கோள்களின் கோலாட்டம் -1.13 நவகோள்களின் நக்ஷத்ர எதிரடை சாதக அட்டவினை

சுக்கிரன்  எதிரடையான  நட்சத்திரங்கள்

சுக்கிரன் நின்ற நட்சத்திரம் 1 2 3
அஸ்வினி பூராடம் திருவோணம் சதயம்
பரணி உத்திராடம் அவிட்டம் பூரோட்டாதி
கார்த்திகை திருவோணம் சதயம் உத்திரட்டாதி
ரோகிணி அவிட்டம் பூரோட்டாதி ரேவதி
மிருகஷேரிஷம் சதயம் உத்திரட்டாதி அஸ்வினி
திருவாதிரை பூரோட்டாதி ரேவதி பரணி
புனர்பூசம் உத்திரட்டாதி அஸ்வினி கார்த்திகை
பூசம் ரேவதி பரணி ரோகிணி
ஆயில்யம் அஸ்வினி கார்த்திகை மிருகஷேரிஷம்
மகம் பரணி ரோகிணி திருவாதிரை
பூரம் கார்த்திகை மிருகஷேரிஷம் புனர்பூசம்
உத்திரம் ரோகிணி திருவாதிரை பூசம்
அஸ்தம் மிருகஷேரிஷம் புனர்பூசம் ஆயில்யம்
சித்திரை திருவாதிரை பூசம் மகம்
சுவாதி புனர்பூசம் ஆயில்யம் பூரம்
விசாகம் பூசம் மகம் உத்திரம்
அனுஷம் ஆயில்யம் பூரம் அஸ்தம்
கேட்டை மகம் உத்திரம் சித்திரை
மூலம் பூரம் அஸ்தம் சுவாதி
பூராடம் உத்திரம் சித்திரை விசாகம்
உத்திராடம் அஸ்தம் சுவாதி அனுஷம்
திருவோணம் சித்திரை விசாகம் கேட்டை
அவிட்டம் சுவாதி அனுஷம் மூலம்
சதயம் விசாகம் கேட்டை பூராடம்
பூரோட்டாதி அனுஷம் மூலம் உத்திராடம்
உத்திரட்டாதி கேட்டை பூராடம் திருவோணம்
ரேவதி மூலம் உத்திராடம் அவிட்டம்

 

ஒருவரின் பிறந்த ஜாதகத்தில் சுக்கிரன் எந்த நட்சத்திரத்தில் அமர்ந்துள்ளதோ அந்த நட்சத்திரத்தில் இருந்து எண்ணிப் பார்க்கும்போது எதிரிடையான நட்சத்திரங்கள் ஏதாவது ஒன்றில் ஜாதகரின் ஜென்ம நட்சத்திரம் அமையுமானால் ஜாதகருக்கு சுக்கிரனால் டைக்கக்கூடிய பலன்கள் கிடைக்காது.
சுக்கிரனின் எதிரிடையான நட்சத்திரத்தில் லக்னம் அமைவரு அந்த ஜாதகரின் முன்னேற்றத்திற்கு உறுதுணையாக இருக்காது.
சுக்கிரன் அவரவர் ஜாதகத்தில் எந்த வாவத்திற்று அதிபதியாக நிற்கின்றாரோ அந்த பாவாதிபதி சுக்கிரனின் எதிரிடையான நட்சத்திரத்தில் இருந்தால் அப்பாவத்திற்கு சுக்கிரன் மூலம் கிடைக்கக்கூடிய பலன்கள் கிடைக்காது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *