கோள்களின் கோலாட்டம் -1.13 நவகோள்களின் நக்ஷத்ர எதிரடை சாதக அட்டவினை

A – தசாநாதன்  புதன்   நின்ற நட்சத்திரம் B – சந்திரன்,குரு நின்ற நட்சத்திரம்

A B B
அஸ்வினி ரோகிணி பூசம்
பரணி மிருகஷேரிஷம் ஆயில்யம்
கார்த்திகை திருவாதிரை மகம்
ரோகிணி புனர்பூசம் பூரம்
மிருகஷேரிஷம் பூசம் உத்திரம்
திருவாதிரை ஆயில்யம் அஸ்தம்
புனர்பூசம் மகம் சித்திரை
பூசம் பூரம் சுவாதி
ஆயில்யம் உத்திரம் விசாகம்
மகம் அஸ்தம் அனுஷம்
பூரம் சித்திரை கேட்டை
உத்திரம் சுவாதி மூலம்
அஸ்தம் விசாகம் பூராடம்
சித்திரை அனுஷம் உத்திராடம்
சுவாதி கேட்டை திருவோணம்
விசாகம் மூலம் அவிட்டம்
அனுஷம் பூராடம் சதயம்
கேட்டை உத்திராடம் பூரோட்டாதி
மூலம் திருவோணம் உத்திரட்டாதி
பூராடம் அவிட்டம் ரேவதி
உத்திராடம் சதயம் அஸ்வினி
திருவோணம் பூரோட்டாதி பரணி
அவிட்டம் உத்திரட்டாதி கார்த்திகை
சதயம் ரேவதி ரோகிணி
பூரோட்டாதி அஸ்வினி மிருகஷேரிஷம்
உத்திரட்டாதி பரணி திருவாதிரை
ரேவதி கார்த்திகை புனர்பூசம்
 

 

மேற்படி நட்சத்திரங்களில் சுக்கிரன், சந்திரன், குரு போன்ற கிரகங்கள் அமைந்தால் அந்த தசாபுத்தி அந்திர காலங்களில் சுப பலன்கள் மேலோங்கும் பிறந்த ஜாதகத்தின் லக்கினத்திற்கு  2, 4, 5 போன்ற இடங்களில் சுக்கிரன், சந்திரன், குரு போன்ற கிரகங்கள் இருந்து, அந்த ஜாதகத்திற்கு புதன் தசாபுத்தி அந்த காலம் வரும்போது யோக பலன்களை விருத்தி செய்யும்

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *