கொய்யாப்பழம் பற்றிய சில குறிப்புகள்

கொய்யாவில் வைட்டமின் ” சி ” உள்ளது.  கொய்யாவில் பச்சை நிறம், மஞ்சள் கலந்த நிறமும் உண்டு.  மஞ்சள் நிறத்தில் வைட்டமின்

” ஏ ” சக்தி உள்ளது.  இந்தப் பழம் வயது வித்தியாசமில்லாமல் சாப்பிடலாம்.  சர்க்கரை நோய் உள்ளவர்கள் பச்சைகாயாக சாப்பிட நல்லது.   மாலையில் கொய்யாப்பழத்தை சாப்பிட மிகவும் நல்லது.

                மலம் இலக்கும் தன்மை கொண்டது.  பற்களுக்கும், எலும்புகளுக்கும்  உள்ள வியாதிகள் குணம் உண்டாகும்.  டிப்திரியா, நிமோனியா, என்புருக்கி,  முதலிய தொற்று வியாதிகளை எதிர்த்து வரவிடாமல் செய்யும் குணம் உண்டு.  ஸ்கர்வி நோய்க்கு நல்ல மருந்து, இரும்புச் சத்த குடலில் உறிஞ்சப்படுவதற்கு இந்த ” சி ” வைட்டமின் நிறைந்த கொய்யா பெரும் அளவு உபயோகப்படுகிறது.

                கொய்யாவின் நிறத்துக்கேற்ப அதன் சக்துக்களும் மாறுபடும்.  பொதுவான கருத்து.  இந்த பழத்தின் தன்மைகள், சத்துக்கள் ஒரே மாதிரியாகத்தான் இருக்கும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *