மகம் நட்சத்திரம் பற்றிய குறிப்புகள்

ஐந்து நட்சத்திரங்கள் ஒன்று கூடி வீடு போல வான வெளியில் காட்சியளிக்கும். இதக் அதிபதி கேது,  அக்னி மண்டலம், சுப நட்சத்திர வரிசையில் அமையும்.  அதிதேவதை சுக்கிரன், தாமஸ கணம், ராட்சச கணம்.  ஆண் நட்சத்திரம்.

  எல்லோருக்கும் உதவக்கூடியர்கள், தான் பிடித்த முயலுக்கு மூன்று கால் என்பர், சுய கௌரவம் அதிகம் பாராட்டுவர், உறவினர்களையும், மற்றவர்களையும் அரவணைத்துச் செல்வர்.  நிர்வாகத்திறன்இருக்கும், அளவுக்கு மீறிய ஆசையிருக்கும்,¢ 

                மகம் முதல் பாதம் :

மனைவியிடம் பிரியமாக நடந்து கொள்வர், சிற்பம், ஒவியம் போன்ற கலைகளில் நாட்டம் உடையவர்.  அரசரைப் போல் செல்வாக்கு உள்ளவர்.  அற்ப நித்திரையுடையவன், வலது பக்கம் மரு உடையவன், அளவாக பேசுபவன்.

                மகம் இரண்டாம் பாதம் :

பல நூல்களைப் படித்தவர், விவேகி, சாதுர்யபேச்சுமிக்கவர்.  தந்தை மேல் மிகுந்த பிரியமும், மரியாதையும் உடையவர்.  மூரக்கன். முரட்டு சுபாவம் உள்ளவன்,

                மகம் மூன்றாம் பாதம் :

எதையும் சந்தோஷமாக ஏற்றுக் கொள்ளும் பக்குவம் உடையவர், சாந்தகுணம் உடையவர், வைராக்கியம் உடையவர். தாது சம்பந்தப்பட்ட நோய்களையுடையவர்,  தீர்த்த யாத்திரையில் விருப்பம் உடையவர், குடும்பத்தின் மேல் பற்றும் பாசமும் உள்ளவர். குறைந்த அளவு குழந்தையுடையவர்.

                மகம் நான்காம் பாதம் :

 சுய கௌரவம் அதிகம் பாராட்டுவர், பொறாமையுடையவர், நன்றியைஉடனே மறப்பவர், மனசஞ்சலம் உடையவர், மனைவி சொல்லோ மந்திரம் என்று இருப்பர், தோல் சம்பந்தப்பட்ட நோய் உடையவர், எதையும் தீர்க்கமாக ஆலோசிக்காமல் செய்பவர், எந்த பிரச்சனைக்கும் உடனடி தீர்வை எதிர்பார்ப்பர். 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *