கோள்களின் கோலாட்டம் -1.13 நவகோள்களின் நக்ஷத்ர எதிரடை சாதக அட்டவினை

 

                          புதனின்  எதிரடையான  நட்சத்திரங்கள் 

புதன் நின்ற நட்சத்திரம் 1 2 3 4
அஸ்வினி மிருகஷேரிஷம் பூரம் உத்திராடம் திருவோணம்
பரணி திருவாதிரை உத்திரம் திருவோணம் அவிட்டம்
கார்த்திகை புனர்பூசம் அஸ்தம் அவிட்டம் சதயம்
ரோகிணி பூசம் சித்திரை சதயம் பூரோட்டாதி
மிருகஷேரிஷம் ஆயில்யம் சுவாதி பூரோட்டாதி உத்திரட்டாதி
திருவாதிரை மகம் விசாகம் உத்திரட்டாதி ரேவதி
புனர்பூசம் பூரம் அனுஷம் ரேவதி அஸ்வினி
பூசம் உத்திரம் கேட்டை அஸ்வினி பரணி
ஆயில்யம் அஸ்தம் மூலம் பரணி கார்த்திகை
மகம் சித்திரை பூராடம் கார்த்திகை ரோகிணி
பூரம் சுவாதி உத்திராடம் ரோகிணி மிருகஷேரிஷம்
உத்திரம் விசாகம் திருவோணம் மிருகஷேரிஷம் திருவாதிரை
அஸ்தம் அனுஷம் அவிட்டம் திருவாதிரை புனர்பூசம்
சித்திரை கேட்டை சதயம் புனர்பூசம் பூசம்
சுவாதி மூலம் பூரோட்டாதி பூசம் ஆயில்யம்
விசாகம் பூராடம் உத்திரட்டாதி ஆயில்யம் மகம்
அனுஷம் உத்திராடம் ரேவதி மகம் பூரம்
கேட்டை திருவோணம் அஸ்வினி பூரம் உத்திரம்
மூலம் அவிட்டம் பரணி உத்திரம் அஸ்தம்
பூராடம் சதயம் கார்த்திகை அஸ்தம் சித்திரை
உத்திராடம் பூரோட்டாதி ரோகிணி சித்திரை சுவாதி
திருவோணம் உத்திரட்டாதி மிருகஷேரிஷம் சுவாதி விசாகம்
அவிட்டம் ரேவதி திருவாதிரை விசாகம் அனுஷம்
சதயம் அஸ்வினி புனர்பூசம் அனுஷம் கேட்டை
பூரோட்டாதி பரணி பூசம் கேட்டை மூலம்
உத்திரட்டாதி கார்த்திகை ஆயில்யம் மூலம் பூராடம்
ரேவதி ரோகிணி மகம் பூராடம் உத்திராடம்

 

ஒருவரின் பிறந்த ஜாதகத்தில் புதன் எந்த நட்சத்திரத்தை பெற்றுள்ளதோ அந்த நட்சத்திரத்தில் இருந்து எண்ணி பார்க்கும்போது எதிரிடையான நட்சத்திரங்கள் ஏதாவது ஒன்றில் ஜாதகரின் ஜென்ம நட்சத்திரம் அமையுமானால் ஜாதகருக்க புதனால் கிடைக்கக்கூடிய பலன்கள் கிடைக்காது.
புதனின் எதிரிடையான நட்சத்திரத்தில் லக்னம் அமைவது அந்த ஜாதகரின் முன்னேற்றத்திற்கு உறுதுணையாய் இருக்காது.
புதன் அவரவர் ஜாதகத்தில் எந்த பாவத்திற்கு அதிபதியாய் நிற்கிறாரோ அந்த பாவாதிபதி புதனின் எதிரிடையான நட்சத்திரத்தில் இருந்தால் அப்பாவத்திற்கு புதன் மூலம் கிடைக்கக்கூடிய பலன்கள் கிடைக்காது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *