28

கோள்களின் கோலாட்டம் -1.13 நவகோள்களின் நக்ஷத்ர எதிரடை சாதக அட்டவினை

( A) யோககாரகன் ராகு நின்ற நட்சத்திரம்
( B ) 5 – 9 – ஆம் பாவாதிபதிகள் நின்ற நட்சத்திரம்.

A B B
அஸ்வினி திருவாதிரை அஸ்வினி
பரணி புனர்பூசம் பரணி
கார்த்திகை பூசம் கார்த்திகை
ரோகிணி ஆயில்யம் ரோகிணி
மிருகஷேரிஷம் மகம் மிருகஷேரிஷம்
திருவாதிரை பூரம் திருவாதிரை
புனர்பூசம் உத்திரம் புனர்பூசம்
பூசம் அஸ்தம் பூசம்
ஆயில்யம் சித்திரை ஆயில்யம்
மகம் சுவாதி மகம்
பூரம் விசாகம் பூரம்
உத்திரம் அனுஷம் உத்திரம்
அஸ்தம் கேட்டை அஸ்தம்
சித்திரை மூலம் சித்திரை
சுவாதி பூராடம் சுவாதி
விசாகம் உத்திராடம் விசாகம்
அனுஷம் திருவோணம் அனுஷம்
கேட்டை அவிட்டம் கேட்டை
மூலம் சதயம் மூலம்
பூராடம் பூரோட்டாதி பூராடம்
உத்திராடம் உத்திரட்டாதி உத்திராடம்
திருவோணம் ரேவதி திருவோணம்
அவிட்டம் அஸ்வினி அவிட்டம்
சதயம் பரணி சதயம்
பூரோட்டாதி கார்த்திகை பூரோட்டாதி
உத்திரட்டாதி ரோகிணி உத்திரட்டாதி
ரேவதி மிருகஷேரிஷம் ரேவதி

 

யோககாரகன் ராகு நின்ற நட்சத்திரத்திற்கு 5 – ஆம் பாவ அதிபதி 9 – ம் பாவ அதிபதி மேற்படி நட்சத்திரங்களிலும் அதன் திரிகோண நட்சத்திரங்களிலும் அமைந்தால் யோக காரகனாகிய ராகு தனது திசை, புத்தி, அந்திரம் சூட்சும காலங்களில் ராகு காலத்தில் புதன், வெள்ளி, சனி கிழமைகளில் ராகுவின் நட்சத்திரங்களான திருவாதிரை, சுவாதி, சதயம் போன்ற நட்சத்திரங்கள் வரும் நாளில் எதிர்பாராமல் ராகு தரும் யோக பலன்களை கண்கூடாக பார்க்கலாம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>