ஆயில்ய நட்சத்திரத்தைப் பற்றி சில குறிப்புகள்.

                ஆறு நட்சத்திரங்கள் கூடி அம்மி அல்லது குயவன் சக்கரம் போல் வானவெளியில் தென்படும். இதன் அதிபதி புதன்.  பூராடம் இதன் பாகை நட்சத்திரம்.  வாயு மண்டலம்  அசுப நட்சத்திர வரிசையில் அமையும். ஆதிசேஷன் இதன் அதி தெய்வம்.  சாத்வீக குணம்.  ராட்சச கணம்.  பெண் நட்சத்திரம். 

                பேச்சு சாமார்த்தியம் நிறைய இருக்கும்.  பெரிய மனிதர்களின் ஆதரவும், நட்பும், பெற்றவர்கள்.  பிரயாணம் அதிகம் உடையவர்கள்.  மிக சிறிய விஷயத்திற்கும் விரோதம் பாராட்டுவார்கள். 

                ஆயில்யம் முதல் பாதம் :

  ஞானம் உடையவர்.  அஞ்சாத நெஞ்சுடையவர், பிறரை வஞ்சித்துப் பொருள் தேடுபவர், செல்வந்தன், பெண், பூமி இவற்றில் மிக்க ஆசையுடையவன்.  பல தொழில் செய்பவன்.

                ஆயில்யம் இரண்டாம் பாதம் :

  தீய நடையுடையவன், பாவகாரியங் களை தயங்காமல் செய்பவன், குரூர புத்தியுடையவன்.  தீயவர்களின் சகவாசத்தால் பொருள் தேடுபவன். 

                ஆயில்யம் மூன்றாம் பாதம் :

அதிகமாக பொய்பேசுபவர்கள்.  நல்லதை காட்டிலும் தீயதே இவர்களை ஈர்க்கும்.  யாருடைய புத்திமதியும் இவர்களிடம் செல்லாது.  சோம்பலுடையவன்.  பெண்களை துன்புறுத்துபுவன். 

                ஆயில்யம் நான்காம் பாதம் :

தாய், தந்தையருக்கு ஆகாது.  பிறர் பொருளை அபகரிப்பவர்.  நீசப்பெண் சேர்க்கையுடையவன், தீயவர்களோடு நட்பாயிருப்பான்.  பாவச் செயல்களை துணிந்து செய்வான்.  தரகு, விற்பனையாளர்கள், செய்தித்துறை, பத்திரிக்கைதுறை, சினிமாத்துறை, இவர்களக்கு மிகவும் ஏற்றது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *