35

கோள்களின் கோலாட்டம் -1.13 நவகோள்களின் நக்ஷத்ர எதிரடை சாதக அட்டவினை

ராகு கேது வின் எதிரடையான நட்சத்திரங்கள் 

ராகு கேது நின்ற நட்சத்திரம் 1 2
அஸ்வினி பூராடம் திருவோணம்
பரணி உத்திராடம் அவிட்டம்
கார்த்திகை திருவோணம் சதயம்
ரோகிணி அவிட்டம் பூரோட்டாதி
மிருகஷேரிஷம் சதயம் உத்திரட்டாதி
திருவாதிரை பூரோட்டாதி ரேவதி
புனர்பூசம் உத்திரட்டாதி அஸ்வினி
பூசம் ரேவதி பரணி
ஆயில்யம் அஸ்வினி கார்த்திகை
மகம் பரணி ரோகிணி
பூரம் கார்த்திகை மிருகஷேரிஷம்
உத்திரம் ரோகிணி திருவாதிரை
அஸ்தம் மிருகஷேரிஷம் புனர்பூசம்
சித்திரை திருவாதிரை பூசம்
சுவாதி புனர்பூசம் ஆயில்யம்
விசாகம் பூசம் மகம்
அனுஷம் ஆயில்யம் பூரம்
கேட்டை மகம் உத்திரம்
மூலம் பூரம் அஸ்தம்
பூராடம் உத்திரம் சித்திரை
உத்திராடம் அஸ்தம் சுவாதி
திருவோணம் சித்திரை விசாகம்
அவிட்டம் சுவாதி அனுஷம்
சதயம் விசாகம் கேட்டை
பூரோட்டாதி அனுஷம் மூலம்
உத்திரட்டாதி கேட்டை பூராடம்
ரேவதி மூலம் உத்திராடம்

 

ஒருவரின் பிறந்த ஜாதகத்தில் ராகு – கேது நின்ற நட்சத்திரத்தின் எதிரிடையான நட்சத்திரமானது ஜாதகரின் பிறந்த நட்சத்திரமாக வாந்தால் ராகு – கேதுவால் கிடைக்கும் பலன்கள் கிடைக்காமல் போகும்.
ராகு – கேதுவின் எதிரிடையான நட்சத்திரத்தில் 2 – 3 – 5 – 8 – 12 – க்குரியவர், இருந்தால் ஜாதகரை கீழ்த்தரமாக செயல்படுத்தும்.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>