைபெறவும், முனிவருக்கு வியப்பு. கடலில் இருக்கும் எதைக் கொத்துகின்றன இவை? அங்கு இரை ஏதும் இல்லையே என்று நினைத்தார் அவர்.

உடனே அந்த மகான் கண்களை மூடினார். உள்ளுக்குள் அமிழ்ந்தார். மறுகணம் அவர் மனதில் எல்லா நிகழ்ச்சிகளும் படம்போல் ஓடின. அவர் மனம் உருகியது. முட்டைகளை இழந்த தாயின் தவிப்பும் கடலையே வற்ற வைத்தாவது முட்டைகளை மீட்க வேண்டும் என்ற அதன் துடிப்பும் அவரது உள்ளத்தை நெகிழச் செய்தன.images (63)

உடனே தனது தவ பலத்தை ஒன்று திரட்டிய முனிவர் கையை உயர்த்தினார். மறுகணம் கடல் சில அடிகள் பின் வாங்கியது. அங்கே கூட்டுடன் இருந்த முட்டைகள் தென்பட்டன. குருவிகள் அதைப் பார்த்து குதூகலத்துடன் கீச்சிட்டன. ஆளுக்கொன்றாக முட்டைகளை பற்றிக் கொண்டு போய் வேறிடத்தில் சேர்த்தன.

நான் அப்போதே சொன்னேன் பார்த்தாயா? நமது ஒரு நாள் உழைப்பில் கடல் நீரை குறைத்து முட்டைகளை மீட்டு விட்டோம் பார்த்தாயா? என்றது ஆண் குருவி பெருமிதமாக.

முனிவர் சிரித்தபடி தொடர்ந்து நடந்தார். இங்கே குருவிகள் முட்டைகளை மீட்டது அவற்றின் உழைப்பாலா? இல்லை. முனிவரின் அருளால். ஆனால் அந்தக் குருவிகளுக்கு முனிவர் என்ற ஒருவரைப் பற்றியோ தவ வலிமை என்றால் என்ன என்பது பற்றியோ, எதுவுமே தெரியாது.ஆனால் தன்னம்பிக்கையுடன் கடல் நீரை அள்ளின .images (62)

அதே சமயம் குருவிகள் மட்டுமே கடல் நீரை மொண்டு சென்று ஊற்றிக் கொண்டிருக்காவிட்டால் முனிவர் தம் வழியே போயிருப்பார்.
அவரை மனம் நெகிழ வைத்தது எது? அவற்றின் உழைப்பும் முயற்சியும்தான். ஆக இங்கே முட்டைகள் மீட்கப்பட்டது, குருவிகளாலும் தான். முனிவராலும் தான். முனிவரின் ஆற்றல் அவற்றுக்குப் பக்க பலமாக வந்து சேர்ந்தது. குருவிகளின் உழைப்புத்தான் அதற்கு அடிப்படையாக அமைந்தது.

அன்பு நண்பர்களே .

எல்லையில்லா ஆற்றல் பெற்றவர்களே இளமைப் பருவம் வாழ்வின் இன்றியமையாப் பருவம்.
பருவத்தே பயிர் செய் என்பார்களே. இளமையில் வியர்வை சிந்தாவிட்டால் முதுமையில் கண்ணீர் சிந்த வேண்டி இருக்கும்.

எனவே விழித்திருக்கும் நேரமெல்லாம் உழைத்துக் கொண்டிருங்கள். வாழ்வில் எல்லா நேரமும் நல்ல நேரம்தான். உழைக்காத நேரம்தான் ராகு காலம். திட்டமிடுங்கள். ஒவ்வொன்றையும் திட்டமிடுங்கள். உழைத்துடுங்கள்

KARMA MAKES THE MANKIND

There was once a man who got lost in the desert. The water in his flask ran out two days ago, and he was on his last legs. He knew that if he didn’t get some water soon, he would surely perish. The man saw a shack ahead of him. He thought it might be a mirage or hallucination, but having no other option, he moved toward it. As he got closer he realized it was quite real, so he dragged his weary body to the door with the last of his strength.

The shack was not occupied and seemed like it had been abandoned for quite some time. The man gained entrance, hoping against hope that he might find water inside.

His heart skipped a beat when he saw what was in the shack: a water pump… It had a pipe going down through the floor, perhaps tapping a source of water deep under-ground.

He began working the pump, but no water came out. He kept at it and still nothing happened. Finally he gave up from exhaustion and frustration. He threw up his hands in despair. It looked as if he was going to die after all.

Then the man noticed a bottle in one corner of the shack. It was filled with water and corked up to prevent evaporation.

He uncorked the bottle and was about to gulp down the sweet life-giving water when he noticed a piece of paper attached to it. Handwriting on the paper read: “Use this water to start the pump. Don’t forget to fill the bottle when you’re done.”

He had a dilemma. He could follow the instruction and pour the water into the pump, or he could ignore it and just drink the water.

What to do? If he let the water go into the pump, what assurance did he have that it would work? What if the pump malfunctioned? What if the pipe had a leak? What if the underground reservoir had long dried up?

But then… maybe the instruction was correct. Should he risk it? If it turned out to be false, he would be throwing away the last water he would ever see.

Hands trembling, he poured the water into the pump. Then he closed his eyes, said a prayer, and started working the pump.

He heard a gurgling sound, and then water came gushing out, more than he could possibly use. He luxuriated in the cool and refreshing stream. He was going to live!

After drinking his fill and feeling much better, he looked around the shack. He found a pencil and a map of the region. The map showed that he was still far away from civilization, but at least now he knew where he was and which direction to go.

He filled his flask for the journey ahead. He also filled the bottle and put the cork back in. Before leaving the shack, he added his own writing below the instruction: “Believe me, it works!”

This story is all about life. It teaches us that we must give before we can receive abundantly. More importantly, it also teaches that faith plays an important role in giving. The man did not know if his action would be rewarded, but he proceeded regardless. Without knowing what to expect, he made a leap of faith.

Water in this story represents the good things in life. Something that brings a smile to your face. It can be intangible knowledge or it can represent money, love, family, friendship, happiness, respect, or any number of other things you value. Whatever it is that you would like to get out of life, that’s water.

The water pump represents the workings of the karmic mechanism. Give it some water to work with, and it will return far more than you put.

NEVER ACT SMART WITH Today’s Generation

In a Nursery School Canteen…

There’s a basket of apples with a notice written over it 🙂

“Do not take more than one, God is watching”

On the other counter there’s a box of chocolates,
A small child went & wrote on it.
“Take as many as U want, God is busy watching the apples”…

KID :- Why some of ur hair are white dad…?

DAD : – Every time you make me unhappy , one of my hair turns white…

KID :- Now understand why grandpa’s hairs are all white…

Child : Mummy why Gandhi has no hair on his head…?

Mummy : Because he speak only truth…

Child : Now I understood why ladies have long hair… Ultimate

Teacher: How old is your father?
Kid: He is 6 years.
Teacher: What? How is this possible?
Kid: He became father only when I was born.
Logic!

Gayatri Mantra declared the most powerful mantra -Scientific research

Hanuman Chalisa and Gayatri Mantra

Any one who knows the Hanuman Chalisa? In Hanuman Chalisa, it is said :

“Yug sahastra yojan per Bhanu!
Leelyo taahi madhur phal janu!!

1 Yug = 12000 years
1 Sahastra = 1000

1 Yojan = 8 Miles

Yug x Sahastra x Yojan = par Bhanu
12000 x 1000 x 8 miles = 96000000 miles

1 mile = 1.6kms

96000000 miles = 96000000 x 1.6kms =
96000000 miles/1536000000 kms to Sun

NASA has said that, it is the exact distance between Earth and Sun (Bhanu).
Which proves God Hanuman did jump to Planet Sun, thinking it as a sweet fruit (Madhur phal).

It is really interesting how accurate and meaningful our ancient scriptures are.Unfortunately barely it is recognized, interpreted accurately or realized by any in today’s time…

The GAYATRI MANTRA” the most powerful hymn in the world

Dr.Howard Steingeril, an American scientist, collected Mantras, Hymns and invocations from all over the world and tested for their strength in his Physiology Laboratory&

Hindu’s Gayatri Mantra produced 110,000 sound waves /second…

This was the highest and was found to be the most powerful hymn in the world.
Through the combination of sound or sound waves of a particular frequency, this Mantra is claimed to be capable of developing specific spiritual potentialities.
The Hamburg university initiated research in
to the efficacy of the Gayatri Mantra both on the mental and physical plane of CREATION…

The GAYATRI MANTRA is broadcasted daily for 15 minutes from 7 P.M. onwards over Radio Paramaribo, Surinam, South America for the past two years, and in Amsterdam, Holland for the last six months.

“Om Bhoor Bhuwah Swah, Tat Savitur Varenyam, Bhargo Devasya Dheemahi, Dhiyo Yo Nah Pra-chodayaat !”

“It’s meaning:

God is dear to me like my own breath, He is the dispeller of my pains, and giver of happiness.I meditate on the supremely adorable Light of the Divine Creator, that it may inspire my thought and understanding.”

கோள்களின் கோலாட்டம் -1.28 6 – ஆம் பாவத்தின் முக்கிய விதிகள்.


images (37)

1) ( A) 12 – க்குடையவர் 2 – ல் நிற்க, 2 -க்குடையவர் 6 – ல் நிற்க, 9 – க்குடையவர் பலவீனமடைய,
( B) 6 – க்குடையவர் கேந்திரத்தில் உச்சமடைய, 9 – க்குடையவர் 12 – ல் நிற்க,
(C ) 12 – க்குடையவர் குரு கூடி 2 – இல் நிற்க, சந்திரனுக்கு 2 – க்குடையவர் நீச்சம் பெற,
( D ) சந்திரனுக்கு 2, 12 – க்குடையவர்கள் லக்கினத்தில நிற்க, உபய ராசியாதிபதி சந்திரனுக்கு 6 – இல் நிற்க,
( E ) 8, 9 – க்குடையவர்கள் 12 – இல் நிற்க, 12 – க்குடையவர் பார்க்க,
( F ) லக்கினாதிபதி 2 – இல் நிற்க, 7 – க்குடையவர் 12 – இல் நிற்க, சந்திரனுக்கு 5 – க்குடையவர் உச்சம் பெற்று நிற்க.
( G ) 9 – க்குடையவர் 6 – க்குடையவரோடு கூடி உச்சமடைய, 12 – க்குடையவர் 2 – ல் நிற்க.
( H) குரு 8 – ல் நிற்க, 7 – க்குடையவர் 12 – இல் நிற்க, சந்திரனுக்கு
6 – க்குடையவர் உச்சம் பெற்று நிற்க.
( I ) 6, 2 – க்குடையவர்கள் கூட 12 – இல் உச்சம் பெற.
( J ) 6, 2 – க்குடையவர்கள் உச்சம் பெற,12 – க்குடையவர், 4 – இல் நிற்க, மேற்படி ஜாதகர்கள் மிகுந்த ரணவாளர்களாகி, பூர்வீக சொத்துக்களை அழித்து விட்டு, மரணம் அடைவர். பின் புத்திரர்களால் கடன் தீரும். இவர் மரணம் அடைந்ததால் தான் கடன் தீர்ந்தது என்று உலகோர் கூறுவார்கள்.
2) ( A ) புதன், 6 – க்குடையவர் சந்திரன் மூவரும் லக்கினத்தில் நிற்க, சூரியன் பார்க்க, ஆண் குறியில் ரணம் உண்டாகி மரணம்.
( B சந்திரன் 6, 7 – க்குடையவர்கள் மூவரும் 2 – இல் நிற்க, பாபி பார்க்க உடம்பில் புண் உண்டாகி மரணம்.
( C ) 8 – ல் 4 – க்குடையவர், 3 – க்குடையவர் சூரியன் மூவரும் நிற்க, 4 – க்குடையவர் நீச்சமடைய மார்பு நோயினால் மரணம்.
3) ( D ) லக்னாதிபதி, 4 – க்குடையவர் உச்சமடை, லக்கினாதிபதி 8 – ல் நிற்க, மேக, ரோகத்தால் மரணம்.
( E ) குருவுடன் 8 – க்குடையவர் கூடி 6 – ல் நிற்க, சனி பார்க்க, சுபம், சுரத்தால் மரணம்.
( F ) சுக்கிரனும், லக்கினாதிபதியும் கூடி 8 – ல் நிற்க, 8 – க்குடையவர் 7 – இல் நிற்க மேகநீர் வியாதியால் மரணம்.
( G ) 8 – க்குடையவர் ராகுவோடு கூடி 9 – இல் நிற்க, செவ்வாய், லக்கினாதிபதி லக்கினத்தில் நிற்க, பாபி பார்க்க அம்மை நோயினால் மரணம்.
4 ) லக்கினத்தில் சனி, நிற்க, சந்திரன் பாபி கூடி நிற்க, 6 – க்குடையவர் 9 – இல் நிற்க, குன்ம நோயினால் மரணம்.
5 ) ( A ) சந்திரனுக்கு 6 – க்குடையவர் 3 – ல் நிற்க, சூரியன், செவ்வாய், பார்க்க நோய், நொடி இல்லாமல் திட சரீரமாய் இருப்பார்கள்.
( B ) 12 – ல், 6 – க்குடையவர்கள் நீச்சம் பெற, லக்கினாதிபதி 6 – இல் நிற்க, மேற்படி பலன்.
( C) 1, 2 – க்குடையவர்கள் 8 – இல் நிற்க, சனி பார்க்க மேற்படி பலன்.
( D) 4, 8 – க்குடையவர்கள் 6 – இல் நிற்க, 12 – க்குடையவர் ராகுவோடு கூடி 4 – இல் நிற்க.
( E ) லக்கினாதிபதி 12 – இல் நிற்க, 12 – க்குடையவர் 9 – இல் நிற்க, 6, 9 – க்குடையவர்கள் உச்சம் பெற, அரசாங்கத்தில் ஜென்ம தண்டனை அடைவார்கள்.images (25)
6 ) 6 – க்குரியவர்கள் பாவருடன் சேர்ந்தாலும், 6 – க்குரியவர் பலமாகி கேந்திர கோணம் பெற்றாலும், 1 – க்குரியவர் சுக்கிரன், குரு சேர்க்கை 6 – இல் இருந்து சூரியன், செவ்வாய், ராகுவால் பார்க்கப்பட்டாலும், 6 – இல் செவ்வாய் இருந்து சனியால் பார்க்கப் பட்டாலும், சத்துரு விருத்தியாகி அவர்களால் பல துன்பங்களை அடைவார்.
7 ) 6 – க்குரியவர், 6, 8, 12 – இல் இருந்தாலும், நீச்ச அஸ்தமனம் அடைந்தாலும் சத்ருக்கள் இல்லை.
8 ) சனி, சந்திரன் சேர்க்கையை செவ்வாய் பார்த்தால் வலிப்பு, அபஸ்மாரரோகம் ஏற்படும்.
9 ) சந்திரனுக்கு 6, 8, 12 – ல் குரு இருப்பின் தாயார் சுபீட்சம் இல்லை. ஜாதகனுக்கு காச நோய், மூலம், வயிற்றில் ரோகம் ஏற்படும். இவரை உச்ச சனி பார்த்தால் நோய் போய் விடும்.
10) 6 – க்குரியவரை 8 – க்குரியவர் பார்த்தால் எதிரி விளங்க மாட்டான். சகோதர வர்க்கம் பாதிப்பு சகோதரரால் நன்மை இல்லை. அன்னியோன்யம் குறையும்.
11) 6 – இல் கிரகம் முற்பகுதியில் இருப்பின் மிக்க நலம் ஏற்படும்.
12) 6 – க்குடையவர் 12 – இல் நீச்ச, அஸ்தமனம் அடைந்தால், சத்துருக்கள் தானே அழிவர். அல்லது அவரே சத்துருக்களை ஒழிப்பார்.
13) சூரியன், செவ்வாய் பரிவர்த்தனம் பெற்றாலும், எதிர் கேந்திரம் பெற்றாலும், அம்சத்திலிருப்பினும், அடிதடி சண்டையில் தொல்லை ஏற்பட்டு கஷ்டம் ( அ ) மாரகம் ஏற்படலாம்.
14) 1, 2, 7 – ல் சூரியன், செவ்வாய் சேர்க்கை இருப்பினும், சூரியனையோ ( அ ) செவ்வாய் பார்வை பெற்றாலும் கடுமையான நோய்கள் ஏற்படும்.
15) 8 – இல் சனி, செவ்வாய் சேர்க்கை ( அ ) 8 – இல் சனி 12 – இல் செவ்வாய் இருப்பினும், இளம் வயதிலும், மத்திம வயதிலும் கடுமையான உஷ்ண நோய் உண்டாகும்.
16) 6 – இல் செவ்வாய் இருந்து, 6 – க்குரியவர் பாவர் சேர்க்கை பெற்று இருப்பின், இளம் வயதிலும், அந்திம வயதிலும் கடுமையான உஷ்ண நோய் உண்டாம்.
17) 6 – இல் குரு, 12 – இல் சந்திரன் இருப்பின் இளம் வயதில் வயிற்று வலி, குடல், நோய் உண்டாம்.
18) 6 – இல் இராகு, சந்திரன், சனி, இருப்பின், 1 – க்குரியவர் 6 – லிருப்பின் மத்திம வயதில் கொடி ரோகம் உண்டாகும்.
19) 6, 12 – க்குரியவர் பரிவர்த்தனம் பெற்று இருப்பின் இளம் வயதில் குன்ம நோய் ஏற்படலாம். 6 – இல் சந்திரன், கேது சேர்க்கை இருப்பின் ரத்த குஷ்ட நோய் ஏற்படும்.
20) 1 – க்குரியவர் 8 – இல் சனி, புதன், ராகு சேர்க்கை மத்திம வயதிற்கு மேல் வாத ரோகம் ஏற்படும். 1- க்குரியவர் 6 – இல் ( அ ) 12 – க்குரியவர் 1 – இல் மிருகங்களால் பயம் உண்டு.
21) 6 – க்குரியவர் பாவர் சாரம் பெற்று 3 – இல் பாவருடன் சேர்க்கை பெற்று இருப்பின் சதா கடன் தொல்லை உண்டு.
22) 6 – க்குடையவர், 7 – இல், 5 – க்குடையவர் 6 – இல் ராகுவுடன் சேர்ந்தால் நீர் வியாதி, இளைப்பு போன்ற ரோகமும், சத்துருக்களால் தொல்லையும் ஏற்படும். புத்திரங்களுக்கு நோய் ஏற்படும்.
23) 6 – க்குரியவர் 4, இல் 8, 11 – லிருப்பின் சூதாட்டம், ரேஸ், குடிப்பழக்கம் இவைகளால் கடன் ஏற்படும். மனைவி வர்க்கத்தில் அவமானம் தரும். மூத்திர இருச்சின ரோகம் ஏற்படும்.
24) மகரம், மிதுனம், லக்கினமாக குரு நீச்சம் பெற, சுக்கிரன் 12 – ல் அமர, செவ்£ய் கேந்திரம் பெற சத்துரக்களால் சிக்கி துன்பப்படுவார்.
25) புதன், சனி சேர்க்கை, வாத ரோகத்தால் தொல்லை தரும். எங்கு இருப்பினும் இந்நோய் வர வாய்ப்பு உண்டு.
26) 4, 5, 8,12 – ல் சுபர் சம்பந்தம் பெற்றால் இவர்கள் தசாபுத்தியில் கடன் தீரும்.
27) 2, 10, 11 – இல் பாவர் இருந்து பாவர் பார்த்தால், இவர்கள் தசாபுத்தி அந்திரங்களில் கடன் தொல்லை பொறுக்க முடியாது.
28) 2 – இல் பாவர், 10 – இல் பாவர் சுபர் சம்பாதிக்கும் பணத்தில் 25 சதவீதம் வீட்டிற்கு வரும். மீதி எல்லாம் கடன் விழுங்கும்.
29) 11, 12 – க்குடையவர் சேர்க்கை 12 – இல் ராகுவுடன் சம்பந்தப்பட்டால் விபசாரிகளால் கடன் ஏற்படும்.
30) 5, 9 – இல் குரு இருப்பின் சாப்பட்டு வகை, விருந்தினர் உபசாரம் சுப செலவுகளால் கடன் ஏற்படும். யாத்திரை வகை, புத்திர புத்திர வகை குடும்பச் செலவு இவைகளால் கடன் ஏற்படும்.
31) 2 – ல் ராகு, சனி, சந்திரன், சுக்கிரம் சேர்க்கை ஈனஸ்திரீகளால் கடன் ஏற்படும்.
32) 9 – இல் ராகு, 6 – க்குரியவர் சேர்க்கை பெற்று இருப்பின் விபசாரிகளால் கடன் ஏற்படும்.
33) 3 – க்குரியவர் நீச்சம் பெற்று, சனியால் பார்க்கப்பட்டு, 6 – க்குரியவர், 3 – க்குரியவர் சாரம் பெற்று, 8 – க்குரியவரால் பார்க்கப்பட்டால் 6 – க்குரியவர் திசையில் வாத ரோகத்தால் பீடிக்கப்பட்டு பல வருடம் கழித்து ரோகம் நிவர்த்தியாகும்.
34) 6 – இல் 8 – க்கரியவர் 3 – இல் கேது சாரம் பெற்று 9 – க்குரியவரால் பார்க்கப்பட்டால் நல்ல யோகம். இவர் தசையில் யோகம் தரும். இந்துடன் லக்கினாதிபதி லக்கினத்திற்கோ, சந்திரனுக்கு 11 – இல் இருப்பது மிக விசேஷம்.
35) சுக்கிரன் ( அ ) சனி இருவரில் ஒருவர் 6, 8, 12 – க்கு அதிபதியாகி 6, 8, 12 – ல் பரிவர்த்தனை பெற்றால், பெரும் ராஜயோகம் தரும்.
36) 6 – க்குரியவர் ராகு சாரம் பெற்று, சந்திரனுக்கு 6 – க்குரியவருடன் சேர்ந்து செவ்வாய் சாரம் பெற்று சனி, செவ்வாய் பார்க்கப்பட்டால், வாத வாயு தொல்லையால் அவதி, தீப்புண், அடிபட்ட புண் இவைகளால் பெரும் அவதிக்குள்ளாவர்.
37) 7 – க்குரியவர் சாரம் பெற்று 8 – க்குரியவருடன் சேர்க்கை பெற்று 12 – இல் அமர்ந்தால், மனைவிக்கு நிரந்தர நோய்த்தொல்லை பீடிக்கும். இல்லறம் சோபிக்காது. மன அமைதி கெடும். சரிவர தூக்கம்வராது.
38) 6 – இல் கேது 8 – க்குரியவர் சாரம் பெற்று, சாரநாதன் கேதுவுக்கு லாபம் பெற்று, கேதுவுக்கு நான்கு கேந்திரங்கலும் கிரகங்கள் நிற்கில், கேது தசாகாலம் மிகுந்த நல்ல பலனைக் கொடுக்கும். தொழில் பலம் ஏற்படும்.
39) 6 – க்குரியவர் சுயசாரம் பெற்று 10 – ஆமிடத்தைப் பார்த்தால், அவர் திசை முழுவதும் அடிமைத் தொழில் செய்ய வேண்டிய நிலை ஏற்படும். 6 ? இல் செவ்வாய் இருந்து, 8 – க்குரியவர் பார்த்தால் குடும்பத்தில் சண்டை சச்சரவுகளால் மன நிம்மதி கெடும். பல தொல்லைகளை சமாளிக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படும்.
40) 6 – க்குரியவர் 11 -இல் லக்கினாதிபதியுடன் சம்பந்தப்பட்டு அல்லது பார்வை பெற்று அல்லது சாரம் பெற்று இருப்பின் 4£தகருக்கு எதிரி அதிகம் உண்டு. சத்துருதனம் கிடைக்கும். நோய் இன்றி வாழ்ந்தாலும், மேற்படி தசாபுத்தி காலங்களில் ஆளை புடம்போட்டு, பல வித கெட்ட பெயர்கள் வாங்கித் தர வாய்ப்பு உண்டு.
41) 10, 6, 12, 2 – இல் சூரியன், செவ்வாய், சனி, ராகு சேர்க்கை பார்வை இருப்பின் ஏவல், பில்லி சூன்யத்தால் பயம் ஏற்படும்.
42) 6, 8, 12 – க்குடையவர்கள் சேர்க்கை பெற்று ஒருவருக்கொருவர் சத்துருவானால், சத்துருஸ்தானத்தில் இருப்பினும், அவர்களது தசை பூராவும் ராஜயோகத்தை தரும். இது அனுபவத்தில் பார்க்கும்போது மேற்படி அமைப்பு 6, 8, 12 – ல் இருந்தால் மட்டுமே ஏற்படுகிறது..

கோள்களின் கோலாட்டம் -1.27  5 – ஆம் – பாவத்தின் முக்கிய விதிகள்.

1) மேசம், விருச்சிக லக்கினமாகி 5 – இல் சூரியன், 8 – இல் சனி இருந்து சுபரால் பார்க்கப்பட்டாலும், 5 – ல் குரு இருந்தாலும், 5 – ல் சூரியன் இருந்தாலும் 1 – ல் சுக்கிரன், 4 – ல் குரு இருந்தாலும், 4 – ல் சுக்கிரன், 7 – இல் குரு இருந்தாலும் காலம் கடந்த புத்திர பாக்கியம் கிட்டும்.
2) ராகுவிற்கு 1, 4, 7, 10 – இல் சனி இருப்பினும், மாந்தி இருப்பினும், லக்கினத்தில் ராகு இருப்பினும், நாகர்கள் பிரதிஷ்டை செய்த இடத்தை அழித்ததன் காரணமாக, நாகதோஷத்தால் புத்திரதோஷம்.
3) 4 – ல் ராகு, ( அ ) குரு, 5 – இல் ( அ ) 8 – இல் சந்திரன், காலம் கடந்த புத்திரர் தீர்க்கம், 5 – இல் உள்ள தீக்கோள் படி வருடக்கணக்காம்.
4) 1 – க்குரியவர் சுபர் சேர்க்கை பெற்று, 5 – இல் சனி இருப்பின் சந்தான நஷ்டம் ஏற்படலாம்.
5) 5 – க்குரியவர் உச்சம் பெற்று 3, 4, பாவக்கிரகங்களால் பார்க்கப் பட்டால் சந்தான நஷ்டம் ஏற்படும். ( அ ) ராகு ( அ ) செவ்வாய் சேர்க்கை பெற்றாலும் மேற்படி பலன் உண்டு.
6) 4 – இல் பாவர், 7 – இல் சுக்கிரன், 10 – இல் சந்திரன், வம்சம் பாதிப்பு அடையும்.
7) 5 – க்குரியவர் வலுத்து சுப வர்க்கம் பெற்று குருவால் பார்க்கப் பட்டால் அற்புதமான அபரிமிதமான சக்தி ஏற்படும். தன்னை மீறி தெய்வ சக்தி ஏற்படும்.
8) சந்திரன், செவ்வாய் சேர்க்கை 6, 8, 12 – ஆமிடத்தை தவிர்த்து, இருந்தது 5 – ஆம் வீடு சுபர் வீடாக அதில் ராகு தனித்து இருப்பின், 41 வயதிற்கு மேல் சிவ பூஜையில் நாட்டம் ஏற்பட்டு நற்கதி அடைவர்.
9) 5 – க்குரியரை ராகு, சனி பார்த்து 5 – இல் குரு இருந்து செவ்வாயால் பார்க்கப்பட்டால், புத்திர பாக்கியம் கிடைப்பது அரிது.images (32)
10) 5 – க்குரியவர் புத்திரகாரகன் குரு சனி சேர்க்கை பெற்று 3 – இல் இருந்து குரு, 5 – க்குரியவர் 8 – குடையவருடைய சாரத்தை பெற்று கேதுவால் பார்க்கப்பட்டால், ஜாதகனுக்கு பிறக்கும் குழந்தை ஊமையாவார்.
11) 5 – க்குடையவர் பலத்தால் நல்ல நினைவாற்றல் உள்ளவன். மாந்தி சேர்க்கை பெற்றால் நல்ல நினைவுகள் மறைந்து விடும்.
12) 5 – இல் சுபர், 5 – க்கரியவர் சுபரோடு சேர்ந்தால் நல்லவைகளை நினைப்பர். நல்ல சம்பவங்கள் நினைவில் இருக்கும்.
13) 5 – க்குரியவர் 2 – இல் சனி பார்வை, 6 – க்குரியவர், 3 – க்குடையவர் சேர்க்கை எங்கு இருப்பினும் புத்திர பாக்கியம் பத்து வருட தடை ஏற்படும். இளைத்த தேகம் தெய்வத்தை தியானிப்பார்.
14) 5 – ஆமிடத்தை சனி செவ்வாய் பார்த்து, பாக்கியாதிபதி மாந்தியுடன் சேர்க்கை பெற்றால் திருமணத்திற்கு பிறகு 10 வருடம் வரை புத்திர பாக்கியம் தடைபடும்.
15) 5 – க்குரியவர் நீச்சம் பெற்று 7 – க்குரியவர் ஆட்சி உச்சம் பெற்று பரிவத்தனையுடன் இருந்து குருவால் பார்க்கப்பட்டால் 14 புத்திர பாக்கியம் உண்டு. 10 பெண், 4 ஆண் உண்டு. இவர்கள் அனைவரும் தந்தைக்கு உதவி செய்யமாட்டார்கள்.
16) 2, 4, 5, 7 – க்குரியவர் ஆட்சி உச்சம் பெற்றால் பெரிய குடும்பம். அநேக புத்திர, புத்திரிகள் உண்டு.
17) 5 – ல் லாபாதிபதி, பாக்கியாதிபதி சேர்க்கை குரு பார்வை தரும காரியங்களுக்கு ஏராளமான பணச் செலவு செய்வார்.
18) 5 – க்குரியவர், சந்திரன் சேர்க்கை பெற்று குரு, கேதுவும், ராகு, சாரம் பெற்றிருந்தால் ஆண் வாரிசு கிடையாது.
19) 5 – க்குரியவர், சந்திரன் சேர்க்கை பெற்று, குருவுக்கு கேந்திரம் பெற்றால் அதிகமான புத்திர பாக்கியம் கிடைக்கும். பெண் புத்திரர் அதிகம் கிடைக்கும்.
20) 8, 11 – க்குடையவர் 5 – இல் இருந்து, சந்திரனுக்கு கேந்திரம் பெற்றால் அதிகமான புத்திர பாக்கியம் கிடைக்கும். பெண் புத்திரர் அதிகம் கிடைக்கும்.
21) 5 – க்குரியவர், 5 – க்கு 12 – இல் அமர்ந்து, 5 – க்குரியவரையும், 5 – ஆமிடத்தையும், விரையாதிபதி பார்த்தால் பூர்வீகம் சேதமாகும். புத்திர, புத்திர தோஷமடைவர். இல்லாமலும் போகலாம்.
22) புத்திரகாரகன் யோகாதிபதி சாரம் பெற்று நட்பு வீட்டில் அமர்ந்து 5 – க்குரியவர் புத்திர காரகர் சாரம் பெற்று இருப்பின் 5 புத்திர பாக்கியம் உண்டு. 4 ஆண் 1 பெண். புத்திரர்கள் உண்டு. புத்திரர்களால் யோகம் இல்லை. விரையம் அதிகம்.
23) 5 – இல் ராகு, 5 – க்குரியவர் குரு சாரம் பெற்று, 5- க்கு 3 – இல் குரு அமர்ந்தால் ராகு திரிகிரக அம்சத்தில் இருப்பின் பெண் சந்ததி அதிகம். 5 பெண் 1 ஆண் புத்திரிகளில் ஒருத்தி நோயால் துன்பப்படுவாள்.
24) 5 – க்குரியவர், சித்திர, அஸ்தம் பெற்று 7 – இல் ராகு இருப்பின் முதல் தாரத்திற்கு புத்திர பாக்கியம் இல்லை. 2 – வது தாரத்திற்கு ஏற்படும். 10 வருடம் கழித்து 2 – வது தாரம் அமையும்.
25) 5 – இல் ராக, சுயசாரம் பெற்று, 5 – க்குரியவர் 9 – ல் அமர்ந்து குரு நீச்சம் பெற்றால் 3 ஆண் உண்டு. 2 பெண் பிறந்து இறந்து விடும்.
26) 8 – க்குரியவர் வலுத்து, குரு நீச்ச பங்கம் பெற்று இருப்பின் ஆண் வாரிசு கிடையாது. இவர்கள் தசாபுத்தியில் தனநஷ்டம் பொருள் இழப்பு ஏற்படும்.
27) 5 – இல் ராகு அமர்ந்து 5 – க்குரியவர் நீச்சம் பெற்று குரு பலம் 1 ஆண் 1 பெண் புத்திரர்கள் உண்டு.
28) 12 – க்குடையவர் 5 – இல் இவரை 5 – க்குரியவர் பார்த்து, குரு பலமுடன் இருப்பின் பெண் சந்ததி அதிகம். ஆண் வாரிசு கிடைக்கும்.images (31)
29) 5 – க்குரியவரை 7, 10 – க்குரியவர் பார்த்து, 5 – க்குரியவர் பெண் ராசியில் 3 பெண் 1 ஆண் சந்ததி உண்டு.
30) 7 – க்குரியவர், 5 – க்குரியவர் சேர்க்கை 5 – இல் இவரை பாவர் பார்த்தால் வளரும் கருவை அழித்ததன் காரணமாக உடல் உபாதை உண்டு. இரண்டு புத்திர பாக்கியமும் ஏற்படும்.
31) 5 – க்குரியவர் பாவருடன் சம்பந்தப்பட்டு 5 – ல் பாவர் இருந்து பாவர் பார்த்தால் புத்திரர்களால் கௌரவம் பாதிக்கும். புத்திரர்கள் கலப்பு திருமணம் செய்வர். காதலால் பீடிக்கப்படுவார்.
32) 7 – க்குரியவர் 5 – இல் இருந்து, குருவால் பார்க்கப்பட்டால் 3 ஆண் 3 பெண் குழந்தைகள் உண்டு.
33) 5 – க்குரியவர் 4 – இல், 6 – க்குரியவர் பாதகாதிபதி சேர்க்கை பெற்று இருந்தால், 5 – க்குரியவர் ராகு, கேதுவுடன் சேர்க்கை பெற்று 2 – இல் அமர 5 – ஆம் இடத்தை சனி பார்க்க, குரு நீச்சம் பெற முதல் தாரத்திற்கு அதிக குழந்தைகள் இல்லை. 2- வது தாரத்திற்கு 6 புத்திர பாக்கியம் கிட்டும்.
34) 5 – க்குரியவர் 4 – ல் அமர்ந்து ராகு மாந்தி சேர்க்கை பெற்று செவ்வாயால் பார்க்கப்பட்டால் 7 ஆண் பிறந்து இறக்கும் 3 பெண் குழந்தைகள் மட்டும் தங்கும்.
35) 5 – க்குரியவர் நீச்சம் பெற இவரை, 6, 10 – க்குடையவர் பார்க்க 5 – இல் ராகுவோ, கேதுவோ அமைய, குருவை செவ்வாய் பார்க்க இவருக்கு புத்திர பாக்கியம் இல்லை. சக்கில பலம் குறைந்வர். பெண் ஜாதகமானால் கர்ப்பப்பையை எடுக்க வேண்டியது வரும்.
36) 5 – ஆமிடத்தை மாந்தி பார்க்க 5 – க்கரியவர் 4 – இல் அமர, அவரை பாவக்கிரகங்கள் பார்க்க, 9 – இல் பாவர் சூழ, அமர்ந்த ஜாதகர் பல பேரைக் கொடுமைப்படுத்திய காரணத்தினால் புத்திர பாக்கியம் இல்லை. துர்தேவதா சேஷ்டையும் உண்டு.
37) 5 – இல் 5 – க்குரியவர் பலம் பெற்று சந்திரனுக்கு கேந்திரத்தில் குரு இருப்பின் 4 ஆண் 1 பெண் உண்டு. சில புத்திரர்கள் பிறந்து இறப்பர். கருச்சிதைவும் உண்டு.
38) 5 – க்குரியவர், 12 – க்குரியவர் சேர்க்கை பெற, 5 – ஆமிடத்தை
பாவர் பார்க்க 9 – க்குரியவர் 12 – ல் அமர்ந்து 9 – இல் குரு, சந்திரன் சேர்க்கை பெற்றால், பூர்வ கர்ம தோஷத்தால் புத்திர பாக்கியம் இல்லை. மனைவிக்கு துர்தேவதா சேஷ்டையினால் பீடை ஏற்படும்.
39) 5 – க்குரியவர், 5 – க்கு, 5 – இல் அமர்ந்து பாவர்கள் சேர்க்கை பெற்று, குருவும், சுக்கிரனும் 5 – ஆமிடத்தைப் பார்த்தால், ரண சிகிச்சை மூலம் குழந்தைகள் பிறக்கும். இரண்டு குழந்தைகள் மட்டுமே தங்கும்.
40) 5 – இல் ராகு அமர்ந்து, 5 – க்குரியவரால் பார்க்கப்பட்டு, 5 – க்குரியவர் பாவருடன் சம்பந்தப்பட்டாலும், ஆயுத கிரகங்கள் கெற்ப காலத்தை பார்த்தால், ரண சிகிச்சை மூலம் குழந்தைகள் மட்டுமே தங்கும்.
41) 5 – இல் இராகு அமர்ந்து, 5 – க்குரியவரால் பார்க்கப்பட்டு, 5 – க்குரியவர் பாவருடன் சம்பந்தப்பட்டாலும், ஆயுத கிரகங்கள் கெற்ப காலத்தை பார்த்தால், ரண சிகிச்சை மூலம் குழந்தை பிறப்பு ஏற்படும்.
42) 5 – இல் 3 – க்குரியவர் சூரிய சாரம் பெற்று, உச்சவர்க்கோத்தம பலம் பெற்றால், பெண் சந்ததி கிடையாது.
43) 5 – இல் 7 – க்குடையவர் சுயசாரம் பெற்று, 5 – க்குரியவர் 10 – இல், 10 – க்குரியவருடன் கிரக யுத்தத்தில் இருந்து, குரு அஸ்தம நட்சத்திரத்தில் 3 – ஆம் பாதத்தில் இருப்பின் கர்மத்திற்கு புத்திரர் இல்லை.
44) 2, 9 – க்குரியவர், 5 – ல் இருப்பின் கடன் கொடுத்து தனம் இழப்பான்.
45) 5 – க்குரியவர் 9 – ல், 2 . ல் இருப்பின் கடன் கொடுத்து தனம் இழப்பான்.images (30)
46) 5 – இல் சனி, மீனத்தில் சந்திரன், 9 – இல் செவ்வாய் இருந்தால் புத்திரர் வம்சத்தால் மாண்டு போவார்.
47) 5 – க்குரியவர் 3 – இல் அஸ்தமனமடைய சந்திரனுக்கு 5 – இல், 6, 8, 10 – க்குரியவர் சேர்க்கை பெற பிறந்தவனுக்கு புத்திரர் பிறந்து இறக்கும். புத்திரி சோகம் உள்ளவர். பூர்வ புண்ணியம் அற்றவன்.
48) தனித்த குரு 5 – இல், திதி சூன்யாதிபதி சாரம் பெற்று சனியால் பார்க்கப்பட்டால் புத்திரர் இல்லை.
49) 2 – க்குரியவர் ராகு சாரம் பெற்று, பாவருடன் 5 – இல் இருந்து, குரு மறைந்தால், புத்திர, புத்திரர்களால் மன அமைதி கெடும், குழப்பம் காணும்.
50) லக்கினத்திற்கு 5, 9 – க்குரியவர் தசாபுத்தி காலங்களில் அல்லது சந்திரனுக்கு 3, 5, 9 , 11 – க்குரியவர் தசாபுத்தி அந்திர காலங்களில் புத்திர உற்பத்தி உண்டாகும்.
51) 3, 5, 9, 11 – க்குரியவர் நின்ற ராசி அல்லது நட்சத்திரத்தில் குருவரும் காலம் புத்திர உற்பத்தி உண்டாகும்.
52) ஜெனன காலத்தில் குரு நின்ற ராசி ( அ ) நட்சத்திரத்தில் குரு வரும் காலம் புத்திரர் உற்பத்தி உண்டாகும். குரு நின்ற ராசியில் ராகு, ராகு நின்ற ராசியின் அதிபதி காலத்தில், 5 – க்குரியவர் நின்ற ராசியில் 5 – ஆம் பாவ ராசியின் மாதத்தில் புத்திர உற்பத்தி உண்டாகும்.
53) 3, 5, 9 – க்குரியவர் நின்ற நட்சத்திரம் ( அ ) ராசியில் செவ்வாய் வரும் காலம், குரு நின்ற நட்சத்திரம் ( அ ) ராசியில் சனி, செவ்வாய் வரும் காலம் கருச்சிதைவு, அழிவு, பிறந்து இறத்தல் போன்றவை ஏற்படும்.
54) புத்திர உற்பத்திக்கான நேரங்கள் — நட்சத்திரங்கள், ரோகிணி, உத்திரம், அஸ்தம், சுவாதி, அனுசம், மூலம், உத்திரட்டாதி, ரேவதி ஆகிய நட்சத்திரங்கள் ஒன்றில், வளர்பிறை திதிகள், துதியை, திருதியை, பஞ்சமி, தசமி, ஏகாதசி போன்ற திதிகள் ஒன்று சேரும் நாள். கிழமைகள் — புதன், வியாழன், வெள்ளிக்கிழமைகள் ஒன்றில் லக்கினங்கள் — ரிசபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், மீனம் போன்ற லக்கினங்கள் ஒன்றில் 1, 8 – ஆம் இடம் சுத்தமான லக்கினத்தில் தம்பதிகள் கூட புத்திர தோஷம் இருப்பினும் நிவர்த்தியாகி, ஊனமில்லாத யோகமான குழந்தை ஜெனனமாகும். மாதவிடாய் ஆன 6, 8, 12 – ஆம் நாட்களில் உடல் உறவு செய்தால் தவறாமல் ஆண் குழந்தை பிறக்கும்.
55) குழந்தை ஆணா? பெண்ணா என்பதை அறிய உதாரணமாக கர்பஸ்திரியின் பெயர் மல்லிகா 4 எழுத்து. இதை 3 – இல் பெருக்கி, வளர்பிறை பிரதமை திதி முதல் கேட்க வந்த கால திதி வரையில் கூட்ட வந்த தொகையை 7 – ஆல் வகுக்க வந்த மீதி ஒற்றை படையானால் ஆண், இரட்டையானால் பெண் என்று அறியவும்..

images (29)
56) 1, 5 – க்குரியவர் பரிவர்த்தனம் அடைந்து 5 – இல் சனி நீச்சம் அடைய குரு, 6, 8, 12 – இல் இருப்பின் சுவிகார புத்திரர் உண்டு.
57) 5 – க்குரியவர் சூரியனோடு கூடி 2 – இல் பலம் பெற்று, 12 – க்குரியவர், 3 – இல் ராகுவுடன் சேர்ந்து, 8 – க்குரியவர் 5 – இல் இருப்பின் சுவீகார புத்திரர் உண்டு.
58) 5 – க்குரியவர் புதன் சேர்க்கை 6, 8, 12 – இல் இருந்து, சுபர் பார்த்தால் சுவீகார புத்திரர் உண்டு.
59) 5 – க்குரியவர் சனி, சந்திரன் சேர்க்கை, 1, 5, 9 – இல் இருப்பின் சுவீகார புத்திர யோகம் உண்டு.
60) 5 – க்குரியவர் செவ்வாயோடு கூட, இவரை சனி பார்த்தால் சுவிகார புத்திர யோகம்.
61) 7 – இல் சனி, செவ்வாய் சேர்க்கை இருந்து, சுபர் பார்க்காமலிருந்தால் சுவீகார புத்திர யோகம்.
62) 1, 5 – க்குரியவர் பரிவர்த்தனம் பெற்று, ராகு பார்த்தால் சுவீகார புத்திர பிராப்தி யோகம்.
63) 7 – ல் சனி, செவ்வாய், சேர்க்கை, 12 – இல் சந்திரன் சுவீகார புத்திர ப்ராப்தி.
64) புத்திர காரகர் குரு நீச்சம் பெற்று அம்சத்தில் புதன் வீட்டில் அமர புத்திரர் இன்றி தத்து எடுத்து வளர்ப்பார்.
65) 5 – க்குரியவர் வாயுகிரகமான சனி சாரம் பெற்று 5 – க்கு 6 – இல் புத்திரகாரகனை சனி பார்த்தால் புத்திர, புத்திரிகளுக்கு வாயு வாத பீடிதங்களால் நோய்த் தொல்லைகளால் அவதிப்படுவர்.
66) புத்திர காரகர் நீச்சம் பெற்ற கிரக சாரம் பெற்று, பாதகாதிபதியால் பார்க்கப்பட்டு 5 – க்குரியவர் அஸ்தம் நட்சத்திர சாரம் பெற்று 5 – க்கு இரு பக்கமும் பாவர் அமர்ந்தால் புத்திரர் இல்லை.
67) 5, 6 – க்குரியவர் பரிவர்த்தனம் பெற்று 5 – க்குரியவர் 6 – இல் சுயசாரம் பெற்று, குரு, ராகு சாரம் பெற்று புத்திரஸ்தானத்தை மாந்தி பார்த்தால் பல ஆண், பெண் குழந்தைகள் பிறந்து இறக்கும். ஒரே பெண் சந்ததி தங்கும். லக்கினாதிபதி, 5 – க்குரியவர் சூன்யம் அடைந்தால் இப்பலன்  நடக்கும்.
68) 5 – இல் மாந்தி இருந்து செவ்வாயால் பார்க்கப்பட்டு 5 – க்குரியவர் திதி சூன்யம் அடைந்தாலோ, அல்லது மறைந்தாலோ புத்திரர்கள் தங்காத நிலை காணும். பிறந்து, பிறந்து இறக்கும். ஒரே பெண் சந்ததி தங்கும். லக்கினாதிபதி, 5 – க்குரியவர் சூன்யம் அடைந்தால் இப்பலன் நடக்கும்.
69) 5 – ஆம் இடம் பெண் ராசியாக இருக்க, பெண் கிரகங்களால் பார்க்கப்பட பெண் கிரகங்கள் இருக்க பெண் தெய்வத்தை வழிபடுவார்கள்.
70) 5 – ஆமிடத்தில் ஆண் கிரகம் நிற்க, ஆண் கிரகம் பார்க்க 5 – க்குடையவர் ஒற்றை ராசியில் நிற்க, ஆண் தெய்வத்தை வழிபடுவார்கள்.
71) 5 – இல் சந்திரன் நிற்க, 5 – க்குடையவர் செவ்வாயோடு கூடி நிற்க சிவனை வழிபடுவார்கள்.
72) 5 – இல் சந்திரன் நிற்க, 5 – க்குரியவர் செவ்வாயோடு கூடி நிற்க முருகனை வழிபடுவார்க்ள.
73) 5 – க்குடையவரும், புதனும் பரிவர்த்தனை அடைந்து, இருந்தால் மஹாவிஷ்ணுவை வழிபடுவார்கள்.
74) 5 – க்குடையவர் புதன் வீட்டில் நிற்க, குரு 5 – இல் நிற்க, கௌரி அம்மனை வழிபடுவார்கள்.
75) லக்கினாதிபதியும் 5 – க்குடையவரும் பகை பெற்று, பகை ராசியிலிருப்பின் ஒரு தெய்வமும் இல்லை என்று இடும்பனை வழிபடுவார்கள்.
76) சனியுடன் 5 – க்குடையவர் கூடி 3 – இல் நிற்க குருவுடன் 5 – க்குடையவர் நட்பாக கூடி 9 – இல் நிற்க, முடிவு காலத்தில் புத்திரர் உண்டாம்.
77) குருவும், 5 – க்குடையவரும் கேந்திரமடைய, பாவிகள் 5 – இல் நிற்க, கிழவயதில் புத்திரர் உண்டாம்.
78) சூரியனும் 5 – க்குடையவரும் கூடி சனி வீட்டில் நிற்க, சனி பார்க்க மனைவியை கோபிக்காமல் இருப்பர். ரகசியமாக இருப்பர். புத்திரர் நிலைக்கும்.
79) சந்திரன் 8, 5 – க்குடையவர்கள் மூவரும் , செவ்வாய் வீட்டில் நிற்க சனி, செவ்வாய் பார்க்க மேற்படி பலன்.
80) குரு 3 – இல் நிற்க, 3 – க்குடையவர் 5 – க்குடையவர் 5 – க்குடையவரை பார்க்க சந்திரன் 2 – இல் நிற்க, சுபர்கள் பார்க்க அதிகக் குழந்தைகள் பிறக்கும்.
81) லக்கின முன் 9 ராசிக்குள் 5 – க்குடையவர் நிற்க, அவர் நின்ற ராசியாதிபதி 5 – இல் நிற்க, 6 – ல் சனி நிற்க, 6, 7 பிள்ளைகள்.
82) 7 – க்குடையவர் பாவியுடன் கூடி 5 – இல் நிற்க, செவ்வாய், சனி பார்க்க 5 – க்குடையவர் 12 – இல் நிற்க, பாபிகள் பார்க்க, 5 – ல் ராகு நிற்க, சந்திரன் ராகு இவர்களுக்கு 5 – க்குடையவர் நிலை அஸ்தமனமடைய, 5 – க்குடையோர் நீசமடைய பிள்ளை இல்லை.
83) 4 – க்குடையவர் 5 – இல் நிற்க, 8 – க்குடையவர் 8 – நிற்க, பிள்ளை இல்லை.
84) குருவும், 5, 7 – க்குடையவர்களும், லக்கினாதிபதியும், ஆக நால்வரும் பலகீனமடைய பிள்ளை இல்லை.
85) 2, 4, 8 – க்குடையவர்கள் 12 – இல் நிற்க, சுபக்கிரகங்கள் பார்க்க பிள்ளை இல்லை. அப்படி குழந்தை பிறந்தாலும், குரங்கு, பேய் போன்ற லட்சணங்களில் ஜெனிக்கும்.
86) சந்திரனுக்கு 9 – க்குடையவர் உச்சமடைய லக்கினத்தில் 4 – க்குடையவர் நிற்க, அல்லது நீச்சமடைய, பெற்றோர்கள் மாரகம். ஆனால் தாய் பின் மாரகம்.
87) லக்கினாதிபதியோடு, 5 – க்குடையவர் கூடி பகை பெற, சனியும் 9 – க்குடையவர்களும் பார்க்க, பெற்றோர்கள் மாரகம். ஆனால் தாய் பின் மாரகம்.
88) சூரியனும், சந்திரனும் கூடி, சனி வீட்டில் நிற்க, சனி பார்க்க, 4, 9 – க்குடையவர் பகை வீட்டில் நிற்க, தாய், தந்தை மாரகம்.
89) சூரியன், சந்திரன், 4, 9 – க்குடையவர்கள் ஆக நால்வரும் நீச்சம், அஸ்தமனம், பகை அடைய தாய், தந்தையர் மாரகம்.
90) 5 – க்குடையவர் பகையாகி, 4 – இல் நீசமடைய, அந்த ராசிக்கதிபதி 9 – இல் நிற்க லக்கினாதிபதி ராகுவோடு கூடி நிற்க, தந்தைக்கு கருமம் செய்யமாட்டான்.
91) 5 – க்குடையவர், 7, 10 – க்குடையவர்கள் 12 – இல் நிற்க, செவ்வாய், புதனுடன் கூடி 10 – இல் நிற்க மேற்படி பலன்.
92) 5 – க்குடையவரும் சூரியனும் கூடி 8 – இல் நிற்க, 8 – க்குடையவர் 10 – இல் நிற்க, குரு 12 – இல் நிற்க, மேற்படி பலன்.
93) குருவும், 5, 9 – க்குடையவர்களும் மூவரும் 9 – இல் நிற்க, லக்கினாதிபதி லக்கினத்தில் நிற்க, சக்கரவர்த்தியாக வாழ்வான்.

கர்ம தோஷமும் நோய்களும்.images (27)

ஒருவர் பிறந்த நேரத்தில் உதயமாகும் ஜென்ம லக்கினத்திற்கு 6 – ஆம் இடமாக வரும் வீடும் அந்த வீட்டுக்குரியவரும் பலமாக இருந்தால் —
வாத, பித்த, சிலேத்தும திரிதோணத்திற்கு ஆளாவர்.
மேற்படி 8 – ஆம் வீடு பலமாக அமைந்து இவ்வீட்டிற்கு உரியவரோடு 6 – க்குரியவர் சம்பந்தப்பட்டால்,
தேவ, குரு, பிதுர், தெய்வ, கோபம் என்ற குற்றத்தால் நோய் பயம் பாதிப்பு ஏற்படும்.
மேறப்டி 12 – ஆம் வீடும் அதற்குரியவரும் பலமாக அமைந்து இவரோடு 6 – க்குரியவர் தொடர்பு பெற்றால்,
போட்டி, பொறாமை, வைராக்கியத்தனம், செய்வினை, மாந்திரீக தோஷம் போன்றவைகள் மூலம் நோய் பயம் பாதிப்பு ஏற்படும்.
மேலே சொன்ன 6, 8, 12 – ஆம் பாவாதிபதிகள் நவாம்ச ராசியில் பலம் பெற்று இருந்தால் தோஷம் அதிகம் பலம் இல்லை எனில் பாதிப்பு குறையும்.

கர்ம தோஷம் மூன்று விதம்.

1. திருட கர்மாவால் வருபவை இதை அனுபவித்தே ஆகவேண்டும்.
2. மத்திய கர்மாவால் வருபவை இதை ஹோம ஜபத்தால் – வழிபட்டால் தீர்க்கலாம்.
3. ஸ்வல்ப கர்மாவால் வருபவை இதை வைத்தியத்தால், வழிபட்டால் தீர்க்கலாம்.
8 – ஆம் பாவ குற்றம் திருட கர்மாவால் வருபவை
6 – ஆம் பாவ குற்றம் ஸ்வல்ப கர்மாவால் வருபவை
12 – ஆம் பாவகுற்றம் மத்திய கர்மாவால் வருபவை
* ஜாதகங்களில் ஏற்படும் இக்குற்றங்களை நன்க ஆய்வு செய்து ஜாதகர்களின் நிலை பார்த்து இவ்வகை தோஷ குணங்களை சொல்லி அவரவர் குறைகளை போக்கும் மார்க்கத்தை கூறவும்.
* 6, 8, 12 – ஆம் பாவத்தன்மையானது அவரவர் செய்த கர்மாவை உறுதிபடுத்துவதாக உள்ளது.

images (14)

மேஷம் பித்த சம்பந்தம்ரத்த தொடர்பு ரணம், விபத்து, செய்வினை, மிருகபயம்.
 ரிஷபம் சிலேத்தும சம்பந்தம், கபம், மேகநோய், மூத்திர சோகம், மறைமுக உறுப்புப்குளில் நோய்
மிதுனம் வாத சம்பந்தம், மூச்சு – தோல் பிரமை சுவாசகாசம்.
கடகம் ரத்த அழுத்தம், மார் அடைப்பு, சிலேத்தும சம்பந்தம், வாய், நாக்கு, விஷபயம், பைத்தியம், நீர்வகை.
சிம்மம் பித்த சம்பந்தம் வயிறு, கண்மூளை, இதயம் கபாவலம், எலும்பு, மிருக பயம், வைசூரி, எதிரிகளால் தீங்கு.
கன்னி வாத சம்பந்தம், மூச்சு தோல், பைத்தியம், ஸ்திரீரோகம், மனபயம், நோய்.
துலாம் சிலேத்தும சம்பந்தம், மறைமுக உறுப்புகளில் கபம் வயிற்றுவலி ஜன்னி
விருச்சிகம் பித்த சம்பந்தம் கண், குடல் அம்மை, சம்பந்தம் காயம், மூத்திர வகை.
தனுசு வாத சம்பந்தம், காது, மூளை, குதம், குன்மம், செய்வினை கோளாறு.
மகரம் வாத சம்பந்தம், வாயு தோல் வகை, வயிற்றுவலி, விபத்து அடிதடி.
கும்பம் வாத சம்பந்தம், மன நலம், பாதிப்பு விபத்து கலவரம், தோல் வியாதி
மீனம் வாத சம்பந்தம், மதுமேகம், கபம், சோகை ஜலதோஷம், ஜலகண்டம்.

சூரியன்  பித்த நாடி, கண், மார்பு, தலை
சந்திரன்  சிலேத்தும நாடி- முகம் இருதயம்.
செவ்வாய்  பித்தநாடி கழுத்து, உதடு
குரு வாத நாடி பல், மூளை,
சுக்கிரன்  சிலேத்தும நாடி உயிர் நாடி
சனி வாத நாடி நரம்பு, துடை,
ராகு பித்தநாடி யோனி, உணவுக்குழாய்.
கேது பித்தநாடி தோல், பிடரி.

* மேலே உள்ள ராசிகளில் – லக்கினத்தின் அதிபதி 6, 8 – க்கு அதிபதிகள் வரும் காலங்களில் அந்தந்த ராசிகளில் குறிப்பிட்ட விசயங்கள் மூலம் தொல்லைகள், நோய்கள் ஏற்படும்.

* பிறப்பு லக்கினத்தின் 6 — க்குரியவர்கள் உள்ள ராசியின் விசயங்கள் மூலம் நோய் பாதிப்புகள் வரும் 6 – க்குரிய கிரகம் பார்க்கும் ராசிப்படி உள்ளவைகளாலும் நோய் பாதிப்பு வரும்.
* பிறப்பு லக்கினத்தின் 8 – க்குரியவர் உள்ள ராசியின் விசயங்கள் மூலம் அல்லது இவர் பார்வை விழும் ராசியின் விசயங்கள் மூலம் ஆபத்து உயிர் பயம் ஏற்படும்.
* பிறப்பு லக்கினத்தின் 12 – க்குரியவர் உள்ள ராசியின் விசயங்கள் மூலம் அல்லது இவர் பார்வை விழும் ராசியின் மூலம் பண விரயம், பொருள் சேதம், உயிர் சேதம் ஏற்படும்.

images (37)

 கருவை உருவாக்கும் கோள்கள்.

ஓர் குடும்பத்தின் முன்னேற்றம் நிம்மதியான வாழ்க்கை புகழ் இவையெல்லாம் முக்கியமாக பிறக்கும் குழந்தைகளைப் பொறுத்திருக்கு மென்பது தெரிந்ததே. உறுப்புகளின் குறைவு, சீர்கேடுகள், போன்றவைகளுடனும் பிறப்பு முதலே நோய் பீடையால் மருத்துவரை சரணடைந்து வாழ நேரும் குழந்தைகள் பெற்றோருக்கு துன்பத்தையும் மனநிம்மதியற்ற நிலையையும் கொடுக்குமென்பதில் சந்தேகமில்லை. இம்மாதிரியான துன்பங்களைத் தவிக்கவும் நலம்பெற்று வாழவேண்டுமென கருத்திற்கொண்டு, ஜோதிட நூல்களைப் படைத்த மேதைகள் கர்ப்தானம் என்பதை பற்றி கவனிக்க வேண்டிய முறைகளை கூறியிருக்கின்றனர். கர்ப்பத்தடை, கருவழித்தல், தற்கொலை முதலியவ்றை நடக்கக்கூடாதென்ற மகத்தான கருத்தை அவைகள் நன்றாகக் காட்டுவதாகும். நன்மை பெறச் செய்யும் முறைகளை பயன்படுத்தாதிருந்தால் தீமைகளை அனுபவிக்க நேருமென உறுதியாகச் சொல்லப்படுகிறது.
ஜலமயமாகவும் அனல் மயமாகவுமிருக்கும் பித்தத்தினால் பெண்களுக் குண்டாகும், ரஜஸ்ஸ ¨ ( ஆர்த்தவம் ) மாதமொருமுறை வெளியே வருகின்றது. கால தேச வேற்றுமை காரணமாக 12 – வது வயது முதல் ஏற்படுமெனினும் ஆயுர்வேத முறைப்படி 15 வயது முதல் 51 வயது வரையிலும் ஆர்த்தவம் உண்டாகுமென்று கூறப்படுகின்றது. ரேதஸ்ஸ ¨ வெளிவந்த தினத்தின் 5 – வது நாள் முதல் 12 தினங்கள் ஆடவருடன் உடலுறவு கொள்ளும் விருப்பமிருக்கும். இந்த விதமான விருப்பம் இருக்கும் பெண்களை ருதுமதி என்றும், ” காமினி ” என்றும் கூறப்படும். காமினியின் கால அளவு 15 முதல் 51 வரையிலும் ஆர்த்தவம் உண்டாகுமென்று கூறப்படுகின்றது. ஜலமயமான சந்திரனும் வெப்பம்
( பித்தம் ) மயமாக அங்காரகனும் கர்ப காரண கர்த்தாவாகின்றனர்.
ருதுமதியான பெண்ணின் சந்திரராசி ( நக்ஷத்திர ராசி ) யின் உபசய ராசியில் சந்திரன் அங்காரகனின் பார்வையுடன் நிற்கும் வேளை உண்டாகின்ற சோணிதம் கருத்தரிக்கும் தன்மை பெற்றதினால் அது சமயம் உடலுறவு கொள்வது நலமே. ஆனால் உபசய ராசியில் நின்றால் கருப்பை சுத்தமாக இருப்பதில்லையாதலால் சோணித சுக்கிலம் சேருவதனால் கருத்தரிக்கும் தன்மையற்றதாக இருக்கும். அங்காரகன் பார்வை பெற்று சந்திரன் அனுப சயராசியில் இருக்க வேண்டுமென வற்புறுத்தப்படுகிறது.
புருஷன் ஜென்ம ராசியின் உபசய ராசியில் சந்திரன் நிற்க சௌம்மியர்களான புருஷகரகங்களின் ( அ ) சுபகிரகத்தின் பார்வை, அதாவது குரு பகவானின் பார்வை இருப்பின் மேலானதே உச்ச ராசியில் நிற்கும் ரவியின் பாபத் தன்மை நீங்கி விடுமானதால் அவர் பார்வையும் சுக்கிரன் ஆண் ராசியில் நின்றபின் அதன் பெண் தன்மை விலகி முக்கித பெறுமாதலால் அவர் பார்வையும் சுபமானதே என்று ” சாராவளி ” ஆசிரியர் கூறுகிறார்.
சுக்கிரன் வீட்டில் நிற்கும் குரு அல்லது ரவியின் பார்வை அங்காரகனுக்கு இருக்கும் சமயம் சுக்ல சோணிதங்கள் சேருமாயின் சுப பலனைத் தருமென ஸ்கந்த ஹோரையிலும் சொல்லப்டுகிறது. இந்த விதம் அமைந்த சுபவேளையில் கருத்தரித்தல் ஏற்படுமானால் பிறக்கும் சிசு நல்ல ஆரோக்கியத்துடனம், புத்திசாலியாகவும் அங்கக்குறைவென்றும் இல்லாமலும் நற்குணங்களுடன் நீண்ட ஆயுள் பெற்றதாக இருக்கும்.
புருஷனின் சந்திர ராசியின் உபசய ராசியில் ரவியும், சுக்கிரனும், பெண்ணின் உபயராசியில் சந்திரனும், குஜனும் தனது நவாம்சங்களில் நிற்கையில் உடலுறவு நேருமானால் கருத்தரிப்பது நிச்சயமென்றும் அது சமயம் புருஷனின் சுவாசம் வலப்பக்கமாக இருந்தால் ஆண் கருவென்றும் இடது பக்கமாக இருந்தால் பெண் கருவாக இருக்குமென்றும் கூறப்படுகிறது. சுக்லம் அதிகமானால் ஆண் கருவென்றும் சோணிதம் அதிகமானால் பெண் கருவென்றும் இரண்டும் சமமானால் நபும் சகமென்றும் ஆசாரியர்கள் கூறுகின்றனர். இனம் வயது, கிழத்தன்மை, நோய்பீடை, ஆன்ம சக்தியம், உடல் சக்தியும் குறைந்திருப்பது, முதலியன கரு உற்பத்திக்கு உகந்தமானவை. மனச்சக்தியளிக்கும் சந்திரனும், ஆன்ம சக்தியளிக்கும் சூரியனும், சுக்ல சக்தியளிக்கும் சுக்ரனும் பலம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
ஆதான வேளையில் சந்திர ராசி அல்லது ரவி நிற்கும் ராசியின் 7 – இல் அங்காரகன் அல்லது சனி, நின்றால் ப்ரசவ சமயம் வரையிலும் தாய்க்கு நோய் பீடையிருக்கும். அங்காரகன் அல்லது சனி முன் கூறிய ராசியின் 2 அல்லது 12 – ல் நிற்பின் புருஷன், அல்லது மனைவி மரணமடைய நேரும். குஜனோ அல்லது சனியோ ரவியுடன் நிற்கவோ அல்லது மற்ற கிரகங்களின் பார்வை பெறவோ செய்திருந்தால் புருஷனும் சந்திரயோகம் அல்லது மற்ற கிரகங்களின் பார்வை பெறவோ செய்திருந்தால் புருஷனும் சந்திரயோகம் அல்லது மற்ற கிரகங்களின் பார்வை பெற்றிருந்தால் ஸ்திரீயும் மரணமடையக்கூடும். ஆதான ராசியில் 12 – இல் பாபர் நிற்பதும் ராசிக்கு சுபர் பார்வையில்லாதிருப்பினும், கர்ப்பத்துடன் கூடிய மரணமேற்படும். சனி ஆதான லக்னத்திலும் பல மற்ற சந்திரனோ, குஜனோ பார்க்க நிற்பின் முன் கூறியுள்ள பலனேயாகும். இன்னும் ஆதான லக்னம் அல்லது சந்திர ராசி பாபர் மத்தியிலிருந்தாலும் கர்ப்பத்துடன் மரணமடையக்கூடும். சந்திர ராசியின் 4 – இல் பாபர், 8 – ல் குஜன், பலமற்ற சந்திர ராசியின் 4 – இல் குஜன், 12 – ல், ரவி, இம்மாதிரியான கிரக நிலை சுபமல்ல.
ரஜஸ்ஸின் தன்மையில் வித்தியாசங்களிலிருந்தால், ” அங்காரக வல்லரி ” என்ற மூலிகையின் வேர் மீதுள்ள தோலை எடுத்து சுத்தம் செய்து கசாயம் செய்து கற்பூரம் ( இந்து – கற்பூரம் ) சிறிது கலந்து பத்தியத்துடன் சாப்பிட்டால் ரஜஸ்ஸ ¨ சுத்தியாவதுடன் சமயக்கோளாறுகளில்லாதிருக்கும்.
ஆதானம் நல்லவிதமாக அமைந்து கருத்தரித்தால், முதலாவது மாசத்திற்கு சுக்கிரன் அதிபதியாகிறார். இரண்டாவது மாதத்திற்கு அங்காரகனும், 3 – வது மாதத்திற்கு குரு பகவானும் 4 மாதத்திற்கு சூரியனும், ஐந்திற்கு சந்திரனும், ஆறாவது மாதத்திற்கு சனியும் ஏழுக்கு புதனும், எட்டுக்கு ஆதான லக்ன அதிபரும்,நிச்சயிக்க முடியவில்லை யென்றால், ப்ரசன்ன லக்னாதிபர். ஒன்பதிற்கு சந்திரனும் பத்தாவது மாச அதிபர் ரவியுமாவார்கள். முதல் மாத அதிபர் சுக்கிரன், சுக்ல சோணிதங்களைக் கலக்கச் செய்கிறார். குரு, கால், கை முதலிய உறுப்புக்களை உற்பத்தி செய்கிறார். பின் ரவி எலும்பையும், சந்திரன் தோல் முதலியவைகளையும் சனி விரல், நகம், உரோமம் ( மயிர் ) போன்றவைகளையும், புதன் ஞானத்தையும் ( சுகதுக்கங்களை தெரிந்து கொள்ளும் அறிவு ) கொடுக்கின்றனர்.
இவ்விதமான செயல்களைப் புரியும் கிரகங்களை ப்ரீதி செய்து, கூறியிருக்கும் மாதங்களில் வணங்குவது அவசியமேயாகும்.

கோள்களின் கோலாட்டம் -1.26  4 – ஆம் – பாவத்தின் முக்கிய விதிகள்.
1) 4 – images (38)இல் புதன் இருந்து அது உபய ராசியாகி அந்த ராசி நாதன் உபய ராசியிலிருந்தால் தன் தாயின் வளர்ப்பு கிட்டாது. அன்னியத்தாய் இவளை வளர்ப்பாள். இவன் வாழ்க்கை உயர்வாகத்தான் இருக்கும். பாசமும், நேசமும் நிறைந்தவன், பிறக்கும்போது தாய்ப்பாலை அருந்த முடியாதவன்.
2) 4 – க்குரியவர், 6 – க்குரியவர் சேர்ந்து 4 – க்கு 12 – இல், இருந்து 4 – க்கு, 7, 8 – க்குரியவர் சேர்ந்து 4 – க்கு 9 லிருந்தால் இவன் பிறந்த உடனே தாய் இறப்பாள். சிறிது காலத்தில் தந்தையும் இறப்பார். இவன் வளர்ப்பு தாய் வர்க்கத்தில் இருக்கும். அவ்வர்க்கத்தின் மூலம் பலம் கிட்டும்.
3) 4 – க்குரியவர் நின்ற நவாம்ச அதிபதியின் திசையில் அல்லது 4 – க்குரியவர் திசையில் தந்தைக்கு, தாய்க்கு நோய்த் தொல்லை, வாகன விபத்துக்கள் ஏற்படும்.
4) 4 – இல், சனி, புதன், செவ்வாய், இருந்து 4 – க்குரியவரின் தொடர்பு பெற்றால் இன பந்துக்கள் அற்றவன், பாவ காரியங்களில் நாட்டம் உள்ளவன். மனைவிக்கு துர்தேவதாபயம், பீதி , மன நோய் ஏற்படலாம். உடல் உறவை விரும்பாத மனைவியாவாள்.
5) 4 – க்குரியவர், சுக்கிரன் கூடி 10 – லிருப்பின் எதிர்பாராத சொத்துக்கள் சேரும். தாய் வழியால் லாபம் உண்டு. திசாபுத்தி காலங்களில் மேல்மட்ட ஆட்களின் உதவி கைடத்து தொழில் ரீதியான தொடர்பு பெற்று வாகன வசதியும் நல்ல அழகான வீடும் அமையும்.
6) 4 – க்குரியவர், 1, 7 – லிருப்பின் அனேக வித்தைகள் அறிவான். பிதாவகை சொத்தை அழிப்பான். சபையில் ஊமைபோல் இருப்பான். மனைவியால் சுகம் பெறுவான். தான் நினைத்ததை நடத்திக் காட்டுவான்.
7) 4 – ல் குரு, சனி சேர்க்கை பெற்று 6, 8 – க்குடையவரின் தொடர்பை பெற்றால், காது, வாய், கால்கள், மர்மஸ்தானங்கள் இவைகளில் பாதிப்புக்கள் காணும். மத்திமவயதிற்கு மேல் இவ்வகை குற்றங்கள் அதிகரிக்கும்.
8) 4 – லில் சூரியன், சனி, செவ்வாய், புதன், சேர்க்கை பெற்று 6, 8 – க்குரியவரின் தொடர்பு பெற்றால், வீடு சுகமற்றவன், இவன் சொத்துக்கள் அடமானத்தில் மூழ்கும். எந்த வீடும் விருத்தியாகாது.
9) 4 – க்குரியவர், சந்திரன் 3, 6, 8 – லிருந்தால் செல்வம் நிலைக்காது. தாய் நலம் குணங்களை பெறாதவன். தந்தையால் ஆபத்துக்ளைப் பெற்றவன். ஒரு நிரந்தரமான இடத்திலிருக்கமாட்டான்.
10) 4 – லில் சூரியன், 4 – க்குரியவர் பலம் பெற்று சுக்கிரனின் தொடர்பை பெற்றால் நிலம், வீடு, வாகனம் போன்றவைகளின் மூலம் லாபம் தேடுவான். 30 வயதிற்கு மேல் நல்லநிலையில் வாழும் தன்மை உண்டு.
11) 3, 6, 8, 12 – இல் சந்திரனிருப்பதும் அல்லது 3, 6, 8, 12 – க்குரியவர் சந்திரனுக்கு 3, 6, 8, 12 லிருந்து, 5, 9 – க்குடையவர், தொடர்பை பெற்றால் இவர்களின் திசாபுத்திகாலங்களில் எதிர்பாராத தனவிருத்தியும், நிலம், வீடு, வாகன சேர்க்கையும், மனைவியால் மனவருத்தமும், கூட்டுத் தொழிலால் ஆபத்துக் காணும்.
12) 4 – லில் சந்திரன், 8 – க்குரியவர் 7 – இல், 4, 7 – க்குரியவர் 9 – இல், 5 – க்குரியவரின் தொடர்பை பெற்றால், நிலச்சுவான்தாரர் ஆவான். ஏராளமான நஞ்சை – புஞ்சை நிலங்கள் உண்டு. வாகன யோகம் கிட்டும். வாழ்க்கையில் பல தவறுகளைச் செய்வான்.
13) 4 – லில் 11 – க்குரியவர், 4, 5 – க்குரியவர், 9 – ல் நஞ்சை – புஞ்சை, நிலம், வாகனம் உண்டு. விவசாயத்தில் மேன்மையானவன். பாரம் பரியத்தை காப்பவன். தனக்கு என்று ஒரு பாதை அமைத்து வாழ்பவன். உடன்பிறப்புகளால் கவலையை அடைபவன்.
14) 4 – ஆமிடத்தை 8, 10 – க்குரியவர் சேர்க்கை பெற்று 10 – க்குரியவர் பலம் பெற்று பார்த்தால், ரகசியமான வேலைகளை செய்பவன். பூமியோகமும், ஆடம்பரமான வீடும் உண்டு. இளம் வட்டங்களை கண்டால் கிள்ளி எறியும் ஆற்றலும் உண்டு, இதனால் பல பாதிப்புகளுக்கும் அளாவான்.

தாய் மாரக விதிகள் ….
15) 4 – இல், 7 – க்குரியவர், பாவம் சேர்க்கை, 4 – க்குரியவர் நீச்ச அஸ்தமன மறைவு மேற்படி கிரக திசாபுத்தி காலங்களில் தாய்க்கு மாரகம்.
16) 4 – க்குரியவர் சுய சாரம் பெற்று வலுத்து, கருமாதிபதி சாரம் பெற்று கிரகம் 3 – லிருந்து தனது திசாபுத்தி காலங்களில் தாய்க்கு மாரகம்.
17) 4 – க்குரியவர் 3 – இல் அமர்ந்து, 6, 7 – க்குரியவர் சேர்க்கை பெற்று சந்திரனை சனி பார்த்தால் தாய்க்கு மாரகம்.
18) 4 – ஆமிடத்தை பாவர் பார்த்து நாலுக்குரியவர் நீச்சம், அஸ்தமனம் மறைவு பெற்று 4 – க்கு பாதகாதிபதி திசாபுத்தியில் தாய்க்கு மாரகம்.
19) 4 – க்கு 7 இல் புதன், சனி இருந்images (33)து 12 . இல் சந்திரன், 4 – க்கு, 11 – க்குரியவரோடு சேர்ந்து தனது திசாபுத்தி நடத்தும்போது தாய்க்கு மாரகம்.
20) 4 – க்குரியவர் லாபம் பெற்று தாய் காரகர் 2 – இல் 5 – க்குரியவருடன் சேர்க்கை பெற்று நான்கை சனி பார்த்து, தனது திசாபுத்தி காலங்களில் தாய்க்கு மாரகம்.
21) 4 – க்கு, 3, 8 – க்குரியவர் நாலைப் பார்த்து 4 – க்கு, 2 – க்குரியவர் தொடர்பு பெற்றால் மேற்படி திசாபுத்தி காலங்களில் தாய்க்கு மாரகம்.
22) 4 – க்கு, 10 – க்குரியவர் திசையில் 4 – க்கு, 8 – க்குரியவர்  திசையில் அல்லது 8 – க்குரிய சாரம் பெற்று கிரக புத்தியில் கோச்சாரத்திற்கு 4 – க்கு, 12 – க்குரியவர், 4 – க்கு, 2 – இல் வரும்போது தாய்க்கு மாரகம்.
23) நாலுக்குரியவர் 7 – இல் பலம் குறைந்து இவரை பாவர் பார்த்தால் 4 – க்குரியவர் திசாபுத்தி காலத்தில் தாய்க்கு மாரகத்தை தரும்.
24) நாலுக்கு 2, 8, 12 – க்குரிய திசாபுத்தி காலங்களில் தாய்க்கு மாரகம்.
25) 4 – லில் செவ்வாய், சனி சேர்ந்து 7 – க்குரியவர் நீச்சம் பெற்று சந்திரனின் தொடர்பை பெற்றால் ஜாதகனுக்கம், தாய்க்கும் அத்திசாபுத்திகாலம் அடுத்தடுத்து மாரகம் ஏற்படும்.
26) 4 – க்கு 8 – க்குரியவர், 4 – 10 – இல் அமைந்து 4 – க்குரியவர் 4 – க்கு 7 லிருந்து, 4 – க்கு பாதகாதிபதியால் பார்க்கப்பட்டால், மேற்படி கிரக திசாபுத்தி காலங்களில் மாரகம் ஏற்படும்.
27) பாதகாதிபதி 4 – இல் அமர்ந்து, 4 – க்குரியவரையும், சக்கிரனையும், சந்திரனையும் பார்த்தால் தாய்க்கு மாரகம் மேற்படி தசாபுத்தியில்.
28) 4 – க்கு, 8 – க்குரியவர் திசையில், 4 – க்கு, 6 – க்குரியவர் புத்தியில் 4 – க்கு, 10 – க்குரியவர் புத்தியில் தாய்க்கு மாரகம்.
29) 4 – க்கு, 8 – க்குரியவர் திசையில், 4 – க்கு பாதகஸ்தானத்தில் உள்ள கிரகத்தின் புத்தியிலோ அல்லது பாதகாதிபதி புத்தியிலோ தாய்க்கு மாரகம்.

மற்ற யோக நிலைகள் …..
30) 4 – க்குரியவர் கேந்திரம் பெற்று, 4 – ஆமிடத்தை 9 – க்குரியவர் பார்த்து செவ்வாய், பலம் பெற்று இருப்பின் பூமி, தனம் சேர்க்கை உண்டு. தாய் வகை சொத்து கிட்டும். வாகன யோகம் உண்டு. பெரம் தொழில்களை நடத்துவான்.
31) 4 – க்குரியவர் செவ்வாய் வலுத்து, 7 – ல் சந்திரன் உச்சம் பெற்று இருப்பின் நிலம், வீடு, சொத்து வசதி உண்டு. கடன் தொல்லையும் உண்டு.
32) 4 – க்குரியவர் உச்சம் பெற்று, கோணத்தில் செவ்வாய் வலுத்து இருப்பின் பூர்வீக சொத்து, தனம் நிறைய உண்டு. இவரை பாதகாதிபதி பார்த்தால் இதனால் விர்த்தி இல்லை. அனுபவிக்க முடியாது.
33) 4 – மிடத்தை பாபர் பார்த்து, 4 – க்குரியவர், 5, 9 – லிருந்து, 5 – க்குரியவர் பார்த்தால், பூர்வீக சொத்துக்கள் மாறி புதிய பொலிவுடன் திகழும். மாதுர் வகை சொத்து அழியும். பிதுர் வகை சொத்து விர்த்தி அடையும். நிலம், வீடு, வாகனங்கள் கடின உழைப்பின் பேரில் கிட்டும்.
34) 4 – க்குரியவர், பாதகம் பெற்று, 4 – இல் பாவர் பாதகாதிபதிக்கு சாரம் பெற்று, சனி, செவ்வாயின் தொடர்பை பெற்றால் பிரயாணங்களில் எச்சரிக்கை தேவை. தாயினுடைய அனுசரணை குறையும். கூட்டுத் தொழிலில் பிரிவினை ஏற்படும். மனைவியால் மனநிம்மதி கெடும். மேற்படி கிரக திசாபுத்தி காலங்களில், வாகன விபத்தால் எதிர்பாராத அசம்பாவிதத்தால் அங்கத்தில் குறை எற்படலாம்.images (34)
35) 4 – க்குரியவர் பலம் பெற்று, லக்கினாதிபதியும் பலம் பெற்று 4 – க்குரியவரின் தொடர்பு பெற்று செவ்வாய்க்கு 5, 9 – ல் இருந்தால் மேற்படி கிரக திசாபுத்தி காலங்களில் நல்ல யோகத்தை உண்டாக்கும். பூமி, சொத்து, வீடு வசதிகள் உண்டு.
36) 4 – க்குரியவர் கேந்திரம் பெற்று சுபரால் பார்த்து லக்கினாதிபதி 8 – லிருக்க, நிலபுலம் உண்டு. 4 – க்குரிய திசையும், 4 – இல் உள்ளவர் திசாபுத்தியிலும் சொந்த வீட மனை அமையும்.
37) 4 – க்குரியவர் 11 – ல் பாவருடன் சேர, 6 – க்குரியவர் 7 – இல் 4 – க்குரியவரால் பார்க்க, சந்திரன் 2 – இல் அமர பிறந்தவனின் தாய், பல தொல்லைகளுக்கு ஆளாவான். அந்தக் குடும்பம் பெ ண தெய்வ சாபத்திற்கு ஆளாகும். நிரந்தரமான சுகம் கிட்டாது. வரும் மனைவி பெற்ற தந்தை இவர்களால் அரவணைப்பு குறையும். தாய், தந்தை வர்க்கத்தில் உள்ளளவர்கள் செயற்கை முறையில் மரணங்களை அடைவர்.
38) 4 – க்குரியவர் சனி சாரம் பெற்று, பாவரின் தொடர்பை பெற்று மேற்படி திசாபுத்தி வரும்போது தாய்க்கு கண்டாதிபீடை மாற்றாந்தாயின் சுகத்தை பெறுதல், நிலம், வீடு, வாகனம் சேதம், அடிக்கடி இடம்£ற்றம் உண்டு.
39) 4 – க்குரியவர் பாவர் சாரம் பெற்று, 4 – க்கு 8 – இல் அமர்ந்து நாலை பாவர் பார்த்தாலும், 4 – க்குரியவர் நீச்சம் பெற்று, 4 – ஆமிடம் உபயராசியாகி, லக்கினாதிபதியின் தொடர்பை பெற்றாலும், சந்திரன், சுக்கிரன் பலம் குறைந்து, 4 – க்குரியவர் பலம் பெற்று உபயராசியிலிருந்து லக்கினி£திபதியின் தொடர்பை பெற்று உள்ள ஜாதகர்களுக்கு 2 தாய் ஏற்படும். தன் தாயின் வளர்ப்பு குறையும்.
40) 4 – க்குரியவர் நின்ற வீட்டிற்கு அதிபதி 4 – க்கு, 5 – க்குரியவரோடு சேர்ந்து, நீச்ச பங்கம் பெற்றால் நிலம், வீடு, வாகன சேர்க்கை பட்டம் பதவி கிட்டும்.
41) 7 – க்குரியவர், 4, 5, 7, 9, 10 – இல் பலத்து, வாகனகாரகர் சுக்கிரன் சேர்க்கை இருப்பின் சொந்தத்தில் வண்டிய வாகனங்கள் நிறைய ஏற்படும்.
42) 4 – க்குரியவர் ராகு சேர்க்கை பெற்று, சனி, சக்கிரன், குரு தொடர்பு 5 – க்குரியவருக்கு கிடைத்தால், புதையல் யோகம் அல்லது திடீர் லாட்டரி யோகம்.
43) 4 – இல் 1,2,3, 10 – க்குரியவர் சேர்க்கை, இவரை யாரும் பார்க்காமல் இருக்க, 4 – இல் சனி, செவ்£ய் சேர்க்கை இருந்து, 6, 9 – க்குரியவரின் தொடர்பு பெற்றிருப்பினும், இவன் தாய், ரோகி, மருந்தீடு, செய்வினை, ஏவல், தோஷத்தால் சித்த சுவாதீனமற்றவன் குடும்பம் அமைதி இன்றி காணும், ஜாதகர் அலைந்து திரிந்து தனம் தேடுவார்.
44) 4, 5 – க்குரியவர் சேர்க்கை பெற்று, செவ்வாய் 12 – க்குரியவரின் தொடர்பு பெற்றால் மேற்படி கிரக திசாபுத்திகாலங்களில் பூர்வீக சொத்து நாசமடையும். குழந்தைகளுக்கு சுபகாரியம் நடக்கும். பாகப்பிரிவினை ஏற்படும்.
45) 4 – இல் பாவர், 4 – க்குரியவர் பாதகாதிபதி சாரம் பெற்று பாவரால் பார்க்கப்பட்டால், தாய்க்கும், ஜாதகனுக்கும் அடிக்கடி வாக்குவாதம் ஏற்படும். தாயை ஈனமான வார்ததைகளை சொல்லி வேதனைப்படுத்துவார். அதை துச்சமென நினைத்து தாய் ஜாதகருக்காக கடைசி வரையில் போராடுவாள்.
46) 4 – க்குரியவர் பாதகம் பெற்று, 12 – க்குரியவர், 4 – இல் அமர்ந்து பாதகாதிபதியாலும், 6 – க்குரியவராலும் பார்க்கப்பட்டால், இருதயம், மார்பு போன்றவைகளில் நோய் ஏற்பட்டு அறுவை சிகிச்சை பெறுவர். மேற்படி கிரக திசாபுத்தி காலங்களில் நடக்கும்.
47) 5, 10 – க்குரியவர் சாரம் பெற்றவரை 5, 9, 10 – க்குடையவர் தொடர்பு பெற்று மேற்படி கிரக திசையில் 4, 11 – க்குரியவரின் புததியில் நல்ல வேலை செய்கிறது.
48) 4 – இல் 4 – க்கு 6 – க்குரியவர் சாரம் பெற்று பாவருடைய தொடர்பை பெற்றால், தாய்க்கு மனநோய், நரம்பு தளர்ச்சி, நீர், தோல் சம்பந்தப்பட்ட வியாதி வரும்.
49) 4 – ஆம் பாவாதிபதி, பாதகாதிபசாரம் பெற்று, தாய்க்காரகர் கர்மாதிபதி சாரம் பெற்று, 4 – க்கு, 4 – ஆம் பாவாதிபதி மறைந்தால், பால்ய முதல் சுகமற்றவன். தனது உடல் உழைப்பால் மக்களை பேணிக்காப்பான். மக்களால் அபகீர்த்தி உண்டு. பல கர்மாக்களுக்கு உட்படுவார். இவர் வாழ்க்கை சோகம் நிறைந்ததாக இருக்கும்.
50) 4 – ஆம் பாவாதிபதி உச்சம் பெற்றிருந்தால் மாட மாளிகையில் வாழும் அமைப்பும், சொகுசான வாகன வசதியும் சேரம். சொத்துக்கள், நிலபுலன்கள் வரும். 12 – ஆமிடத்தில் உச்சம் பெற்று இருந்தால், மேற்படி சொன்ன வகையில் பாதிபபுகளும், பூர்வீக சொத்துக்களும் நாசமடையும். குரு பார்வை கிடைத்திருந்தால், பிற்காலத்தில் ஸ்திர சொத்து அவசியம் ஏற்படும்.
51) 4 – க்குடையவர் ஆட்சி பெற்று சந்திரனுக்கு திரிகோணத்தில் நின்றால் தாய்க்கு பூரண வயது.
52) சந்திரன் 9 – இல் நிற்க, 9 – க்குடையவர் 4 – இல் நிற்க தாய்க்கு பூரண வயது.
53) லக்கினாதிபதி 4 – க்குடையவரோடு கூடி 9 – ல் நிற்க, 7 – க்குடையவர் பார்க்க மேற்படி பலனே.
54) 1, 4 – க்குடையவர் திரிகோணமடைய, லக்கினாதிபதிக்கு திரிகோணத்தில் குரு நிற்க, தாய்க்கு பூரண வயது.
55) சந்திரனுக்கு 4 – க்குடையவரும், லக்கினத்திற்கு 4 , 8 – க்குடையவரும் மூவரும் கூடி நிற்க, சனி, சந்திரன் பார்க்க தாய்க்கு மரணம்.images (32)
56) 4 – இல் சனி நீச்சமடைய, 8 – க்குடையவர் பார்க்க, 4 – க்குடையவர் நிற்க மேற்படி பலன்.
57) தேய்பிறை சந்திரன் 6, 8, 12 – இல் நிற்க, 8 – இல் , 4 – க்குடையவர் நிற்க, மேற்படி பலன்.
58) 6, 4 – க்குரியவர்கள் கூடி 9 – இல் நிற்க, சந்திரன் 7 – இல் நிற்க, தாய் வேசி குணம் உடையவள்.
59) 1, 4,9 – க்குடையவர்கள் மூவரும் கூடி 4 – இல் நிற்க, குரு லக்கினத்தைப் பார்க்க பொருள், லக்கினம் ஆடை, ஆபரணம், அரச சுகம் பெறுவார்.
60) சந்திரன் 4 – க்குடையவர், குரு, சுக்கிரன் நால்வரும் கூடி இருந்து ராசியாதிபதி நட்பு ஆட்சி உச்சம் அடைய மேற்படி பலன்.
61) சுக்கிரன் நின்ற ராசிக்கு 9, 10 – க்குடையவர்கள், லக்கினாதிபதியோடு கூடி 4 – இல் நிற்க, கணக்கில்லாத பொருள்கள், பூமி ஏவலாட்கள் உடையவர்.
62) குரு 9 – க்குடையவர், சுக்கிரன் மூவரும் கூடி சந்திர கேந்திரத்தில் நிற்க, அந்த ராசியாதிபதி 4 – ல் நிற்க மேற்படி பலன்.
63) 2, 4 – க்குடையவர் 4 – இல் நிற்க, குரு சந்திரனுக்கு 2 – இல் மாறி நிற்க வித்துவான்.
64) 2 – க்குடையவர் 4 – ல் நிற்க, 4 – க்குடையவர் 2 – இல் மாறி நிற்க வித்துவான்.
65) 3, 9, 10 – க்குடையவர் மூவரும் 3 – இல் நிற்க, சுபர்கள் பார்க்க மேற்படி பலனே.
66) 4 – ஆம் இடம் சுபர் வீடாகி, அதற்குரியவர் குருவோடு 9 – க்குடையவரோடு கூடி, செவ்வாய் பார்வை பெற்று நிற்க, கருங்கல், செங்கல், சுண்ணாம்பு சாந்துக்களால் கட்டிய மாளிகையில் வாசம் செய்வார்.
67) 12 – க்குடையவரோடு எத்தனை கிரகங்கள் கூடி ஈரக்கிறதோ அத்தனை வீடுகள் உண்டு. இவர் சுபத்தன்மை பெறவேண்டும்.
68) சந்திரனுக்கு, 8, 4 – க்குடையவர்களும் சுக்கிரனம் கூடி 4 – இல் நிற்க கூரை வீடு, 4 – ஆமிடத்திற்கு இரு பக்கமும் பாபிகள் நிற்க மேற்படி பலன்.
69) ஆட்சி பெற்ற சந்திரனோடு 4 – க்குடையவரும் சுக்கிரனம் கூடி நிற்க, குரு பார்க்க சிவந்த பசுவின் பாலை சாப்பிடுவார்.
70) 4 – க்குடையவர் சுபராயிருந்து, 5 – இல் நிற்க சுக்கிரனோடு 5 – க்குரியவர் கூடி 4 – இல் நிற்க, பலவிதமான பசு விர்த்தி உண்டு.
71) குருவும், 4 – க்குடையவரும் கூடி சந்திரனுக்கு 4 – இல் நிற்க, 7, 3 அந்த ராசியாதிபதி லக்கினத்திற்கு 4 – இல் நிற்க மேற்படி பலன்.
72) 4 – க்குடையவர், குரு ஆகியவர்கள் குரு ஆகியவர்கள் நின்ற ராசியாதிபதி, பகை அஸ்தமனம், நீச்சம் அடைந்தால் பசு தங்காது பால் கிடைக்காது.
73) 9 – இல், 4 – க்குடையவர், சுக்கிரன் பார்வை பெற்று நிற்க, 9 – க்குடையவர் 4 – ல் மாறி நின்று சுபர் பார்க்க, இந்திர சுகம் பிறர் மனையில் சென்று இன்பம் அடைவார்.
74) சனி 4 – இல் நிற்க, 4 – க்குடையவர் சூரியனுடன் கூடி 6 – இல் நிற்க, 8 – க்குடையவர் பார்க்க, சுகமிமருந்த இடத்தில் இருந்தும் அனுபவிக்க அறியாதவர். பிறரால் நற்சுகம் கிடைத்தாலும் சுகம் அடையத் தெரியாதவர். அப்படி அனுபவித்தால் மனம் தாங்காது மரணம் அடைவார். சுகம் அனுபவிப்பவரைப் பார்த்து பொறமை படுவார்.
75) 4 – க்குடையவர் நின்ற நவாம்சாதிபதியின் திசையில் அல்லது 4 – க்குரியவர் திசையில் தந்தைக்கு கணடம் 4 – இல் இருப்பவரின் திசையில் ஏற்படலாம். 4 . ல் சனி, செவ்வாய் சேர்க்கை மனைவிக்கு துர்தேவதா பயம், இட பயம் ஏற்படும்.
76) 4 – க்குரியவர், சுக்கிரன் கூடி 10 – இல் இருப்பின் செல்வந்தர்.
77) 4 . க்குரியவர், 1, 7 – லிருப்பின் அனேக வித்தை அறிவான். பிறர் சொத்தை அழிப்பான். சபையில் ஊமையாக இருப்பான்.
78) 4 – இல் குரு, சனி, சேர்க்கை, செவிடு, ஊமை, நொண்டி.
79) 4 – இல் சூரியன், சனி, செவ்வாய், புதன் சேர்க்கை, வீடு அடமானத்தில் மூழ்கும். எந்த வீடும் விருத்தியாகாது. பால்ய வயதில் தாய்க்கு மரணம்.
80) 3, 6, 8, 12 – இல் சந்திரன் இருப்பினும் அல்லது 3, 6, 8, 12 – ல் சந்திரன் இருப்பனும் அல்லது 3, 6, 8, 12 – க்குடையவர், சந்திரனுக்கு 3, 6, 8, 12 – லிருப்பினும் இவர்கள் திசாபுத்தி காலங்களில் வாகனம், நிலம், வீடு தனம் சேர்க்கை ஏற்படும்.
81) 4 – க்குரியவர், சந்திரன் 3, 6, 8 லிருப்பின் செல்வம் நிலைக்காது.
82) 4 – ல் சூரியன், 4 – க்குரியவர் உச்சம் பெற்று சுக்கிரன் சேர்க்கை பார்வை பெற்றால், 30 வயதிற்கு மேல் விசேஷ வாகன யோகம்.
83) 4 – இல் சந்திரன், 7 – இல் 4, 7 – க்குரியவர், 9 – ல் 5 – க்குரியவர் ஏராளமான நிலம் சொத்து, வாகன யோகம் உண்டு.
84) 11 – க்குரியவர் 4 – இல், 4 – க்குரியவர் 9 – இல், 5 – க்குரியவருடன் சேர்க்கை, நஞ்சை, புஞ்சை நிலம் வாகனம் உண்டு.
85) 8, 10 – க்குரியவர் சேர்க்கை பெற்று, 10 – க் குரியவ வலுத்து 4 – ஆமிடத்தை பார்த்தால் நிலம் கிட்டும் ஆடம்பரமான வீடு உண்டு.
86) 4 – ல் 7 – க்குரியவர் பாவர் சேர்க்கை பெற்று 4 – க்குரியவர் மறைவு பெற்றால், இவரை பார்த்தவர், சேர்ந்தவர்கள் திசாபுத்தி அந்திரங்களில் தாய்க்கு மாரகம் ஏற்படும்.
87) 4 – க்குரியவர் சுயசாரம் பெற்று வலுத்து கர்மாதிபதி சாரம் பெற்று 4 – க்கு 12 – ல் உள்ள கிரக திசாபுத்தியில் தாய்க்கு மாரகம்.
88) 4 – க்குரியவர் 3 – ல் அமர்ந்து, 6,7 -க்குரியவர் சேர்க்கை பெற்று சந்திரனை சனி பார்த்தால் இவர்கள் திசாபுத்தி காலங்களில் தாய்க்கு மாரகம் ஏற்படும்.
89) 4 – க்குரியவர் செவ்வாய் சேர்க்கை பெற்று வலுத்து, 7 – இல் சந்திரன் உச்சம் பெற்று இருப்பின், நிலம், வீடு, சொத்து வசதி உண்டு. நிலத்தின் பேரில் கடன் தொல்லை உண்டு.
90) 4 – க்குரியவர் உச்சம் பெற்று, கோணத்தில் செவ்வாய் பலத்துடன் இருப்பின் பூர்வீக தனம் நிறைய உண்டு. இவரை பாதகாதிபதி பார்த்தால், இதனால் விர்த்தி இல்லை.
91) 4 – க்குரியவர் உச்சம் பெற்று, கோணத்தில் செவ்வாய் பலத்துடன் இருப்பின் பூர்வீக தனம் நிறைய உண்டு. இவரை பாதகாதிபதி பார்த்தால் இதனால் விர்த்தி இல்லை.
92) நாலாமிடத்தை பாபர் பார்த்து 4 – க்குரியவர் நீச்சம் பெற்று 4 – ஆம் இடத்திற்கு பாதகாதிபதி திசாபுத்தியில் தாய்க்கு மாரகம் ஏற்படும். பூர்வீ தனம் சேதமாகும்.
93) 1 – க்குரியவர் உச்சம் பெற்று சனி – செவ்வாயால் பார்க்கப்பட்டால் வாகன விபத்து ஏற்படும் அங்கங்களுக்கு குறைவு ஏற்படலாம்.
94) 4 – க்குரியவர் பாதகம் பெற்று சனி, செவ்வாயால் பார்க்கப்பட்டால் வாகன விபத்து ஏற்படும். அங்கங்களுக்கு குறைவு ஏற்படலாம்.
95) 2 – க்குரியவர் 4 – இல் பலத்து, பாதகாதிபதி சேர்க்கை, பெற்று 12 – க்குரியவர் கூடி இவர்கள் திசாபுத்தி நடக்கும் காலம் மாரகம் ஏற்படும். குடும்ப பற்று குறைந்தவர்.
96) 4 – க்குடையவர் உச்சம் பெற்று லக்கினாதிபதி ஆட்சி பெற்று, 4 – க்குடையவர் கூடி இவர்கள் திசாபுத்தி நடக்கும் காலம் மாரகம் ஏற்படும். குடும்ப பற்ற குறைந்தவர்.
97) 4 – க்குரியவர் கேந்திரம் பெற்று சுபரால் பார்த்து, லக்கினாதிபதி எட்டில் இருந்தால் நிறைய பூமி உண்டு. நிலபுலன்கள் வீடுகள் உண்டு. 4 – க்குரியவர் திசை நல்ல யோகம் செய்யும். நாலுக்குரியவர் திசையிலும் நாலில் இருப்பவர். பார்த்தவர் திசாபுத்தியிலும் பெரும் வீடு கட்டும் யோகம் உண்டு. இது பாவர் லக்கினத்துக்கே பொருந்தும்.
98) 8, 11 – க்குடையவர் 4 – இல் 4 – க்குரியவர், நாலாமிடத்¬ பார்த்தால் பூர்வீக சொத்து, நிலபுலன்கள் நிறைய உண்டு. ஆனால் பூர்வீகத்தால் நன்மை இல்லை.

கோள்களின் கோலாட்டம் -1.25  3 – ஆம் – பாவத்தின் முக்கிய விதிகள்.

images (41)
1) 3 – க்குரியவர், 7, 8 – லிருந்து, 6 – க்குடையவர் தொடர்பு பெற்றால் அரசாங்க தொல்லைகளால் அவதி, பண விரயம், அரசாங்கத்துக்கு விரோதமான காரியங்களில் ஈடுபடுதல், காம இச்சையின் விளைவால் பல துர்க்காரியங்களை செய்தல், பல பெண்களின் தொடர்பு ஏற்படும்.

2) 3 – க்குடையவர், 11 – ல் செவ்வாயின் தொடர்பை பெற்றால் ஆண், பெண் உடன் பிறப்புகள் உண்டு. இளைய சகோதரர்களால் லாபம், சுகம் அனுபவிப்போன். அன்னியவர்களிடையே சகாயம் கிடைக்கும்.
3) 3 – க்குரியவர் 8 – ல் செவ்வாய் பலம் பெற்று, லக்கினாதிபதியின் தொடர்பு பெற்றால் ஆறு உடன் பிறப்புகள் ஏற்படும். உடன் பிறப்புக்களுக்கு ஆயுள், கண்டம் உண்டு. ஒற்றுமை குறைவு, மாமனார் வகை பலகீனம், பூர்வீக சொத்துக்கள் அழிவு.
4) 3 – க்குரியவர் பரிவர்த்தனை பெற்று, செவ்வாய் பலம் பெற்று சுபரால் பார்க்கப்பட்டால், 6, 7 உடன் பிறப்புக்கள் உண்டு. உடன் பிறப்புக்கள் ஒருவருக்கொருவர் முன்னேறுவர். ஒற்றுமையில் குறைவு இருக்காது. சொத்துக்கள் சேரும். இவர்களுக்கு வரும் மனைவிமார்களால் குடும்பம் பிளவுபடும்.
5) 3 – ஆம் பாவாதிபதி எத்தனை அம்சம் கடந்துள்ளாரே, அத்தனை உடன்  பிறப்புக்கள் உண்டு. 3 – ஆம் பாவாதிபதி வர்க்கோத்தம், உச்சம் பெற்றிருந்தால், எத்தனை அம்சம் கடந்துள்ளாரோ அதற்கு இரு மடங்கு சகோதர, சகோதரிகள் பிறப்பார்கள். சுப ஆதிபத்திய பெற்ற கிரகங்கள், செவ்வாயையோ, 3 – ம் பாவாதிபதியையோ, 11 – ஆம் பாவதிபதியையோ பார்த்தால் உடன் பிறப்புக்கள் நல்ல நிலையில் இருப்பார். பாபர் பார்த்தால் உடன் பிறப்புக்கள் பிறந்து இறப்பர்.
6) 3 – ஆம் பாவாதிபதி செவ்வாய் இவர்களில், எவர் பலம் பெற்று உள்£ரோ அவரை வைத்து நவாம்ச ஒட்டத்தை கண்டு உடன் பிறப்பின் எண்ணிக்கையை சொல்ல வேண்டும்.
7) பலம் பெற்ற 3 – ஆம் பாவாதிபதியோ, செவ்வாயோ, பலம் பெற்று மேசம், கடகம், துலாம், மகரம் போன்ற ராசிகளிலிருந்தால் அந்த ராசியை முதலாக கொண்டு, நவாம்சத்தில் அவர் உள்ள வீடுவரை எண்ணி வரும் எண்ணிக்கையை சொல்ல வேண்டும்.
8) மேற்படி கிரகம், மிதுனம், கன்னி, தனுசு, மீனம் போன்ற ராசியிலிருந்தால், அதற்கு 7 – ஆம் ராசியை முதலாக வைத்து, நவாம்சத்தில் எந்த ராசியில் உள்ளாரோ அது வரை எண்ணி உடன் பிறப்புக்களின் எண்ணிக்கையை சொல்ல வேண்டும்.
9) மேற்படி கிரகம் ரிசபம், சிம்மம், விருச்சிகம், கும்பம் போன்ற ராசிகளிலிருந்தால், அந்த ராசிக்கு 9 – ஆம் ராசியை முதலாக வைத்து, நவாம்சையில் எந்த ராசியில் அக்கிரகம் உள்ளதோ அதுவரை எண்ணி சொல்ல வேண்டும். இதில் காரகன் செவ்வாயினுடைய அமைப்பை வைத்து சகோதர உற்பத்தியையும், பாவாதிபதியை வைத்து இருப்பையும் சொல்ல வேண்டும்.
10) 3 –  ஆம் பாவதிபதி எந்த கிரகமோ, அந்த கிரகத்திற்கு பலம் பெற்ற கிரகம் நவாம்சப்படி மூத்தவர் எண்ணிக்கை ஆண் கிரகம் ஆனால் ஆண், பெண் கிரகங்களால் பெண், இதில் அலிக்கிரகங்களை தள்ளிவிட வேண்டும் எண்ணிக்கையில் மட்டும்.
11) 3 – க்குரியவர் உச்சம் பெற்று, லக்கினாதிபதி, ராகு, குருவின் தொடர்பை பெற்று, 3 –  ஆமிடத்தை பாவர்கள் தீண்டினால் பல மாதர்களின் தொடர்பு கிடைத்துக்கொண்டே இருக்கும். இளம் வயது உள்ள பெண்களின் தொடர்பு அடிக்கடி கிடைக்கப்பெற்று இன்பமாக காலத்தை கழிப்பான். இவ்வமைப்பு பெற்றவனால் மனைவிக்கு சுகம் கிடைக்காது.
12) 3 – இல், 5, 6 – க்குரியவர் தன் சுய சாரம் பெற்று சுப ஆதிபத்தியம் பெற்ற சுபரால் பார்க்கப்பட்டால் இவர்களின் தசாபுத்தி காலங்களில் நல்ல யோகத்தைத் தரும். அன்னியர்களின் தனம் வரும். எதிர்பாராத வகையில் முன்னேற்றம் கிட்டும்.
13) 3 – க்குரியவர் பலம் பெற்று 3 – இல், ராகு 8, 11 – க்குரியவரின் தொடர்பை பெற்று சுபரால் பார்க்கக்பபட்டால், இவர்களின் தசாபுத்தி அந்திர காலங்களில் எடுத்த காரியம் வெற்றி திடீர் தனப்பிராப்தி, ரேஸ் பந்தயம், சூதாட்டங்களில் லாட்டரி போன்றவகைளில் ஆதாயம் கிட்டும்.
14) 3 – இல் கேது அமர்ந்து லக்கினாதிபதி, குரு 9 – ஆம்பாவாதிபதி தொடர்பு கிடைத்தால், அன்னிய சகாயத்தால் முன்னேற்றமடைவர். உடன் பிறப்புக்களால் நன்மை இல்லை. மாமனார் வகை ஆதாயம் மனைவியால்  பாக்கியம்.
15) 3 – ல் குரு இருப்பின் இவன் வாழ்க்கை எப்படியாவது சிறப்பான நிலை பெறும். பல கஷ்ட நஷ்டங்களுக்க ஆளாகி, பலரின் ஏசல், போட்டி, பொறாமை, கேளிக்கைக்கு ஆளாகி வாழ்க்கையில் பாரட்டுக்களை பெற முடியும்.
16) 3 – க்குரியவர் ராகு சாரம் பெற்று 8, 12 – லிருந்து 8 – க்குரியவருடன் சேர்ந்திருந்தால் மேற்படி கிரக தசாபுத்தி காலங்களில் உடன் பிறப்பு பிரிவினை, குடும்பம் பிரிந்து வாழுதல் குடும்பத்தில் தற்கொலை நிகழ்ச்சிகள் நடக்கும்.
17) 3 – இல் 7 – க்குரியவர், 3 – க்குரியவர் 12 – லிருந்து, 10 – க்குரியவர் சாரம் பெற்று இருந்தாலும், அக்கிரக சாரத்தை பெற்று கிரகத்தால் பார்க்கப்பட்டாலும், இளம் வயதிலேயே பெண் சுக போகங்களை அனுபவிப்பான். வீரிய பலம் மிகுந்த இவன் காம இச்சையானது கண்ணுக்கு அழகான மனைவி இருந்தாலும், மற்றவர்கள் வெறுக்கக் கூடிய நிலையில் உள்ள பெண்களை கட்டியழுவான்.images (42)
18) 3 – இல் குரு, சனி இருந்து, 8 – க்குடையோன் சாரம் பெற்று, யுத்தமாக இருந்தால், பிறக்கும் குழந்தைகள் இளம் வயதில் பாதிப்புக்கு உள்ளாகும். உடல் பாதிப்புகள் அங்கஹீனம் காணும். காம இச்சை அதிகம் உள்ளவன். இங்குள்ள கிரகங்கள் சுக்கிரன் சாரம் பெற்றால், காம வெறியால் தகாத செயல்களை எல்லாம் செய்வான்.
19) 3 – இல் பாவர் இருக்க பாவர் பார்க்க, பிறந்த ஜாதகங்கள் எவ்வகையினாலும் தன் காரியத்தை சாதித்துக் கொள்ளுவான். பிறரின் பொருளை அபகரிப்பான். தவறான காரியங்களில் ஈடுபடுவான். தாய்க்கும், தந்தைக்கும் ஆபத்துக்களைத் தருபவன்.
20) 3 – க்குரியவர், 9 – க்குரியவருடன் சேர்ந்து பாவரால் பார்க்கப்பட்டு இருந்தால், தாய், தந்தையை துன்புறுத்துவான். உடன் பிறப்புக்களுக்கு ஆகாதவன். காம இச்சையை எப்படியாவது தீர்த்துக் கொள்ள ஆசைப்படுவான்.
21) 3 – க்குரியவர், 8 – க்குரியவர், 7 – க்குரியவர் சேர்ந்து, 6 – க்குரியவர் 3 – ஆமிடத்தைப் பார்த்தால் இளம் வயதில் இவன் செய்யாத சேஷ்டையகள் கிடையாது. பெண்கள் விஷயத்தில் படு குஷியானவன். ஓரின புணர்ச்சியில் ஆசை உள்ளவன். வாழ்க்கையில் மத்திம வயதிற்குப் பின் திருந்தி வாழ்வான்.
22) 7, 4 – க்குரியவர்கள் கூடி 3 – ல் நிற்க, 3 – க்குடையவர் கேந்திரமடைய குரு 5 – ல் நிற்க, சுகமாகிய நிலைத்த சகோதரம் உண்டு.
23) செவ்வாய்க்கு 3 – க்குடையவர் உச்சமடைந்து, அவ்வுச்ச ராசியாதிபதி திரிகோணமடைய 3 – ல் குரு நிற்க, சுபர் பார்க்க செல்வந்தரான துணைவர்கள் உண்டு.
24) 3 – க்குடையவர் திரிகோணமடைய, செவ்வாய், குரு கூடி திரிகோணமடைய சகோதரர்கள் நிலைப்பார்கள்.
25) 4, 9 – க்குடையவர்கள் 11 – ல் நிற்க, 11 – க்குடையவர், 3 – ல் நிற்க, சந்திரன் செவ்வாய்க்கு கேந்திரம் அடைய, 7 – க்குடையவர் பார்க்க, பேதமில்லாத துணைவர் உண்டு.
26) சந்திரனுக்கும், லக்கினத்திற்கும், 3 – க்குடையவர்கள் கூடி திரிகோணமடைய குரு பார்க்க, செவ்வாய் திரிகோணமடைய புண்ணிய சகோதரர்கள் உண்டு.
27) 3 – ல் புதன் நிற்க, 12 – ல் சனி நிற்க, 5 – ல் சூரியன் நிற்க, குரு சுபர்களோடு கூடினாலும் பார்க்கப்பட்டாலும், 3 சகோதரர்கள் இருந்து முடிவில் சகோதரர் இல்லை.
28) 3 – க்குடையவரும், செவ்வாயும், சனி, மூவரும் சேர்ந்து 7 – இல் நிற்க ஒரு சகோதரர் இருந்தும் பயன் இல்லை.
29) செவ்வாய், 3 – க்குடையவருடன் கூடி 4 – ல் நிற்க, லக்கினாதிபதி நீச்சமடைய, 3 – ஆமிடம் சூன்யமாக இருக்க, சொப்பனத்திலும் சகோதரர் இல்லை.
30) 3 – இல் ராகு நிற்க, 5 – ஆம் இடம் சூனியமாக செவ்வாய் 3 – க்குடையவருடன் கூடி நிற்க, முன்னும், பின்னும் சகோதரம் இல்லை. 3- க்குடையவர் 11 – ல் நிற்க 10 – க்குடையவர் திரிகோணமடைய 8 – க்குரியவர் சந்திரனோடு கூடி நிற்க 3 சகோதரத்தில் ஒன்று நிலைத்து நிற்கும்.
31) சனி, சூரியன் சேர்க்கையை 3 – க்குடையவர் பார்க்க 12 – க்குடையவர் சேர பல சகோதரர்கள் இருந்தும் ஒற்றுமை குறையும். மனபேதங்கள் காணும். உயிர் சேதங்கள் ஏற்படும்.
32) 3 – க்குடையவரும், சனியும், கூடி 12 – ல் நிற்க, 8 – க்குடையவர் 3 – ல் நிற்க, சகோதரர்களைப் பெற்ற தாய்க்கு வீண் வேதனையும் பாவமும் தரும் சகோதரர்களாக வருவார்கள்.
33) 3, 10 – க்குடையவர்கள்ள கூடி 8 – ல் நிற்க, 8 – க்குடையவர், செவ்வாய் கூடி நிற்க, ஜாதகர் சகோதரர்களை நினைத்தும் பிரயோசனம் இல்லை.
34) 3 – ல் சுக்கிரன் நிற்க, 3 – க்குடையவர் சுக்கிரன் வீட்டில் நிற்க, முத்து, ரத்தினம், மாலையணியும் பொன் போன்ற தேகம் உடையவர்.
35) குரு 3 – இல் நிற்க, புதனுடன் 3 – க்குடையவர் கூடி பகை பெற்று செவ்வாய் பார்க்க ரத்தினமாலை அணிவார்.
36) லக்கினாதிபதியுடன் 2 – க்குடையவர் கூடி கேந்திரமடைய புதன் பார்க்க அழகான உடல், ரத்தினமாலை அணிவான்.
37) சந்திரன் நின்ற ராசிக்கு 2 – க்குடையவர் 12 – ல் நிற்க, செவ்வாய் பார்க்க, பலவித ஆபரணங்கள் இருந்தும் அணியமாட்டார். தன் வீட்டு நாய்க்கு கூட சங்கிலி போடமாட்டார்.
38) சுக்கிரன் 12 – இல் நிற்க, 12 – க்குடையவர் 3 – ல் நிற்க, 12 – க்குடையவர் உச்சமடைய, வீரர்கள் யுத்தங்களை, சாகஸங்களை துரும்பாக மதிப்பார்.
39) 3 – க்குடையவர் பாவியுடன் கூடி 12 – ல் நிற்க, 12 – க்குடையவர் உச்சமடைய, வீரர்கள் யுத்தங்களை, சாகஸங்களை துரும்பாக மதிப்பார்.
40) செவ்வாயோடு சந்திரனுடன் கூடி 12 – ல் நிற்க, 3 – க்குடையவர் பார்க்க ராஜாங்கம் சென்று, வீரிய விஜயம் பெறுவார்.images (40)
41) சுக்கிரனும், 2, 3 – குடையவர்களும், மூவரும் திரிகோணமடைய 5 – க்குரியவர் பார்க்க சாஸ்திரங்களில் வல்லவராயிருந்தும் நரி ஊளையிட்டால் பயப்படுவார்.
42) 3, 5, 6 – க்குடையவர்கள் பலமடைந்து 12 – ல் நிற்க, ராஜசபையிலும் பந்துக்கள் சபையிலும், பயமும், வெட்கமும் உடையவர்.
43) 7 – ல் ராகு நிற்க, 7 – க்குடையவர் கேந்திரமடைய தன் மனைவியோடு மதன நூல் விதிப்படி லீலைகள் செய்து வாழ்வார்.
44) 2, 3 – க்குரியவர்கள் திரிகோணமடைய 8 – க்குடையவர் 3 – ல் இருந்து பார்க்க, அன்னியருடைய மனைவியை மனம் நோகாது புணரும் லீலா விநோதன்.
45) சந்திரனுக்கு 3 – இல் 7 – க்குடையவர்கள் நிற்க, 3 – க்குடையவர் பார்க்க, பல ஸ்திரீகளிடம் சுகத்தை அடைந்து கொள்வார்.
46) சுக்கிரனும், 2, 3 – க்குடையவர் மூவரும் திரிகோணமடைய குரு பார்க்க, பல ஸ்திரீகளிடம் சுகத்தை அடைந்து கொள்வார்.
47) 3, 4 – க்குடையவர்கள், புதன் கூடி கேந்திரமடைய, அதில் ஒருவர் நீச்சம் பெற, துஷ்ட குலத்தவர்களையும், அடிமையுரச் செய்யும் சந்தர வார்த்தைகளுடைய குணமுடையவர்.
48) 3 – க்குடையவர், 7 – ல் நிற்க, குரு பார்க்க 7 – க்குடையவர் லக்கினத்தில் இருந்து, புதன், சுக்கிரன் சேர, வயதான காலத்திலும் உத்தம ஸ்திரீ போகமுடையவர்.
49) 3 – இல் 7, 9 – க்குடையவர்கள் கூடி நிற்க, குரு பார்க்க, அழகிய ஸ்திரீகளிடம் சுகபோகங்களை சதா அனுபவிப்பார்.
50) 3 – க்குரியவர், 7, 8 – இல் இருப்பின் அரசாங்கத்தில் தொல்லை, பால்ய வயதில் திருட்டுத்தனம், காமப்பிரியர்.
51) 3 – க்குரியவர், 11 – ல் செவ்வாயுடன் சேர்க்கை, 2 – ஆண், 2 – பெண் உடன்பிறப்பு உண்டு.
52) 3 – க்குரியவர், 8 – ல் செவ்வாய் உச்சம் 6 உடன்பிறப்பு உண்டு. 2 ஆண், 3 பெண் ஒன்று இறந்து விடும்.
53) 11 – க்குரியவர் 3 – இல் 4 – க்குரியவருடன் சேர்க்கை சனி பார்வை, 2 – இல் செவ்வாய் இருப்பின் 1 ஆண், பெண் இரண்டு உடன் பிறப்புக்கள் உண்டு.
54) 3 – க்குரியவர், 8 – இல், 3 – ஆம் இடத்தை குரு பார்த்தால் 3 – ஆண் உடன் பிறப்பு உண்டு.
55) 3, 11 . க்குரியவர், பரிவர்த்தனை பெற்று 3 – க்குரியவர் கேந்திரம் பெற்று லக்கினாதிபதியை குரு பார்த்தால் 10 உடன்பிறப்பு, 7 ஆண், 2 பெண். இதில் முதல் தாய்க்கு ஒரு ஆண்.
56) 3 – இல் ராகு இருந்து, சனி பார்வை பெற்று 3 – க்குரியவர் கேந்திரம் பெற்று லக்கினாதிபதியை குரு பார்த்தால் 10 உடன்பிறப்பு, 7 ஆண், 2 பெண், இதில் முதல் தாய்க்கு ஒரு ஆண்.
57) 3 – க்குரியவர் உச்சம் பெற்று, லக்கினாதிபதி பார்த்து 3 – ஆமிடத்தில் பாபர் இருந்தால், பல மாதர்களுடன் இன்பமாக காலத்தை கழிப்பான். இளம் வயது பெண்களின் தொடர்பு கிடைத்துக் கொண்டே இருக்கும்.
58) 3 – க்குரியவர், ஸ்திரீ கிரகமாகி, 3 – இல் ஸ்திரீ கிரகமிருந்து இருவரும் சனிசாரம் பெற்றால், ஒரே சகோதரர் உண்டு.
59) 1 – க்குரியவர், 3 – ஆமிடத்தை பார்த்து 3 – க்குரியவர் யோகாதிபதி சாரம் பெற்று செவ்வாய் சேர்க்கை பெற்றால் 10 உடன் பிறப்பு ஏற்பட்டு 8 பேர் தங்குவார்கள். இதில் ஆண் 5, பெண் 3, ஆனால் ஆண் உடன் பிறப்பால் நன்மை இல்லை. பெண் உடன்பிறப்பால் நன்மை ஒரளவு உண்டு.
60) 4 – க்குரியவர் 3 – இல், 6 – க்குயிவருடன் சேர்க்கை பெற்று இருப்பின் பின் ஆண் சகோதரம் கிடையாது. பெண் சகோதரரும் 1 உண்டு.
61) 3 – க்குரியவர் நீச்சம் பெற்ற கிரகத்துடன் சேர்ந்து 11 – இல் அமர்ந்து 3 – ஆமிடத்தை அவர் பார்த்தால் கீழ் உடன்பிறப்பு 2 உண்டு. 1 ஆண், 1 பெண் தைரிய வீரிய பராக்கிரமம் குறைந்தவர்.
62) 3 – க்குரியவர் பலமடைந்து, ராசி அம்சத்தில் பெண் ராசியில் இருப்பின் பின் சகோதரரும் 1 உண்டு.
63) 5, 6 – க்குரியவர் 3 – ல் சுயசாரம் பெற்று சுபர் பார்த்து இருந்து, இவர் திசாபுத்தி நடந்தால், நல்ல யோகத்தைத் தரும். தன சேர்க்கை ஏற்படும்.
64) 3 – க்குரியவர் கேந்திரம் பெற்று, செவ்வாய் சேர்க்கை சுபர் பார்த்தால் 6 உடன் பிறப்பு உண்டு.
65) 3 – க்குரியவர் உச்சம் பெற்ற, 3 – இல் ராகு, 8 – க்குரியவர் 11 – க்குரியவர் சேர்க்கை பெற்று சுபரால் பார்க்கப்பட்டால், இவர்களின் தசாபுத்தி அந்திர காலங்களில் எடுத்த காரியம் வெற்றி, திடீர் தனப்பிராப்தி ஏற்படும். ரேஸ், பந்தயம், சூதாட்டம், லாட்டரி போன்றவைகளில் ஆதாயம் கிட்டும்.
66) 3 – க்குரியவர் 8 – ல் அமர, 7 – இல் செவ்வாய் இருக்க, 3 – இல் பாவர் இருப்பின் 6 உடன்பிறப்பு உண்டு. உடன் பிறப்பால் நன்மை இல்லை.
67) செவ்வாய் நீச்சம் பெற, 3 – க்குரியவர் பலம் பெற 3 – க்கு 5 – க்குரியவர் பார்க்க உடன் பிறப்பில் ஒருவர் பெரும் வசதி படைத்தவராக இருப்பார்.
68) 3 – க்குடையவர் 3 – இல் பலம் பெற்று, 5 – இல் பெண் கிரகம் இருக்க இவரை சுபர் பார்க்க ஒரே தங்கை, தைரியம் குறைதல், பயம் மிகுந்தவன், கற்பனை கோட்டையில் மிதப்பான்.
69) 3 – க்குரியவர் 2 – இல்  அமர்ந்து, 4, 7 – க்குரியவர் 3 – இல் அமர்ந்து சந்திரனுக்கு கேந்திரம் பெற்றால் இரண்டு உடன்பிறப்பு உண்டு. 2 ஆண், 2 பெண்.
70) 3 – க்குரியவர் 9 – க்குரியவர் சாரம் பெற்று குருவால் பார்க்கப்பட்டால் சகோதரகாரகர் செவ்வாய் பெற்றால், 6 உடன்பிறப்பு உண்டு. 4 ஆண் 2 பெண்.images (39)
71) 3 – இல் கேது அமர்ந்து இவரை லக்கினாதிபதி அல்லது குரு பர்த்தால், அன்னிய சகாயத்தால் முன்னேற்றம் அடைவர். உடன்பிறப்பால் நன்மை இல்லை. உடன் பிறப்பு கிடையாது. அரிது. கேதுவை அகாதரகாரன் செவ்வாய் பார்த்தால் 1 ஆண், 1 பெண் ஆக இரண்டு அசாதாரம் கிடைக்கும்.
72) 3 – ல் பாவர் பலம் பெற்று 3 – க்குரியவர் பாதகாதிபதி சேர்க்கை பெற்று 3 – மிடத்தை பார்த்தால் உடன்பிறப்பு, பிறந்து இறக்கும், 1 ஆண் சகோதரம் தங்கும்.
73) 3 – க்குரியவர் ராகு சாரம் பெற்று மறைந்து 3 – க்கு, 6 – க்குரியவருடன் சேர்க்கை பெற்று, செவ்வாய்க்கு 12 – க்குரிய சாரம் பெற்று பலம்இழந்து பாவரால் பார்க்கப்பட்டால், 3 – க்குரியவர் திசையில் அல்லது அவர் பெற்ற சாரநாதன் திசையில் உடன்பிறப்பு உடன் பிறப்பில் ஒருவர் தற்கொலை, குடும்பம் பிரிந்துவிடல் போன்ற பலன் உண்டு.
74) 3 – க்குரியவர், 11 – ல் ஸ்திர ராசி ஸ்திரீகிரகத்துடன் சம்பந்தப்பட்டு பலத்து இருப்பின் மூத்த சகோதரம் அதிகம் உண்டு.

கோள்களின் கோலாட்டம் -1.24  2 – ஆம் – பாவத்தின் முக்கிய விதிகள்.

images


1) 2 – க்குடையோர், நீச்ச, சத்துருஸ்தானங்களிலிருந்து நீச்ச, சத்துரு அம்சத்தை அடைந்தால், அல்லது நீச்ச கிரகத்தால் பார்க்கப்பட்டால் தன்கு இல்லாமையால், அடுத்தவரிடம் வாங்கி உண்பான். அடுத்தவர்களை நீச்ச வழியில் உடன்டச் செய்து, அவ்வகை வருமானங்களை வைத்து ஜீவிப்பான்.
2) 2 – க்குடையவர் 3, 6, 8, 12 – ல் இருந்து ராகுவின் தொடர்ரபை பெற்றாலும், 2- க்குரியவர் சனியாகி நீச்சம் பெற்று, செவ்வாய் சேர்க்கை இருப்பினும் மேற்கண்ட பலன்.
3) 2 – ல், 9, 11 – க்குரியவர் பலம் பெற்றிருப்பினும், 1- க்குரியவர் 2- ஆமிடத்தை, பார்த்து, 1 – க்குரியவரை குரு, 5, 9 – ஆம் பார்வையால் பார்த்து இருக்க 2 – க்குரியவர், 2, 11 – ல் பாக்கியாதிபதியோடு கூட குறை இல்லாத தனம் உள்ளவன். அடுத்தவர்களுடைய தனம் இவர்களிடம் விளையாடும், இறப்பு வரையில் தரித்திரம் என்பதை பார்க்காதவன்.
மேற்படி கிரக தசாபுத்தி காலங்களில், எதிர்பாராத தனம் வந்து சேரும். லாட்டரி, ரேஸ், பந்தயங்களின் மூலம் பணம் வரும்.
4) 2 – க்குரியவர், ஆட்சி பெற்று சுபரோடு கூடி இருப்பினும், சுக்கிரன் 1- க்குரியவர், சேர்க்கை பெற்றாலும், 2 – க்குரியவர் சூரியன் சேர்க்கை பெற்று சுக்கிரன் ஆட்சி உச்சம் பெற்றாலும் இவர்களின் கண் அழகே தனி. மீன்விழி, மான்விழி என வர்ணிப்பர். இவர்களின் கண்களும், முகமும் எல்லோரையும் ஈர்க்கும் வசீகர சக்தி வாய்ந்தது. கலைத்துறையில் பிரகாசிப்பார்.
5) 2 – ல் குரு சுபர் சேர்க்கை பெற்று இருப்பினும், புதன், சுக்கிரன் சேர்க்கை பெற்று, பாவர் பார்வை இல்லாமலிருப்பினும், 2 – ல் சுக்கிரன் வர்க்காதிபதி வலுத்தாலும், 2 – க்குரியவர் கேந்திர திரிகோணங்களிலிருந்-தாலும், மேடை பேச்சில் வல்லவர், எழுத்து துறையில் புகழ் பெற்றவர். நாவன்மை மிக்கவர். தன் பேச்சால், எல்லோரையும் கவர்ந்து இழுக்கும் ஆற்றல் பெற்றவர்.
6) 2 – க்குரியவர், சனியின் தொடimages (54)ர்பு பெற்றிருப்பினும், 2 – ல் சூரியன், சனி இருந்து, செவ்வாயின் தொடர்பை ஏற்றிருப்பினும், 2 – ல் சுக்கிரன், சூரியன், ராகு இருந்து, பாவர் தொடர்பை பெற்று இருப்பினும் 2 – ல் பாவர்களுடைய ஆதிக்கம் இருப்பினும் கண்களுக்கு கவசம் அணிவார். கண் பார்வையில் கோளாறு ஏற்படும். கண்ணில் ரண சிகிச்சை காணும். மேற்படி கிரக தசாபுத்தி காலங்களில் குடும்பத்தில் துக்ககரமான சம்பவங்கள் நடக்கும்.
7) 2 – க்குரியவர், பலகீனம் அடைந்து சுக்கிரனோடு சேர்ந்து 6, 8, 12 – லிருப்பினும், 2 – க்குரியவரோடு சூரியன், சுக்கிரன் சேர்ந்து சனி, செவ்வாயின் தொடர்பை பெற்று 6, 8, 12 – லிருப்பினும் பிறவியிலேயே கண் ஈனமாகும். அல்லது மத்திம வயதில் வரலாம். இவர் தசா புத்தி காலத்தில் தன, குடும்ப நிலை கெட்டுவிடும்.
8) 2- க்குரியவர், சனி, சுக்கிரன் சேர்க்கை பெற்று 2, 6, 8, 12 – ல் இருப்பின், மாலையில் கண் தெரியாதவன். நாவன்மை குறைந்தவன் நீச்ச தொடர்புகளை பெற்றவன். இல்லற வாழ்க்கை சிறப்பற்றவன்.
9) 2, 6, 8, 12 – ல் சூரியன், சந்திரன் சேர்க்கை பெற்று, சனி, செவ்வாயின் தொடர்பை பெற்றாலும், 2- க்குரியவர் நீச்ச அஸ்தமனம் பெற்று 2 லிருந்து செவ்வாய் லக்கினத்திற்கோ சுக்கிரனுக்கோ 5 – ல் ராகுவுடன் சேர்ந்து, சூரியன், சனி தொடர்பை பெற்றாலும், 2 – க்குரியவர் செவ்வாய், கேது, சூரியன் சேர்க்கை பெற்று சனியின் தொடர்பை பெற்றாலும் கண் பார்வை கெடலாம். இவர்கள் திசாபுத்தி காலத்தில் யாருடைய ஆதரவுமின்றி, குடும்பத்தை விட்டு ஒதுங்க வேண்டிய சூழ்நிலை வரலாம். விரக்கிதயின் காரணமாக தற்கொலைக்கு ஆளாவார்.
10) 2 – ல் சூரியன், புதன் சேர்க்கை இருந்து, செவ்வாயின் தொடர்பை பெற்றால், மிகுந்த உணர்ச்சி உள்ளவர். கல்வி, வித்தையில் புகழ் பெற்றவர். நல்ல தொழில்களில் ஈடுபட்டுத் தனத்தை தேடுவார். பெண்கள் விசயத்தில் காதல் வசப்பட்டு மாட்டிக்கொண்டு விழிப்பார்.
11) சிம்மத்தில் சூரியன் இருந்து, அல்லது சூரியனோடு சுக்கிரன் செவ்வாய், சனி தொடர்பு பெற்றால் வலது கண் பழுதடையும், சிம்மத்தில் சந்திரன் இருந்து அல்லது சூரியன், சுக்கிரன், செவ்வாய், சனி தொடர்பு பெற்றால், இடது கண் பழுதடையும். கண் ஆபரேசன் செய்ய, புதன், வியாழன், வெள்ளிக்கிழமை நலம். இக்கிழமை காலங்களில் நேத்திரம், ஜீவன் இருக்க வேண்டும்.
12) 2 – க்குரியவர்க்கு, குருவிற்கு, 3,10, 11 – ல் சூரியன் ஆட்சி, உச்சம் பெற்றால், தனத்திற்குப் பஞ்சமே ஏற்படாது. அதிர்ஷ்ட பங்கமே கிடையாது.
13) 4, 8 – ல் சனி இருந்து சுப ஆதிபத்தியம் பெற்று குருவை பார்த்தால் வம்பு, வழக்கு, பூர்வீக சொத்துக்களால் மரணத்தின் மூலம் அதிர்ஷ்டம் ஏற்படும். 1, 4, 7, 10 – ல் சனி சந்திரனிருந்தால் அதிர்ஷ்டத்தைக் கொடுக்கும்.
14) 2, 5, 9 – க்குரியவர் 10, 12, 11 – லிருந்தால் வாலிபத்தில் சொற்ப தனயோகம் 7, 8, 9 – லிருந்தால் 25 முதல் 40 வயதுக்குள் யோகம். 1, 2, 3 லிருந்தால், 50 வயது வரை யோகம்.
15) 2 – ல் 8 – க்குரியவர் சுபர் பார்வை பெற்றால் உயில், மரண சாசன மூலம் சொத்து சேர்க்கை, வரும் மனைவியால் சொத்து சேர்க்கை ஏற்படும்.
16) கிருத்திகை, மூலம் இவற்றில் கேது இருந்து, ரேவதி, பரணி, ஆயில்யம், பூசம், சித்திரை, சுவாதியில் சனி இருந்து, புனர்பூசம், திருவாதிரையில் சுக்கிரன் இருந்து, இவர்கள், 2, 6, 8 – ல் இருந்தால், கண் பங்கமடையும். குடும்பத்தொல்லைகள் கணக்கில் அடங்கா.
17) 2 – க்குடையவர் ஆட்சி பெற்று 9, 4 – க்குரியவர் தொடர்பு பெற்ற புதன பலம் பெற்றால் கல்வியில் விருத்தி உண்டு. வாக்கு, நாணயம் தவறாதவன். தன விருத்தி உண்டு. வெளிநாடு செல்லும் யோகம் பல மொழிகளை அறிவான்.
18) 2 – ல் 2, 4, 5 – க்குரியவர் இருந்து சுபத்தன்மை பெற்ற கிரகங்களால் பார்க்கப்பட்டு இருப்பின், மேற்படி கிரகதிசாபுத்தி காலங்களில் தன விருத்தி, வீடு, வாகன சேர்க்கை சுபச்செலவுகள் நல்ல வாய்ப்புகள் கிட்டும்.
19) 2 – க்குரியவர் பலம் பெற்று சந்திரன், குரு சுபதன்மை பெற்று 4 – க்குரியவர் தொடர்பு பெற்றால், சுக போஜனம் விதவிதமான ஆகாரங்கள் சாப்பிடுவான்.
20) 2 – ல் சுக்கிரன், 5 – ல், 3 – க்குரியவர் மாந்தி சேர்ந்து, 2 – க்குடையவர் தொடர்பு பெற்றால் கல்வியில் தேர்ச்சி பெற்றவன். சாஸ்திரங்களை திறம்பட பேசுவான். வாக்கில் மென்மையும் வசீகர சக்தியும் இருக்கும். வம்ச விருத்தியில் பாதிப்பு காணும். ரத்த பந்த வகையில் பிரேத சாபத்தால் புத்திர தோஷம் ஏற்படும்.
21) 2 – க்குரியவர் கேந்திரம் பெற்று, 4, 5 – க்குரியவர் பலம் பெற்று இவர்களை சுபர் பார்த்தால், கல்வியில் நல்ல தேர்ச்சி உண்டு. மனோ – திடம்மிக்கவன். தெய்வீக ஞானம் பெற்றவன். ஆன்மீக சொற்பொழிவு ஆற்றுவான். இவருக்கு பிறக்கும் குழந்தைகளும் கல்வி அறிவு மிக்கவரே.
22) 2 – ல், 7, 8 – க்குரியவர் இருந்து, 3, 11 – க்குடையவரின் தொடர்பு பெற்று, மேற்படி கிரக தசாபுத்திகள் நடக்கும்போது மிகவும் கஷ்டத்தை தரும். தனசேதம், வாக்கு நாணயம் தவறுதல், எதிர்பாராத வகையில் ஆயுள் பலம் ஏற்படும்.
23) 2 – க்குரியவர், ராகு, 6 – க்குடையவர் தொடர்பு பெற்றாலும் 2, 6, 12 – க்குடையவரின் தொடர்பு பெற்றாலும், 2 – க்கு 8 – ஆமிடத்தில் உள்ள கிரக தசாபுத்திகள் வந்தாலும், கடன்தொல்லை, குடும்பத்தில் அபகீர்த்தி உடன்பிறப்பு வகை விரோதம், குடும்பத்தில் தனக்கஷ்டம், முகம், பல் வகையில் நோய் ஏற்பட்டு அதன் அழுகு கெடும். 2 – மிடத்தை பாவர்கள் பார்க்க, 2 – ல் சனி அல்லது ராகு இருக்க, நாயால் பயம் ஏற்படும்.
24) 2 – ல் 1, 5 – க்குரியவர் சேர்க்கை பெற்று 2 – க்குரியவர் தொடர்பு பெற்று பாவரின் பார்வை பெற்றால், கல்வியில் உயர்ந்த நிலையிலிருந்- தாலும், அக்கல்வியில் தனவிருத்தித இருக்காது. குடும்பத்தில் அமைதி இல்லாத நிலை, எவ்வளவுதான் சம்பாதித்தாலும் போதாத குறை.
25) 2 – க்குரியவர், 5, 9 – க்குரியவருடன் கூடி இவர்கள் தசாபுத்தி நடக்கும் காலம் எதிர்பாராத தனம், பரிசுப்பொருட்கள் கிட்டும்.
26) 2 – ல் சனி இருந்தாலும், பார்ததாலும், 7 – க்குடையவருடன் கூடினாலும், 2 – க்குரியவர் பலம் பெற்று இவருடன் தொடர்பு பெற்£லும் இரண்டு குடும்பம் அமையும். பெண்கள் ஆனால் 2 – ஆம் தாரமாக வாழ்க்கைப்படுவர். இவ்வமைப்பு பெற்றவர்களுக்கு பிறக்கும் குழந்தைகளால் தீராத மன வருத்தம் காணும்.
27) 2 – ல், 8 – க்குரியவர், இவரை சனியும் 1, 2 – க்குரியவரும் பார்த்தால் துர்வார்த்தை பேசுவோன். குடும்பத்தில் அக்கரை இல்லாதவன், கல்வி தடைபடும். காசை தண்ணீரைப்போல இறைப்பான்.
28) 2 – இல் ராகு, மாந்தி 2 – க்குரியவர் புதன் சாரம் பெற்று சூரியனுடன் சேர்ந்து, சனியின் தொடர்பை பெற்றால், ஒரு கண் பழுதாகும். இல்லற வாழ்க்கை சரிப்படாது. வெறுக்கக்கூடிய வஸ்துக்களை சாப்பிடுவான்.
29) 2 – க்கு அதிபதி புதனாகி,9, 3 – க்குரியவர், கேது தொடர்பால் பெற்றால் லட்சக்கணக்கான ரூபாய்களில் புழக்கம் ஏற்படும். நவரத்தினங்கள், தங்கம், வெள்ளி போன்றவைகளில் புழக்கம் காணும். ஜாதகர் அதனால் சுகம் அடைய முடியாது.
30) 2 – க்குரியவர், 4, 7, 10 – ல் நல்ல பலம் பெற்று சுபச்சந்திரனின் தொடர்பு ஏற்பட்டால், வாழ்நாள் முழுவதும் நல்ல போஜனம், தங்கம், வெள்ளி தட்டுகளில் ஆகாரம் உண்பதும்,உயர்ந்த நிலையில் உள்ளவர்களோடு, சாப்பிடுவதும் உண்டாகும்.
31) 2 அல்லது 10, 11 – ஆம் வீடு சுபர் வீடாகி இதற்கு சுபர் பார்வை சேர்க்கை இருப்பினும் 5, 9, 11 – ஆமிடங்களை குரு பார்த்திருப்பினும், 2, 9 – க்குரியவருடன் குரு சேர்ந்து இருப்பினும் இவர்கள் திசாபுத்தி காலத்தில் அக்கிரகங்களின் கிழமைகளில் பணம் வரும்.
32) 2, 5 – க்குரியவர் சேர்க்கை, 6, 8, 12 – லிருப்பின் நோய்த் தொல்லையால் கல்வி தடைபடும். கீழ்த்தரமான வார்ததைகளை உபயோகிப்பர். அகால போஜனம். நீச்ச வழியில்தான் சமபாதனை. குடும்ப பொறுப்பு. இவர் தலையில் விழும்.
33) 2 – ல் பாவர், அல்லது 2- அமிடத்தை பாவர் பார்த்தாலும் இவரோடு ராகு, கேது, சனி தொடர்பு பெற்றாலும், கவிச்சி பொருட்களில் நாட்டம் அதிகம். கடினமான வார்த்தைகளை பேசுவான் வாக்கு தடை உண்டு. கல்வி தடைப்பட்டுவிடும். குடும்ப விரோதம் காணும். மாமிசத்தை விரும்பி புசிப்பான்.
34) 2 – ல் சனி இருந்து இவருடன் 8, 12 – க்குடையவர் இருந்து செவ்வாய், ராக, கேதுவின் தொடர்பை பெற்றால் பணம் தங்காத நிலை, பணத்திற்காக, பல தவறுகளை செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலை, குடும்பத்திற்கு அடங்னாமை, காவல்துறை, அரசு வகையால் தண்டனைகள் அடைதல், தூக்குத் தண்டனையும் கிடைக்க வழி உண்டு.
35) 2 – ல், 6 – க்குரியவர் பலம் பெற்று இருந்து 6 – மிடத்தை சனி, ராக, கேது, சூரியன் பார்ததிருந்தால் சகவாச தோஷத்தால் பெரிய குற்றல் செய்வான். பண ஆசைக்காக அல்ல.images (53)
36) 2 – மிடத்தில சூரியன், சந்திரன் சேர்ந்திருப்பதால், திருமணம் தாமதமாகும். இது ஒரு விதத்தில் களத்திர தோஷமாகும். இப்படியாக அமைந்த ஜாதகர்களுக்கு 2 – மிடத்தில் சூரியன், சந்திரன் உள்ள ஜாதகத்தை இணைப்பதன் மூலம் எதிர்கால வாழ்க்கை உள்ளதாக அமையும்.
37) எந்த லக்கினத்துக்கும் குடும்பாதி நீச்சம் பெற்று ராகு, கேதுவுடன் அமர்ந்திருந்தால் திருமணம் காலதாமதமாகும்.
38) சனி வாக்குஸ்தானாதிபதியாகி வக்கிரமடைந்து எங்கே இருந்தாலும், வக்கிரமடைந்த கிரகம் வாங்குஸ்தானமான 2 – மிடத்திலிருந்தாலும், அல்லது வாக்குஸ்தானாதிபதியை நோக்கினாலும் இந்த அமைப்பில் பிறந்த ஜாதர்கள் மந்த கதியில் வெக தாமதமாகவே வார்த்தையை உச்சரிப்பான். கடும்பத்தில் குழப்பம், நாணய குறைவு, பண்ததட்டுப்பாடு ஏற்படும். 29 வயதிற்குள் திருமணம் நடந்தால் ஏகப்பட்ட குழப்பம், பிரிவினை போன்றவை ஏற்படும். சுபக்கிரக பார்வை இருந்தால் பாதிப்பு ஏற்பட்டு விலகும்.
39) மேசம், கடகம், துலாம், விருச்சிகம், மகரம் லக்கினத்திற்கு 2 – மிடமாகவும், நவாம்சத்திற்கும் மேற்படியே 2 – ஆமிடமாக அமைந்து, சந்திரன், செவ்வாய், சுக்கிரன் இருந்தாலும், இவர்களில் யாராவது ஆட்சி உச்சம் பெற்றிருந்தாலும் துரிதமாக தெளிவாக வார்த்தைகளை பேசுவார். வார்த்தை சித்தன்.
40) வாக்குஸ்தானாதிபதியின் யோக காரகனாய், கேந்திரங்களில் உச்சம் பெற்றிருக்க, வாக்குஸ்தானத்தில் கேது இருக்க, புத்திரஸ்தானா-திபதி, நோக்கினாலும், இருவரும் பலமாக இருந்தாலும் இந்நிலை கிரக அமைப்பில் பிறந்தவர்கள் சமயோசிதமாக பேசி காரியங்களை சாதித்துக் கொள்வார்.
41) 2 – க்குரியவர் 6, 8, 12 – ல் மறைந்து, வக்கிரம், அஸ்தமனம் யுத்தத்தில் இருந்து, 2 – ஆமிடத்தில் சந்திரனுடன் ராகு, சனி சேர்ந்து இருந்தால் பேய், பிசாசுகளின் தொல்லையால் உடல், ஆரோக்கிய குறைவும், நிம்மதி அற்ற வாழ்க்கையும் ஏற்படும். இந்த கிரக அமைப்பை, அல்லது இக்கிரகங்கள் அமர்ந்திருக்கும் ராசிநாதனை குரு பார்த்திருந்தால் தெய்வ பலத்தினால் உடன் நிவாரணமும், தெய்வபலமும் ஏற்படும்.
42) 2, 8, 9 – க்குரியவர் கூடி கேந்திரம் பெற்று லக்கினாதிபதியால், பார்க்கப்பட்டால் சில காலம் துன்பத்தில் பல வகையான பாதிப்புகளால் தள்ளப்பட்டு, 40 வயதிற்கு மேல் சுய முயற்சியால் பல தொழில் நுட்பங்களை அறிந்து செல்வமும், செல்வாக்கும் பெற்று வளமோடு இருப்பான்.
43) 1,2, 11 – க்குரியவர்கள் அவர்களுக்கு திரிகோண கேந்திரத்தில் நிற்க தன் சுய முயற்சியால் பல தொழில் நுட்பங்களை அறிந்து செல்வமும், செல்வாக்கும் பெற்று வளமோடு இருப்பான்.
44) 9 – க்குடையவர் 10 – ல், 2 – க்குரியவர் லக்கினத்தில், லக்கினாதிபதி கேந்திரத்தில், 4 – க்குடையவர் 12 – ல் கெடாத வாழ்வும், துயரமில்லாத நிலையும், மங்காத செல்வமும் உடையவர்.
45) 2, 6 – க்குரியவர்கள் நீச்சம் அடைய, பாவர்கள் பார்க்க, மனைவியினால் துயரமடைந்து, சொத்து சுகங்களை இழந்து தனி மனிதனாக காலம் கழிப்பான்.
46) சந்திரனும், சூரியனும் 2 – ல் நிற்க, 2 – க்குரியவர் 6 – ல் நிற்க, குரு 12 – ல் இருக்க, பூமி பொருட்கள் அழிந்து வாழ்வான். பலரிடம் அண்டி ஜீவிக்கும் நிலை தவிர வேறு ஜீவனம் இல்லை.
47) 1, 12 – க்குரியவரும், ராகுவும் கூடி 2 – ல் இருக்க, 6 – க்குடையவர் பலம் பெற, உண்ண, உடுக்க, இருக்க இடமின்றி மனத்துயர்த்-தோடு, காலம் கழிப்பான். கனவிலும் கூட செல்வம் அடையமாட்டான்.
48) 2 – ல் புதன், குரு திரிகோணத்தில், 4 – ல் சந்திரன் நிற்க, வாக்கில் சிறந்தவர் வித்தையில் வல்லவர். தமிழ் பாண்டியத்தியம் உள்ளவர். சாஸ்திர ஆராய்ச்சியில் சிறந்தவர். பல நூல்களை கற்று, வியாக்கியானங்கள் செய்து புகழ் பெறுவான்.
49) 11 – ல் குரு இருந்து, சுக்கிரன், புதன், சந்திரன், செவ்வாய்,  கேது, லக்கினாதிபதி, 6 பேர்களையும், பார்க்க, தனம், கல்வியில் சிறப்புடன் இருப்பர். காவிய நூல் படைப்பார். பல மொழிகளில் தேர்ச்சி கிடைக்கும். ஞானநூல் ஆசிரியர் ஆவார்.
50) லக்கினத்தில் ராகு நிற்க, 7, 6 – க்குடையவர் கூடி 4 – ல் நிற்க பல நூல்களை கற்று புகழ் பெற்றவர்களோடு இருந்து பல வினோத வித்தையில் கீர்த்தியும் – புகழும் பெறுவர்.
51) லக்கினாதிபதி நீச்சம் அடைந்து 4 – ல் உள்ள சனியோடு, 8 – க்குரியவர் சேர, ( பி ) 2 – க்குரியரும், சுக்கிரனும், புதனும் கூடி 6, 8, 12 – ல் நிற்க, ( சி ) 2 -க்குரியவர், 6 – க்குரியவர், சுக்கிரன், தூமன் மூவரும் 6, 8 – ல் நிற்க, ( டி ) 2 – க்குரியவர், தூமன், எமகண்டன் மூவரும் கூடி நிற்கப் பிறந்தவர்கள். பேச்சுத்திறன் அற்றவர்கள், திக்கி,திக்கி பேசுவார்கள்.
52) 2 – ல், 8 – க்குரியவர் நிற்க, 4 – ல் பாவிகள் இருக்க, ( பி, 12 – க்குடையவர் 2 – ல் இருக்க, ( சி ) 2, 4 – க்குரியவர், சந்திரன் – ராகு நால்வரும், கூடி 2 – இல் நிற்க, ( டி ) சுக்கிரன் – சந்திரன் – குரு மூவரும் கூடி 2 – ல் சுபரிருக்க, பிறந்தவர்கள், வெள்ளி, தங்க பாத்திரங்களில் சாப்பிடுவார்.
53) 2 – க்குரியவர் சந்திரன், குரு மூவரும் கேந்திர திரிகோணம் அடைந்து, 2 – ல் சுபர் இருக்க, ( பி ) 2, 4 – க்குரியவர், சந்திரன் – ராகு நால்வரும் கூடி, 2 – ல் நிற்க ( சி ) சுக் – சந்திரன் – குரு மூவரும் கூடி 2 – ல் நிற்க, ( டி ) 2 – ஆமிடத்தை 4, 9, 10 – க்குடையவர் பார்க்க, 2 – இல் சுபரிருக்க, பிறந்தவர்கள், வெள்ளி, தங்க பாத்திரங்களில் சாப்பிடுவார்.
54) 4, 11 – க்குரியவர் கூடி 9 – இல் நிற்க, செவ்வாய் பார்க்க ( பி ) சந்திரன், செவ்வாய், 2, 4 – க்குரியவர்கள் நால்வரும் கூடி 2 – ல் நிற்க ( சி ) 6, 4, 11 – க்குரியவர்கள் 2 லிருந்து, சந்திரன் பார்த்து, லக்கினத்தில் குரு இருக்க ( டி ) சந்திரன், செவ்வாய், 9 , 11 – க்குரியவர் நால்வரும் திரி«£கணத்தில் நிற்க, 3, 4 – க்குரியவர் பார்க்க ( இ ) லக்கினாதிபதி 2 – லிருக்க, 2 – க்குடையவர் 11 – ல், 4, 11 – க்குடையவர் பார்க்க பிறந்தவர்கள் வாழ்க்கையில் எதிர்பாராத யோகங்களையும், சூதாட்டம், ரேஸ், பந்தயம் லாட்டரி போன்றவற்றில் எதிர்பாராத செல்வத்தை அடைவார். இச் செல்வத்தால், பலவகையான தெய்வ காரியங்களுக்கு தானம் தருமங்களை செய்வார். குறைந்த முதலீடுகளில் தொழில் செய்தாலும், பெரும் லாபத்தைத் தரும். வைத்துவிட்டுச் சென்ற பொருள்கள், சொத்துக்கள் கிட்டும். புராதன இடங்களில் தோட்டம், துறவுகளில் புதையல் யோகமும் கிட்டும்.
55) 1, 12 – க்குடையவரும், ராகு மூவரும் கூடி 2 – ல் நிற்க, கனவிலும் செல்வம் அடையமாட்டார்.
56) சந்திரனும் 2 – க்குடையவரும் கூடி நிற்க, செவ்வாய் திரிகோணமடைய லக்கினாதிபதி நீச்சம் பெற்று, 3 – க்குடையவரோடு கூடி நிற்க ஆடையின்றி தரித்திரம்.
57) சந்திரனும், 2, 6, 12 – க்குடையவர்களும் லக்கினத்திற்கு 2 – க்குடையவர்களும் நால்வரும் 6 – ல் நிற்க, மனத்துயரத்தோடு காலம் கழிப்பார்.
58) சந்திரனுக்கு 6, 8, 12 – ல் நிற்க, பாபர்கள் சுபஸ்தானங்களில் நிற்க சுபர்களை சனி பார்க்க கொடிய தரித்திரம்.
59) லக்கினாதிபதியும் 4 – க்குடையவரும், குருவும், மூவரும் கூடி நன்மையான ராசி, திரிகோண கேந்திரமுடைய சந்திரன், சுக்கிரன், புதன் இவர்களில் ஒருவர் 2 – ல் நிற்க, ஜோதிட வித்துவான்.
60) குரு கேந்திரமடைய, சுக்கிரன் 4 – ல் நிற்க, புதன் திரிகோணமடைய ஜோதிட சித்தாந்தி.
61) குரு திரிகோணமடையவும், சக்கிரன், குருவுக்கு கேந்திரமடையவும், புதன் கேந்திரத்தில் நிற்கவும், குருவின் கேந்திரத்தில் சந்திரனும், கேதுவும் கூடி நிற்க, ஜோதிடம், இலக்கியம், கற்றவர்.
62) சுக்கிரன் உச்சமடைய, புதன் 3 – ல் நிற்க, தனுசு லக்கினமாயிருந்து 11 – ல் குரு நிற்க, வாக்கில் சிறந்தவராம்.images (52)
63) 2 – ல் புதன் நிற்க, குரு திரிகோணமடைய 4 – இல் சந்திரன் நிற்க வித்தையில் வல்லவர்.
64) 2 – க்குடையவர் லக்கினத்தில் நிற்க, 7 – ல் சந்திரன், புதன் நிற்க தமிழ் பண்டிதர் பாக்கியவான்.
65) 2 – க்குடையவர் லக்கினத்தில் நிற்க, சந்திரனும், புதனும் கேந்திரமடைய 4 – க்குடையவர் 11 – ல் நிற்க செவ்வாய் கேந்திரமடைய அல்லது சுக்கிரன், செவ்வாய்க்கு 3 – ல் நிற்க, பாக்கியம் செல்வம், பல பாஷை பண்டிதர்.
66) 2 – ல் புதன் நிற்க, 2 – க்குடையவர், லக்கினத்தில் நிற்க, 4 – ல் சந்திரன் நிற்க, குரு 10 – ல்நிற்க, அவருக்கு 3 – ல் சுக்கிரன் நிற்க, யோக்கியவான். வாக்குவளம், யூகம் கல்வி உடையவர்.
67) லக்கினாதிபதி லக்கினத்தில் நிற்க, 2 – ல் புதன் நிற்க, 4 – ல் சந்திரன் நிற்க, குரு திரிகோணமடைய லக்கினத்தைப் பார்க்க சாஸ்திர ஆராய்ச்சியாளர் ஆவான்.
68) 2 – ல் குரு நிற்க, 2 – க்குடையவரை குரு பார்க்க, புதன், குருவுக்கு 11 – ல் நிற்க, சுக்கிரன் லக்கினத்தில் நிற்க, யோக்கியம், பாக்கியம், கல்வி உண்மை உடையவர்.
69) செவ்வாய், புதனுக்கு கேந்திரமடையவும், சந்திரன், சுக்கிரனோடு கூடி திரிகோணமடைய குரு 11 – ல்நிற்க, சாஸ்திர ஆராய்ச்சியாளர் சாஸ்திர ஆராய்ச்சி உடையவர்.
70) குருவுக்கு 2 – ல் 1 – க்குடையவர் நிற்க, அவரோடு சந்திரன் கூடி நிற்க புதனும், 9 – க்குடையவரும் கூடி 3 – ல் நிற்க 4 – இல் சுக்கிரன் நிற்க கவி மாலை செய்து புகழ் பெறுவார்.
71) சுக்கிரனும், புதனும் 2 – ல் நிற்க, குரு பார்க்க கல்விமான்.
72) சந்திரன், சுக்கிரன், புதன் மூவரும் கூடி 4 – ல் நிற்க, குரு பார்க்க கல்விமான்.
73) 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 இதற்குடையவர்கள் சுபர்களாயிருந்து ஆட்சி பெற்று நிற்க கல்விமான்.
74) சூரியனை 2 – க்குடையவர் பார்க்க, செவ்வாயை குரு பார்க்க நூல்களை கற்றவர். தமிழ்ப்புலவர்.
75) புதனை லக்கினாதிபதி பார்க்க, சனி நட்புடன் இருக்க தமிழ் புலவர்.
76) சுக்கிரன் உபய ராசியில் நிற்க அவருக்கு நேரில் சந்திரன், குரு நிற்க மேற்படி பலன்.
77) புதன் 2 – ல் நிற்க, செவ்வாய் திரிகோணமடைய, சுக்கிரன் ஆட்சி பெற்று நிற்க, சந்திரன் நட்பில் நிற்க, குரு 9 – ல் இருந்து பார்க்க, சூரியன் லக்கினத்தில் நிற்க, உயர்ந்த காவிய நூல் படைப்பார்.
78) குரு திரிகோணமேரி, சூரியன், சந்திரன், சுக்கிரன், புதன் லக்கினத்தைப் பார்க்க, சனி லக்கின கேந்திரமடைய அழியாத கீர்த்தி, காவியம் படைப்பார்.
79) லக்கினத்தில் குரு இருந்து, புதன், சந்திரன், சுக்கிரனைப் பார்க்க ஸ்திர லக்கினத்தில் ஜெனனமானவரும் தனம். கல்வியில் சிறப்புடன் இருப்பார். லக்கினத்தில் குரு இருந்து கேது – சந்திரன் – செவ்வாய் – புதன நால்வரையும் பார்க்க மேற்படி பலன்.
80) 11 – ல் இருந்து சந்திரன், சுக்கிரன், சூரியன், சனி, ராகு ஐவரையும் பார்கக கல்வி அறிவு உடையவர்.
81) 11 – ல் இருந்து, சுக்கிரன், புதன், சந்திரன், செவ்வாய், கேது, லக்கினாதிபதி ஆறு பேர்களையும் பார்க்க  ஞானநூல் ஆசிரியர்.
82) 11 – ல் இருந்து, சூரியன், பூர்ண சந்திரன், புதன் மூவரும் பார்க்க கல்வியில் தேர்ச்சி உள்ளவர்.
83) 11 – ல் இருந்து, சூரியன், பூர்ண சந்திரன் புதன் மூவரும் பார்க்க கல்வியில் தேர்ச்சி உள்ளவர்.
84) 11 – ல் குரு இருந்து சூரியன், பூர்ண சந்திரன் புதன் நால்வரையும் பார்க்க வீரம்த்தன்மை உடையவர்.
85) 4 – க்குடையவரும் லக்கினாதிபதியும் கூடி திரிகோணமடைய குரு பார்க்க, கணிதத்தில் வல்லவர்.
86) லக்கினாதிபதி சூரியனுடன் கூடி 5 – ல்நிற்க, லக்கினத்தை குரு பார்க்க கணிதத்தில் வல்லவர்.
87) சுக்கிரனும், குருவும் ஒருவரை ஒருவர் பார்க்க மேற்படி பலன்.
88) 4 – ல் குரு நின்று சனியைப் பார்க்க, புதன் லக்கினத்தில் நிற்க, 2 – ல் சூரியன், சுக்கிரன் கூடி சனியைப் பார்க்க வாகடநூல் பண்டிதர்.images (51)
89) லக்கினத்திற்கு 4 – லும், சுக்கிரனுக்கு திரி«£கணத்திலும் சனி நிற்க மேற்படி பலன்.
90) 7, 6 – க்குடையவர்கள் கூடி 4 – ல் நிற்க லக்கினத்தில் ராகு நிற்க விநோத வித்தையில் கீர்த்தியுள்ளவர்.
91) சூரியனும், சந்திரனும் கூடி நட்பு உச்சமடைய 2 – ல் 4, 10 – க்குடையவர்கள் நிற்க மேற்படி பலன்.
92) லக்கினாதிபதியும், 4 – க்குடையவரும் கூடி 9 – ல் நிற்க, ராக கூடி நிற்க, புதன் 6 – ல் நிற்க, குரு லக்கினத்திலிருந்து பார்க்க மேற்படி பலன்.
93) 3 – ல் 3, 4, 6, 8 – க்குடையவர்கள் நிற்க, 9 – லிருந்து செவ்வாய் பார்க்க மேற்படி பலனே.
94) 3 – ல் 3, 4, 6, 8 – க்குடையவர்கள் நிற்க, 9 – லிருந்து செவ்வாய் பார்க்க மேற்படி பலனே.
95) 6 – ல்சுக்கிரன், கேது கூடி நிற்க, சனி 11 – ல் நிற்க, 9 ஆமிடம் சூனியமாய் இருக்க, ஊமையன், லக்கினத்தில் குரு 7 – ல் சந்திரன், புதன் நிற்க கணித இலக்கண நூல் ஆசிரியர்.
96) சனி 4 – ல் நிற்க, லக்கினாதிபதி நீச்சமடைய சந்திரனுக்கு 10 – ல் 8 – க்குடையவர் நிற்க, ஊமை 5 – ல் குரு நிற்க, 11 – ல் சந்திரன் நிற்க காவியங்கள் செய்வார்.
97) 2 – க்குடையவரும், சுக்கிரனும், புதனும் கூடி 6, 8, 12 – ல் நிற்க, ஊமை.
98) 6 – க்குடையவர், சுக்கிரன், புதனும் கூடி 6, 8, – ல் நிற்க 8, 2 – க்குடையவர்களைப் பலங்குறைந்து நிற்க ஊமை, குரு பார்த்தாலும் ஊமை.
99) 2 – க்குடையவர், தூமன், எமகண்டன் மூவரும் கூடி 8 – ல் நிற்க, ஊமை, குரு 2- ல் நின்றால் சில நேரங்களில் வாய் குளறும். 2 – ல் சந்திரன் நின்றால் வாக்கு பங்கமில்லை.
100) புதன், சனி, சூரியன், மூவரும், கூடி 12 – ல் நிற்க, செவ்வாய், 8 – ல் நிற்க, ஊமை, லக்கினத்தில் சுக்கிரனும் 3 – ல் குருவும் இருந்தால் தமிழ்ப்புலவர்.

கோள்களின் கோலாட்டம் -1.23  12 பாவங்களின் முக்கிய விதிகள் முதல் பாவத்தின் முக்கிய விதிகள்.


images (49)

1 ) 1 – க்குரியவர், கேந்திர, திரிகோணங்களில் இருந்து, இன்னொரு கேந்திர திரிகோணாதிபதியோடு சேர்ந்து இருந்து, சுப ஆதிபத்தியம் பெற்ற கிரகத்தால் பார்க்கப்பட்டால், அந்த ஜாதகர் செல்வம், செல்வாக்கில் குறையின்றி சர்வ சுகங்களையும் அனுபவிப்பார். ( மேற்படி கிரகங்கள் எந்த வகையிலும் கெடாமல் இருக்க வேண்டும். )
2 ) 1 – ல் புதன், சனி, சேர்க்கை, பாவர் பார்வை – அழுக்கடைந்த விகாரமான சரீரம் உள்ளவன். கெட்ட காரியத்தில் நாட்டம் உண்டு. வித்தை, தனம், வாகம், சுகங்கள் குறைவுபடும்.
3 ) 1 – க்குரியவர் சுக்கிரன், 4 – க்குரியவர் லக்கினத்திலிருந்தால் நல்ல யோகத்தை தருகிறது.
4 ) 1 – இல் சூரியன், குரு, புதன், செவ்வாய், சுக்கிரன் சேர்க்கை தார தோஷம் உள்ளவன் பெண்களால் தொல்லைகள் உண்டு.
5 ) லக்கினம், அல்லது 1 – க்குரியவரை, சனி, சந், செவ், இவர்கள் ஏக காலத்தில் பார்த்தால், உடலில் ஊனம் ஏற்டும். இவரோடு புதன், சனி, 3, 6 – க்குரியவராகி 1 – க்குரியவருடன் சேர்ந்து, 3, 6, 8, 12 – ல் இருந்தாலும் மேற்படி பலன்.
6 ) 1- க்குரியவர் 3, 6, 8 – இல் 5 – க்குரியவர் 12 – ல் சந்திரனோடு சேர்ந்து இருந்தாலும், 3 – ல் லக்கினாதிபதி சுக்கிரன், புதன், சேர்ந்து சனியால் பார்க்கப்பட்டு இருந்தாலும் உடல் எச்சுகத்தையும் அனுபவிக்காத நிலை ஏற்படும்.
7 ) 1 – இல் 3, 6 – க்குரியவர், கேது சேர்க்கை பெற்று 5, 10 – க்குரியவரால் பார்க்கப்பட்டால், 3, 6 – க்குரியவரின் திசையில் அனேக சொத்தை விரையம் செய்வார். நோய்த்தொல்லை, கடன் பகையும் சேரும்.
8 ) 1 – ல் பாக்கிய விரையாதிபதி இருந்து, மாந்தி சேர்க்கை பெற்று, 1- க்குரியவர் 3, 6, 8, 12 – லிருப்பின் வீட்டிற்கு அடங்காமை, தாய், தாந்தை சொல் கேளாமை, திருட்டு குணம் உடையவன். அரச தண்டனைகள் பெறுவான்.
9 ) 1 – ல் 5, 4 – க்குரியவர் சேர்க்கை, 11 – ல் 2 – க்குரியவர் இருந்தால் பெரும் செல்வந்த குடும்பத்தில் ஜெனனம் ஏற்பட்டு பலவகை சுகங்களை அனுபவிப்பார்.
10) 1 – ல் 5, 7 – க்குரியவர் சேர்க்கை, 2 – க்குரியவர் 2 லிலோ, 2 – ஆமிடத்தை பார்ப்பதோ மிகுந்த சிறப்பைத் தரும். மனைவி வகை செல்வம், அதிகாரம் கிட்டும்.
11) 1 – ல் பாவர், 1 – க்குரியவர் மாந்தியுடன் சேர்ந்து 6 – க்குரியவரின் தொடர்பை பெற்றால், உடல் பலம், குன்றியவன் அடிக்கடி நோய்த் தொல்லை காணும். ஆயுள் பலம் குறைந்தவன்.
12) 1 – க்குரியவர் நீச்சம் பெற்று, 1 – ல் பாவர் இருந்து, 6 – க்குரியவரின் தொடர்பு பெற்றால், இளைத்த தேகம், கடின நோய்த தொல்லை, கல்வியில் தடை.
13) 1 – க்குரியவர் 6 – ல் பாவர் சாரம் பெற்று, 1 – க்குரியவர் திசை நடந்தால், படு திண்டாட்டத்தை தந்துவிடும்.
14) 1 – ல் பாவர் இருந்து, 1 – க்குரியவர் குரு 12 – ல் அமர, 2 – க்குரியவர் பாதகம் பெற, படிக்காத முட்டாள், ஊர் சுற்றித் திரிபவன். திருடி பிழைக்கும் குணம் உள்ளவன்.
15) 3 – க்குரியவர் இரடை ராசியிலிருந்து, புதன் சேர்க்கை பெற்று, சந்திர ராசிநாதன் இரட்டை ராசியிலருக்க ராகு, கேது சேர்க்கை பார்வை பெற்றால் இரட்டை ஜெனனம் ஏற்படும்.
16) 1 – க்குரியவர் பாதகம் பெற்று, பாவருடன் சேர அவரை பாவர் பார்க்க பிறந்தவன். துர்குணம், கெட்ட நடத்தை, தாய், தந்தை பேச்சை கேட்காமை, ஊதாரியான செலவுகளை செய்பவன்.
17) 1 – ல் 2 – க்குரியவர் கேது சேர்க்கை பெற்று குருவால் பார்க்கப்பட்டால் மனக்கட்டுப்பாடு அதிகம் உண்டு. நல்ல வாக்குள்ளவன் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் விருப்பம் உள்ளவன்.
18) 1 – ல் 4, 5 – க்குரியவர் இருந்து, 9 – க்குரியவர் நல்ல நிலையில் பலம் பெற்றால், பெரும் செல்வந்தர் குடும்பத்தில் பிறப்பான். அல்லது நல்ல கௌரவமான குடும்பத்தில் பிறப்பான். தெய்வ பக்தி உண்டு. 4 – க்குரியவர் தசாபுத்தி காலம் நல்ல யோகத்தை தருமூ.
19) உடல், உயிராதிபதி பலம் பெற்று சுயசாரம் அல்லது சுபர் சாரம் பெற்று இருப்பின், தெய்பக்தி, பொறுமையுடன் தொல்லைகளை சமாளித்தல், எந்த நிலையிலும், போராடி காரியத்தை சாதித்துக் கொள்வார். தீய பழக்கம் இருக்காது.
20) 1 – க்குரியவர் 3 – க்குரியவர் பரிவர்த்தனம் பெற்று, 1 – ல் சுக்கிரன் இருப்பின் அழகிய தேகம், கலைத்துறையில் ஆர்வம், கவிதை, கதை, கட்டுரைகளில் ஆற்றல் ஏற்படும். சிறந்த நடிகராவார்.
21) உடல், உயிராதிபதிகள் வாங்கிய சாராதிபதி எந்த பாவத்தில் உள்ளதோ, அந்த பாவத்தின் குணங்களே அந்த ஜாதகருக்கு எற்படும்.
22) 1 – க்குரியவர் சந்திரன் சாரம் பெற்று, சந்திரன் பெற்ற சாரநாதன் 1- ல் இருப்பின் சதா வெளியில் பிரயாணம் செய்பவன் பெரிய செலவாளி, ஊர் சுற்றும் ஆர்வம் உள்ளவன்.images (50)
23) 1 – ல் 2, 4, 9 – க்குரியவர் சேர்க்கை இருந்து 12 – க்குடையவரின் தொடர்பு பெற்றால் தனமெல்லாம் கடன் கெடுத்து இழந்து போவான்.
24) 1 – க்குரியவர் 3 லிருந்து, 3 – க்குரியவரின் தொடர்பு பெற்று 9, 10 – க்குரியவர் லக்கினத்தைப் பார்த்தால், சினிமா, டிராமா, கூத்து போன்றவர்களில் முன்னணியில் வருவார்.
25) 1 – ல் புதன், இவருக்கு சனியின் தொடர்பு கிடைத்து, 7 – ல் செவ்வாய் இருந்து, 1 – க்கரியவர் உபய ராசியிலருந்தால் அன்னியர் வீட்டில் வளருவான், அல்லது தத்து போவான்.
26) 1 – க்குரியவர் 12 – க்குரியவர் சாரம் பெற்று, 6 – க்குரியவர் தொடர்பு பெற்றால், 1 – க்குரியவர், 7 – க்குரியவர் சனி, புதன் தொடர்பு பெற்றால் நோய்த் தொல்லைகளுக்கு அடிமையாவான் மத்திம வயதில் வாதம் ஏற்பட்டு நரம்புத் தொல்லையால் உடல் உனமாகும்.
27) லக்கினாதிபதி பாவர் சாரம் பெற்று, உடலாதிபதி நீச்ச பரிவர்த்தனை பெற்று ரோகாதிபதி, புதனுடன் தொடர்பு பெற்றால் உஷ்ள நீர் சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகளால் உடம்பு தளரும். நரம்பு பலகீனத்தால் உடல் கெடும்.
28) 1 – க்குரியவருடன், 6, 8 – க்குரியவர் தொடர்பு பெற்றால் இவர்கள் தசாபுத்தி காலத்தில் தன் செயல்களாலே கடன் ஏற்பட்டு விடும்.
29) லக்கினாதிபதி 8 – ல் ராகு சாரம் பெற்று, 5, 10 – க்குரியவர் பலம் இழந்து 3, 9 – ல் ராகு, கேது இருப்பின் தன் உழைப்பை குடும்பத்திற்கே தியாகம் செய்வான். உடன் பிறப்புகளுக்கு தந்தையாக இருந்து எல்லாக் காரியங்களையும் நடத்துவான்.
30) லக்கினாதிபதி ராக சாரம் பெற்று, 5, 8 – க்குரியவரின் தொடர்பு பெற்று பாதகாதிபதியின் சம்பந்தம் கிட்டி கேந்திரத்திலிருந்தால் ஜெயில் வாசம் ஏற்படும். கிரிமினல் வழக்கால் தொல்லை. எமாற்று வேலை செய்வான்.
31) 1 – க்குரியவர், 9 – க்குரியவர் சாரம் பெற்று 1, 4, 7, 10 – லிருந்து குருவால் பார்க்கப்பட்டால், இவர் தசாபுத்தி நல்ல யோகத்தை தரும்.
32) லக்கினாதிபதி, 9 – க்குரியவர் நின்ற வீட்டிற்கு 5, 9, 11 – லிருப்பின் என்றும் பாக்கியம் உள்ளவன். ஏதோ ஒரு வகையில் பணம் வந்து கொண்டே இருக்கும் தரித்திரம் இல்லாதவன். தெய்வ அருள் பெற்றவன். பலருக்கு ஏதோ ஒரு வழியில் உதவியாக இருப்பான்.
33) 1 – ல் ராகு இருந்து, 1 – க்குரியவரையும் லக்கினத்தையும் 3 – க்குரியவர், அல்லது பாவர் பார்த்தால், இவர்கள் தசாபுத்தி காலங்களில் நரம்பு, வாய்வு, கண் போன்ற தொல்லைகளால் நோய் ஏற்படும் தகாத பெண்களின் உறவை உண்டாக்கும்.
34) லக்கினாதிபதி, அல்லது லக்கினம், 5 – க்குரியோர் சாரம் பெற்று இருப்பின் நல்ல வசதியான குடும்பத்தில் பிறந்து வாழ்வான். அதே 5 – க்குரியவர் சந்திரனுக்கு 4, 7, 10 – லிருந்தால், நல்லபூமி, வாகனம் சொத்து சேர்க்கை ஏற்படும்.
35) லக்கினத்தில் 3, 12 – க்குரியவர் பாதகாதிபதி சேர்க்கை பெற்று பாதகாதிபதி திசை நடந்தால் பெரும் தன நஷ்டம் ஏற்படும். கடன் வேதனைகளும், உடன் பிறப்பால் பல தொல்லைகளும் காணும்.
36) 1 – ல் ராகு, 3, 6 – க்குரியவர் சாரம் பெற்று, செவ்வாய், சனியின் தொடர்பை பெற்றால், அக்கிரக திசாபுத்தி காலங்கள் தொழிலை பங்கப்படுத்தும். சொல்ல முடியாத இடையூறுகளைத்தரும்.
37) 1 – ல் லக்கினாதிபதி 3, 6 – க்குரியவர் சாரம் பெற்று, 8 – க்குரியவரின் தொடர்பை பெற்ற சூரியன் சேர்ந்திருப்பின், ஜாதகர் பிறக்கும்போதே நோயுடன் பிறக்கிறார். வினோதமான நோய்களை வெளிக்காட்டி பெரும் மருத்துவர்களையே திக்குமுக்காட வைக்கும்.
38) லக்கினத்தில பாவர், 8 – க்குரியவர் சாரம் பெற்று லக்கினாதிபதி மறைந்து பாவரால் பார்க்கப்பட்டால், வீட்டிற்கு அடங்காதவன். கல்வி பலம் குறைந்தவன் . ஈன வார்த்தைகள் பேசுவோன். சஞ்சாராமான வாழ்க்கை அமையும்.
39) வக்கிரம் பெற்ற குரு, 5 – லிருந்து, லக்கினாதிபதியுடன் இணைய புத்திரர்களால் பலவிதமான வருத்தங்கள் ஏற்படும்.
40) எந்த ஜாதகத்திலும், லக்கின, நவாம்ச லக்கினத்திற்கு இருபுறமும் பாவக்கிரகங்கள் இருந்தால், கத்திரியோகம், அந்த ஜாதகன் உயர்ந்த நிலையில் இருந்தாலும் பிற்கால நிலை கெட்டுவிடும். ஊரை விட்டு ஓடிப்போய் பசி பட்டினியால், வியாதியால் கஷ்டப்படுவான். சிலருக்கு சிறை வாழ்வும் கிடைக்கிறது.
41) லக்கின கேந்திரத்தில் சனி, குரு, கேது தொடர்பு ஏற்பட்டாலும் லக்கினத்தைப் பார்த்தாலும், ஞானநிலை கிட்டும்.
42) லக்கினத்திற்கு 3 – க்குரியவனும், சந்திரன் நின்ற ராசிக்கு அதிபதியும் சேர்ந்து, ராகு, கேதுவின் தொடர்பை பெற்று இரட்டை ராசியிலிருந்தால் இரட்டைக் குழந்தை பிறக்கும்.
43) 1 – க்குரியவர், 1, 4, 7, 10 – லிருந்து, 5 – க்குரியவர் தொடர்பை பெற்றால் கீர்த்தி, செல்வாக்கு, பலரால் பாரட்டப்படுவது, அரசியலில் முன்னேற்றம், உயர்பதவி பெற வாய்ப்பு உண்டு. சுபத்தன்மை பெற்ற குரு பார்வை நல்லது.
44) 1 – ல் 3 – க்குரியவர் 9 – க்குரியவர் பலம் பெற்று, சுக்கிரன், குருவின் தொடர்பு இருப்பின் ஜப, தவங்கள் செய்து, மடாதிபதி ஆவார் தெய்வ பலம் கிட்டும்.
45) லக்கினாதிபதி எந்த கிரகமானாலும் பலம் பெற்று இருக்க வேண்டும். மேசம், மிதுனம், சிம்மம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம், மீனம் இந்த லக்கினத்திற்கு லக்கினாதிபதி 3, 6, 8 – இல் இருப்பது தவறில்லை.
46) லக்கினாதிபதி 5 – க்குரியவருடனோ, அல்லது சந்திரனோடு சேர்ந்து, நீச்ச அஸ்தமனம் வக்கிரம் பெற்றிருந்தால் தெளிவில்லாத மன நிலை, தேவை இல்லாத அச்சம், மனபயம் கோழைத்தனம், பலஹீனமான மனதுடையவர்.images (48)
47) 9 – ஆமிடத்தில் 2, 3 – க்குரியோர் இருந்து, 2 – ல் இருந்து 5 – க்குரியவர் இருக்க லக்கினத்தில் சுபக்கிரகமிருந்தால், கல்வி, புகழ் கனம், செல்வம் உடையவர்.
48) லக்கினாதிபதி சுபர் இருக்க, 5 – க்குரியவர் பலம் பெற்று, 2 – க்குரியவரின் தொடர்பை பெற்றால் தான தருமம் மிக்கவன். வசதி வாய்ப்புகள் கிட்டும்.
49) 5, 10 – க்குரியவர் கூடி சனிக்கு 3 – ல் நிற்க கொடை உள்ளம் உடையவர். வசதி மிக்கவர், தெய்வ பலம் உடையவர்.
50) 3, 5, 9 – க்குரியவர், புதனுடன் கூடி கேந்திரத்தில் நிற்க, குறை இல்லா சுகம் பெறுவர். வாழ்க்கையில் உன்ன நிலையை அடைவர். விஷ்ணு அம்சம் பெறுவர்.
51) லக்கினாதிபதியும், 3 – க்குரியவரும் கூடி கேந்திரம் பெற்று 9 – க்குரியவரின் தொடர்பு பெற்றால் அழகு மிக்கவன் தர்ம குணம் உடையவன். வசதி வாய்ப்புக்களை பெறுவான்.
52) லக்கினாதிபதி பலம் பெற்று அந்த ராசியாதிபதி திரிகோணம் அடைய, 5 – க்குரியவர் பார்க்க, பாக்கியம் மிக்கவன். தனம் உள்ளவன் பூமி யோகம் உண்டு.
53) 2, 3 – க்குரியவர் திரிகோணமடைந்து, சந்திரன் பார்க்க, தொடர்பு பெற, ஜோதிடம் சிற்பம், நன்னூல், கணிதம் இவைகள் அறிந்தவன்.
54) 2 – க்குரியவர் சந்திரனுடன் தொடர்பு பெற்று, சரராசியிலிருந்து அந்த ராசியாதிபதியும், லக்கினாதிபதியும் கேந்திரம் அடைய குரு பார்க்க பிறந்தவன், பல கலைகளை அறிந்தவன், இலக்கிய இலக்கணத்தில் நல்ல பாண்டித்யம் உடையவன்.
55) லக்கினாதிபதி 9 – ல் புதனுக்கு 1, 4, 7, 10 – ல் 2- க்குரியவர் இருப்பின் இதிகாச நூல்களில் பாண்டித்யம் உள்ளவன். அதிகார ஆக்னை உடையவன். வாழ்க்கையில் எதையும் சமாளிக்கும் திறன் மிக்கவர்.
56) 3, 12 – க்குடையவர்கள் கூடி திரிகோணம் பெற்று 2 – க்குரியவர், புதனுக்கு கேந்திரம் பெற்றால், புலமை தன்மை, பல நூல்களை எழுதும் ஆற்றல், கதை, கவிதை, கட்டுரை, காவியங்களில் சிறப்பு, கணிதம், ஜோதிடத்தில் வல்லவன்.
57) லக்கினாதிபதி கேந்திரம் அடைய அக்கேந்திராதிபதி திரிகோணமடைய, சந்திரன் ஆட்சி பெற, 12 – க்குரியவர் சந்திரன், குருவிற்கு கேந்திரத்தில் நிற்க, 5 – க்குரியோர் கேந்திரம் பெற வேத ஆகமம், வாகட வித்தை, கணிதம் ஜோதிடம், சித்தாந்தம் போன்றவைகளை கற்று சிறப்புடன் வாழ்வான்.
58) லக்கினாதிபதி திரிகோணம் பெற்று 2 – க்குரியவர் 11 – ல்இருந்து, 2 – ல் சுபர் இருக்க, அது சரராசியானால் பல ஊர் சுற்றும் தேச சஞ்சாரியாவார். அன்னிய தேசத்திலிருந்து தனம் தேடி வருவார். வாழ்க்கையில் உயர்ந்த நிலையை பெறுவான்.images (46)
59) லக்கினம் உபய ராசியாக இருக்க, அதற்குரியவரும் உபயராசியில் 12 – க்குடையவருடன் சேர்ந்து இருக்க, செவ்வாய் 4 – க்குடையவருடன் கூடி எங்கிருப்பினும் தன் சொத்துக்களை இழந்து ஊரை விட்டு அன்னிய இடம் சென்று கடின உழைப்பால் உழலுவான்.
60) லக்கினாதிபதியும் 2 – க்குரியவரும் கூடி 6, 8, 12 – லிருக்க, 3, 9 – க்குரியவர் தொடர்பு பெற எக்காலத்திலும் இவன் வாழ்க்கையில் உயர்வும், கீர்த்தியும் பெற முடியாது.
61) லக்கினாதிபதியும் 9 – க்குரியவரும் கூடி 3 – ல், 6 – க்குரியவர் கேந்திரத்தில், சந்திரன் நீச்சம் அடைந்து, சனி, ராகு சேர்க்கை பெற்றால் ஒரு காசும் இல்லாத தரித்திரன், துர்க்குணம் உடையவன், கையில் ஓடு எடுத்து திரிவான்.
62) பாவர்கள் லக்கினத்தை பார்க்க, 9 – க்குரியவர், 12 – ல், 12 – க்குரியவர் 4 – ல், 3 – க்குரியவர் பலம் குறைந்து இருக்க, தாய், தந்தையின் பாவத்தை உருக்கொண்டு வந்தவன். வாழ்க்கையில் முன்னேற்றத்தை பெற முடியாமல் தவிப்பான். தீராத மன வேதனைகளை உடையவன்.
63) 3 – ல், 8 – க்குடையவர், 8 – க்குரியவருக்கு முன், பின் குருவும், சுக்கிரனும் நிற்க, சந்திரன், சுக்கிரனுக்கு 7 – ல் இருப்பின் ஆயுள் பலம் மிகுந்தவன். பல சுகங்களை அனுபவிப்பான். பலவகைத் தொழில்களில் நிபுணத்துவம் கிட்டும்.
64) தீர்க்காயுள் பெற்ற ஜாதகங்களின் கிரக அடைவை பார்க்கலாம். 3 –  ல் சனி, லக்கினத்தில் சந்திரன், 11 – ல் சுபர்கள், குரு திரிகோணத்தில், இருந்தாலும்.
65) குரு கேந்திரம் அடைந்து, குருவிற்கு திரிகோணத்தில் லக்கினாதிபதி நிற்கவும்.
66) கேந்திரத்தில் குரு இருந்து, சனி பார்க்க, 8 – க்குரியவர், திரிகோணம் பெற, 3 – ல் 2 – க்குடையவர். சந்திரனும் கூடி இருக்க பிறந்த ஜாதகர்கள் தீர்க்காயுளைப் பெற்றவராவார்.
67) லக்கினாதிபதி கேந்திரமடைய லக்கினத்தில் குரு 2 – க்குடையவர் நிற்க கல்வி தனம் உடையவர்.
68) லக்கினாதிபதி 12 – ல் நிற்க, 12 – க்குடையவர் லக்கினத்தில நிற்க திரி«£கணத்தில் ராகு நிற்க, சந்திரன் கேந்திரமடைய கல்விச் செல்வம் உடையவர்.
69) லக்கினாதிபதி சந்திரனுக்கு திரிகோணமடைய, 2 – க்குரியவர் கேந்திரத்தில் நிற்க, சந்திரன் கேந்திரமடைய கல்விச் செல்வம் உடையவர்.
70) லக்கினாதிபதி கேந்திரமடைய 2, 9 – க்குடையவர்கள் கூடி குருவுக்கு திரிகோணமடைய, பூமி, கல்வி, தனம் நிறைந்தவர்.
71) லக்கினாதிபதியும், 2 – க்குடையவரும் ஆட்சி அடைய, 9 – க்குடையவர் 4 – ல் நிற்க, 10 – க்குடையவர் லக்கினத்தில் நிற்க, கல்விச் செல்வம், நிறை பெற்ற வாழ்வு பெற்றவராவார்.
72) 9, 11 – க்குடையவர் கூடி 3 – ல் நிற்க, சத்தியம், தர்மம், பூமி, கல்வி உடையவர்.
73) லக்கினத்தில் சூரியன் நிற்க, 2 – ல் புதன் நிற்க, 9 – க்குடையவர் 11 – ல் நிற்க, பொருள் உடையவர்.
74) 1, 3, 4 – க்குரியவர்கள் மூவரும் கூடி திரிகோணமடைய 2 – க்குடையவர் குருவிற்கு 11 – ல் நிற்க, கல்வி, செல்வம் உடையவர்.
75) 4 – க்குடையவர் 4 – ல் நிற்க, 2 – க்குடையவர் 4 – க்கு, 2 – ல் நிற்க, 9 – க்குடையவர் 12 – ல் நிற்க, வேதாகம் கற்றவர்.
76) லக்கினாதிபதி 10 – ல் நிற்க, 2 – க்குடையவர் 9 – ல் நிற்க, 4 – க்குடையவர் 4 – ல் நிற்க சிவபக்தி உடையவர். லக்கினாதிபதி கேந்திரமடைய, அக்கேந்திராதிபதி திரிகோணம் அடைய, சந்திரன் ஆட்சி அடைய.
77) லக்கினாதிபதியும், 2- க்குடையவரும் கூடி கேந்திரமடைய, 4 – க்குடையவர் 9 – ல் நிற்க, 10 – க்குடையவர் திரிகோணமடைய இவர்களை குரு பார்க்க, தர்மம், கல்வி, தெய்வ பக்தி உடையவர்.
78) லக்கினாதிபதியும் 2 – க்குடையவரும் கூடி லக்கினத்தில் நிற்க, புதனுடையவர் ராகுவுடன் கூடி 10 – ல் நிற்க, பாக்கியாதிபதியாக இருப்பார்.
79) லக்கினாதிபதி ஆட்சி அடைய 3, 12 – க்குடையவர் குருவுக்கு திரிகோணத்தில் நிற்க, 10 – க்குடையவர் கேந்திரமடைய தெய்வச் செலவு, சுகவாழ்வு உடையவர்.
80) லக்கினாதிபதி 11 – ல்நிற்க, 4 – க்குடையவர் 9 – ல்  நிற்க, 5 – க்குடையவரை குரு பார்க்க, பிரவுவாக இருப்பான்.
81) லக்கினாதிபதி 9 – ல் நிற்க, 2 – க்குடையவர் 11 – ல் நிற்க, 2 – ல் குரு நிற்க, அன்னிய தேசம் போய் வாழ்வார்.images (45)
82) 5 – க்குடையவர் லக்கினத்திற்கு 12 – ல் நிற்க, குரு திரிகோணத்தில் நிற்க, 4 – க்குடையவர் 9 – ல் நிற்க, சந்திரன் குருவுக்கு திரிகோணமடைய உடனடி பலன்.
83) சரராசியில் 3 – க்குடையவர் நிற்க, சர ராசிக்குரியவர், லக்கினாதிபதி கேந்திரமடைய கல்வி, கீர்ததி உடையவர்.
84) 9 – க்கு கேந்திரத்தில் 3 – க்குடையவர் நிற். அந்த ராசிக்குடைய வரோடு, சந்திரன் கூடி கேந்திரமடைய அவரை சுக்கிரன் பார்க்க இரட்சிக்கும் தன்மை உடையவர்.
85) 11 – க்குடையவரும் செவ்வாயும் கூடி ஒரு ராசியில் நிற்க, அந்த ராசிக்கதிபதி உச்சமடைய அவரை சுக்கிரன் பார்க்க தனதான்ய பாக்கியம்.
86) 3 – க்குடையவர், லக்கினாதிபதி மாறி நிற்க, புதன் பார்க்க வீர தீரம் உடையவர்.

87) 4, 2 – க்குடையவர்கள் கூடி லக்கினத்தில நிற்க, புதன் பார்க்க வீர தீரம் உடையவர்
88) 2, 3, 11 – க்குடையவர்கள் மூலவரும் கூடி 9 – ல் நிற்க, அவர்களை 5 – க்குடையவர் பார்க்க, சுகம், தனம், வாகன யோகம் உடையவர்.
89) 7, 2 – க்குடையவர் கூடி 4 – ல் நிற்க, 4 – க்குடையவர் உச்சமடைய சுபர்கள் பார்க்க நீதி உயர்வு உடையவர்.
90) லக்கினாதிபதி ஆட்சி அடைய, 6 – ல் சந்திரனுக்கு 4 – க்குடையவர் நிற்க குரு பார்க்க சற்குணம் உடையவர்.
91) சந்திரனுக்கு 3 – க்குடையவர் உச்சமடைய, அந்த உச்ச ராசியில் நின்ற ராசியாதிபதி 5 – ல் நிற்க, புண்ணிய குணம் உடையவர்.
92) செவ்வாயும், 9 – க்குடையவரும் கூட 5 – ல் நிற்க ஆதாரம் உள்ளவர்.
93) 3 – க்குடையவரை 2 – க்குடையவர் பார்க்க, லக்கினாதிபதி 2 – ல் நிற்க புதன் பார்க்க நாராயண பக்தி உடையவர்.
94) குரு லக்கினத்தில் நிற்க, அவரை 5, 2,9 – க்குடையவர்களால் 7 – இல் இருந்து பார்க்க, கீர்த்தி உடையவர்.
95) 4 – ல் செவ்வாய் உச்சமடைந்து, குரு உச்சமடைந்து பார்க்க வீரம் பொருந்தியவர்.
96) குருவும், லக்கினாதிபதியும் கூடி 4 – ல் நிற்க, 4 – க்குடையவர் பார்க்க கல்வி, பொருள், ஆள், அடிமை, செல்வம் உடையவர்.
97) லக்கினாதிபதி 9 – ல் நிற்க, 9 – க்குடையவர் 4 – ல் நிற்க அல்லது சந்திரனுக்கு 3 – ல் 9 – க்குடையவர் நிற்க. கீர்த்தியை நிலைக்கச் செய்வார்.
98) 9, 4 – க்குடையவர் உபயராசியில் நிற்க, அவர்களோடு உபயராசியாதிபதி கூடி நிற்க சுதேச வாசி.
99) லக்கினாதிபதி ஸ்திர ராசியில் கேந்திரமடைய, அதற்குடையவர் சரராசியில் நிற்க, அவரை சர ராசிக்குரியவர் பார்க்க சுதேச வாசி.