கோள்களின் கோலாட்டம் – 1.6 பாவங்களின் செயல்கள்.

 

84

 1. ஜனன தன்மை முடி-மெய்:- பிறர் பணத்தை தனதாக்குதல், தோல் சம்பந்தம், இளைய சகோதர விசயம், தாய்வழி சொத்து, உயர் தர கல்வி, நெடும் பிரயாணம், வெளிநாட்டு வாழ்க்கை, தாய் மாமனுக்கு வரும் ஆபத்து, தந்தையின் தொழில் வியாபாரம், ஜாதகனின் சிறப்பு பழக்க வழக்கங்கள் திடகாத்திர நிலை பலம்.
 2. குடும்பஸ்தான கற்பனை:- வலது நேத்திரம், முகம், வித்தை, தனம், உணவு, வாக்கு, நெற்றி, ஜீவ காருண்யம், நாசி, பல், பாத்திர பண்டம், அன்னதானம், இரண்டாம் விவாகம் குடும்பஸ்தானம் கற்பனை உடல் உறுப்புகள் பேங்க் நடவடிக்கை, வீடு வாங்குதல்.
 3. சகோதர ஸ்தானம்:- ஆபரணம், பலம், கதை, கேள்வி, வலது காது, சகோதர ஸ்தானம், மன பேதலிப்பு, ஞாபக சக்தி, சொத்து பிரிவினை, உணவு வகை குறுகிய பிரயாணம், தைரிய வீரிய பராக்கிரமம், எதிர்பாராத வெற்றிகள், வெளியீடு, தொடர்புகள்.
 4. சுகஸ்தானம்:-  கண்டம், வீடு, நீர்நிலை, தாய், கன்று, காபி, நட்பு, வேலைக்காரர், சுகம், வாகனம், வலக்கை, வஸ்திரதானம், அந்தரங்கமும்
 5. புத்திரஸ்தானம்:-  புத்திரன், அன்பு, கணையம், மார்பு, பிரபு ஸ்தனாம், புத்திரஸ்தானம் மனைவிக்கு அல்லது கூட்டுத் தொழில் பார்ட்னருக்கு வரும் யோகம், அதிர்ஷ்டம், சினிமா, நடனம், நாடகம், சங்சீதம், சீட்டாட்டம், சூதாடுதல், குதிரை பந்தயம், காதல் விஷயங்கள், வேத பாராயணம், மந்திர உச்சாடனம், உபாசனை பலம்.
 6.  சத்துருஸ்தானம்:– சோரம், கடன்,  புண்கள், பசி, வயிறு, சத்துரு, ரோகம் சத்ருஸ்தானம் டாக்டர் தொழில் சகாதாரம் மூலிகை கடினமான மனநோய், அகாரல போஜனம் திருட்டு ஆபத்து, சிறை பயம்.  ஜாதகர் செய்யும் தொழிலின் பலம் கடின உழைப்பு, மறைமுக செயல்கள்,
 7. களஸ்திரஸ்தானம்:–  காமம், ஆண், பெண் லட்சணம், சையோகம், கூட்டுத்தொழில் விசயம், வழக்கு அபராதம் விவாக பிரிவினை குத்தகை அன்னிய தேச செல்வாக்கு,  நீண்ட ஆயுளுக்கு பங்கம், இழந்ததை பெறல் தத்து பிள்ளை.
 8. ஆயுள் ஸ்தானம்:- அவமானம், அபகீர்த்தி, நித்தி¬, மரணம், தீர்க்காயுள் கொலை செய்தல், தந்திரம், தத்து ஸ்தானம், மறுபிறப்பு, ஆயுள் ஸ்தானம், உயில் விவரம், செயற்கை மரணம்.  எதிரியால் பயம், பழி, கெட்ட பெயர்.  முற்றுகை, அறுவை சிகிச்சை , தொத்து நோய், கற்பழிப்பு.
 9. பாக்கியஸ்தானம்:- பிதா, பாக்கியம், தர்மம், குரு, தபசு, விவேகம், சயன ஸ்தானம், தெய்வ வழிபாடு, அதிர்ஷ்டம், பாக்கியஸ்தானம் தத்துவ ஞானம், சமய சார்பு பக்தி வைதீக சாஸ்திர வல்லுனர், புதியன கண்டு பிடித்தல், கடல் பயணம், ஆகாய பயணம்.
 10. ஜீவனஸ்தானம்:- ஆசாரம், கீர்த்தி, ஆக்கினை, வெகுமானம், செய்தொழில் சிறப்பு, யாத்திரை, இடக்கை துடை ஸ்தானம், சமய பணிகள், பரிசுகள் பெறுதல் ஜீவன ஸ்தானம், மல்யுத்தம், தாய், தந்தையின் ஆயுள் பயம்.
 11. லாப ஸ்தானம்:-  இடது செவி முழங்கால் மூத்த சகோதரன் லாப ஸ்தானம் இதம் – வார்த்த பலம் – ஆதாயம் இனபந்து, எடுத்த காரியம் வெற்றி, நோய் குணமடைதல், கடித தொடர்பான லாபம், வைத்தியமனையில் இருந்து வீடு திரும்புதல்.
 12. அயன சயன சுகஸ்தானம்:-  பாதம் இடக்கண் – விரயஸ்தானம், கடும் உழைப்பு அயன சயன சுகஸ்தானம் விலைக்கு வாங்குதல், முதலீடு செய்தல் பிரிவினை ராஜதுரோகம் சிறை பயம்.  மிருக பயம், சூழ்ச்சியால் கொல்லப்படுதல், உடல் பங்கம் சூறையாடல் கொள்ளை அடித்தல் விஷமிடல் உள்ள கடத்தல் ரகசிய செயல்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *