57

கோள்களின் கோலாட்டம் – 1.5 லக்ன நிர்ணயம்

71

கிரேதாயுகத்திற்கு நிஷேக முகூர்த்தமே ஜென்ம லக்கினமாகும்.  திரேதாயுகத்திற்கு – ஆதான முகூர்த்தமே ஜென்ம லக்கினம் துவாபர யுகத்திற்கு சிரசு உதயமே ஜென்ம லக்கினம்.  கலியுகத்திற்கு பூ உதயமே ஜென்ம லக்கினமாக கொள்ள வேண்டும் என்பது குமார சுவாமிகள் கருத்து.

                இக்கலியுகத்தில் சிசு தாயின் கர்ப்பத்தில் இருந்து வெளியே வந்து பூமியின் இயக்கத்தில் கட்டுப்படும் நேரமே அதாவது பூ உதய நேரமே ஜென்ம லக்கினமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

                தாயின் கர்ப்பத்தில் சிசு உள்ள போதே நவக்கிரகங்களின் கதிர் வீச்சு குழந்தைக்கு எற்படுகிறது.   ஆண், பெண் சேர்க்கை ஏற்படும் போதே பெண்ணின் கர்ப்பத்தில் கரு உருவாகும் காலம் முதல் நவக்கிரகங்களின் இயக்கம் செயல்படுகிறது.  இது வினை விதிக்கு உட்பட்டது.

                தாய் கர்ப்பத்தில் இருந்து விடுதலையாகி வெளியே வந்த சிசு பூமியின் செயல்பாடுகளில் இயங்கும்போது ஏற்படம் நவக்கிரகங்களின் கதிர் வீச்சுகள் அந்த சிசுவின் வினை விக்குட்பட்டே செயல்களை அனுபவிக்க வைக்கிறது என்பதால் உதய காலத்தை ஜென்ம லக்கினமாக எடுத்து நாம் பலா பலன்களை பார்க்கிறோம்.

58                    

      கால பலம்.

பகலில் பிறந்தவர்களுக்கு … சூரியன், குரு, சுக்கிரன், பலம்.

இரவில் பிறந்தவர்களுக்கு ..  சந்திரன், செவ்வாய், சனி, ராகு,கேது பலம்.

புதன் பகல் இரவு எந்த நேரமும் பலம்.

                         கேந்திரத்தின் வலுத்தன்மை.

  • லக்கின கேந்திர ராசியாக : – மிதுனம், கன்னி, தனுசு ஆகவருவது பலம்.
  • சதுர்த்த கேந்திரராசியாக :- கடகம், மகரம், மீனம் ஆகவருவது பலம்.
  • 7வது இட கேந்திரராசியாக :- விருச்சிகம், ஆக வருவது பலம்.
  • 10வது இட கேந்திரராசியாக :- மேச,ரிச,சிம்,தனுசுவின் முதல்15 பாகை  பலம் மகரத்தின் 15முதல்30 பாகை பலம்.

                           கிரக பலம்.

  • சூரியன-செவ்வாய்-சனி-ராகு-கேதுக்கள், மேசம்-மிதுனம்-சிம்மம்- துலாம்-தனுசு-கும்பம் போன்ற ராசியின் முதல் 15 பாகைக்குள் இருப்பது மிக நல்லது.
  • ரிசபம்-கடகம்-கன்னி-விருச்சிகம்-மகரம்- மீனத்தில கடைசி 15 பாகைக்குள் இருப்பது நல்லது.
  • சந்திரன்-புதன்-குரு-சுக்கிரன் போன்றவர்கள் மேசம்-மிதுனம்-சிம்மம்-துலாம்-தனுசு- கும்பத்தின் பின் 15 பாகைக்குள் இருப்பது நல்லது.
  • தை-மாசி-பங்குனி-சித்திரை-வைகாசி-ஆனி போன்ற மாதங்களில் சூரிய சந்திரருக்கு அதிக பலம்.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>