32

கோள்களின் கோலாட்டம் -1.13 நவகோள்களின் நக்ஷத்ர எதிரடை சாதக அட்டவினை

A – லக்கினாதிபதி நின்ற நட்சத்திரம்

B – 4 – 5-7-9-10-11 க்குரியவர்  நின்ற நட்சத்திரங்கள்

A B B B
அஸ்வினி பூரம் பூசம் பூராடம்
பரணி உத்திரம் ஆயில்யம் உத்திராடம்
கார்த்திகை அஸ்தம் மகம் திருவோணம்
ரோகிணி சித்திரை பூரம் அவிட்டம்
மிருகஷேரிஷம் சுவாதி உத்திரம் சதயம்
திருவாதிரை விசாகம் அஸ்தம் பூரோட்டாதி
புனர்பூசம் அனுஷம் சித்திரை உத்திரட்டாதி
பூசம் கேட்டை சுவாதி ரேவதி
ஆயில்யம் மூலம் விசாகம் அஸ்வினி
மகம் பூராடம் அனுஷம் பரணி
பூரம் உத்திராடம் கேட்டை கார்த்திகை
உத்திரம் திருவோணம் மூலம் ரோகிணி
அஸ்தம் அவிட்டம் பூராடம் மிருகஷேரிஷம்
சித்திரை சதயம் உத்திராடம் திருவாதிரை
சுவாதி பூரோட்டாதி திருவோணம் புனர்பூசம்
விசாகம் உத்திரட்டாதி அவிட்டம் பூசம்
அனுஷம் ரேவதி சதயம் ஆயில்யம்
கேட்டை அஸ்வினி பூரோட்டாதி மகம்
மூலம் பரணி உத்திரட்டாதி பூரம்
பூராடம் கார்த்திகை ரேவதி உத்திரம்
உத்திராடம் ரோகிணி அஸ்வினி அஸ்தம்
திருவோணம் மிருகஷேரிஷம் பரணி சித்திரை
அவிட்டம் திருவாதிரை கார்த்திகை சுவாதி
சதயம் புனர்பூசம் ரோகிணி விசாகம்
பூரோட்டாதி பூசம் மிருகஷேரிஷம் அனுஷம்
உத்திரட்டாதி ஆயில்யம் திருவாதிரை கேட்டை
ரேவதி மகம் புனர்பூசம் மூலம்

 

 

A B B
அஸ்வினி திருவாதிரை திருவோணம்
பரணி புனர்பூசம் அவிட்டம்
கார்த்திகை பூசம் சதயம்
ரோகிணி ஆயில்யம் பூரோட்டாதி
மிருகஷேரிஷம் மகம் உத்திரட்டாதி
திருவாதிரை பூரம் ரேவதி
புனர்பூசம் உத்திரம் அஸ்வினி
பூசம் அஸ்தம் பரணி
ஆயில்யம் சித்திரை கார்த்திகை
மகம் சுவாதி ரோகிணி
பூரம் விசாகம் மிருகஷேரிஷம்
உத்திரம் அனுஷம் திருவாதிரை
அஸ்தம் கேட்டை புனர்பூசம்
சித்திரை மூலம் பூசம்
சுவாதி பூராடம் ஆயில்யம்
விசாகம் உத்திராடம் மகம்
அனுஷம் திருவோணம் பூரம்
கேட்டை அவிட்டம் உத்திரம்
மூலம் சதயம் அஸ்தம்
பூராடம் பூரோட்டாதி சித்திரை
உத்திராடம் உத்திரட்டாதி சுவாதி
திருவோணம் ரேவதி விசாகம்
அவிட்டம் அஸ்வினி அனுஷம்
சதயம் பரணி கேட்டை
பூரோட்டாதி கார்த்திகை மூலம்
உத்திரட்டாதி ரோகிணி பூராடம்
ரேவதி மிருகஷேரிஷம் உத்திராடம்
 

 

லக்னத்திற்கு நாலாம் பாவ அதிபதி மேற்படி நட்சத்திரங்களில் இருந்தால் நிலம், வீடு, வாகன பலன்கள் சித்திக்கும்.
லக்னத்திற்கு 5 – ம்பாவ அதிபதி மேற்படி நட்சத்திரங்களில் இருந்£ல் புத்திரர்களால் மேன்மை, இறைவன் அருள் எதிர்பாராத அதிர்ஷ்டம் சித்திக்கும்.
லக்னத்திற்கு எந்த பாவ அதிபதி மேற்படி நட்சத்திரங்களில் அமைகிறதோ அந்த ஜாதகருக்கு அந்த பாவபலன் விருத்தியாகி மிகுந்த நல்லயோக அமைப்பை தரும். குறிப்பு 7, 9, 10, 11 பாவ அதிபதிகள் சுப தன்மையுடன் இருக்க வேண்டும் இப்பலன்கள் உறுதி.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>