கோள்களின் கோலாட்டம் -1.13 நவகோள்களின் நக்ஷத்ர எதிரடை சாதக அட்டவினை

 

A – தசாநாதன்  குரு   நின்ற நட்சத்திரம் B – சந்திரன், செவ்வாய் , சனி நின்ற நட்சத்திரம்

A B B B
அஸ்வினி அஸ்தம் பூரம் சுவாதி
பரணி சித்திரை உத்திரம் விசாகம்
கார்த்திகை சுவாதி அஸ்தம் அனுஷம்
ரோகிணி விசாகம் சித்திரை கேட்டை
மிருகஷேரிஷம் அனுஷம் சுவாதி மூலம்
திருவாதிரை கேட்டை விசாகம் பூராடம்
புனர்பூசம் மூலம் அனுஷம் உத்திராடம்
பூசம் பூராடம் கேட்டை திருவோணம்
ஆயில்யம் உத்திராடம் மூலம் அவிட்டம்
மகம் திருவோணம் பூராடம் சதயம்
பூரம் அவிட்டம் உத்திராடம் பூரோட்டாதி
உத்திரம் சதயம் திருவோணம் உத்திரட்டாதி
அஸ்தம் பூரோட்டாதி அவிட்டம் ரேவதி
சித்திரை உத்திரட்டாதி சதயம் அஸ்வினி
சுவாதி ரேவதி பூரோட்டாதி பரணி
விசாகம் அஸ்வினி உத்திரட்டாதி கார்த்திகை
அனுஷம் பரணி ரேவதி ரோகிணி
கேட்டை கார்த்திகை அஸ்வினி மிருகஷேரிஷம்
மூலம் ரோகிணி பரணி திருவாதிரை
பூராடம் மிருகஷேரிஷம் கார்த்திகை புனர்பூசம்
உத்திராடம் திருவாதிரை ரோகிணி பூசம்
திருவோணம் புனர்பூசம் மிருகஷேரிஷம் ஆயில்யம்
அவிட்டம் பூசம் திருவாதிரை மகம்
சதயம் ஆயில்யம் புனர்பூசம் பூரம்
பூரோட்டாதி மகம் பூசம் உத்திரம்
உத்திரட்டாதி பூரம் ஆயில்யம் அஸ்தம்
ரேவதி உத்திரம் மகம் சித்திரை
 

 

மேற்படி கிரகங்களான சந்திரன் சனி, செவ்வாய் புத்தி அந்திர காலங்களில் நல்ல சிறப்பான யோக பலன்களை தரும். மேஷம், கடகம், சிம்மம், விருச்சிகம், தனுசு, கும்பம், மீனம் போன்ற லக்னங்களுக்கு நல்ல யோக பலன்கள் உறுதி.
பிறந்த ஜாதகத்தில் லக்கினத்திற்கு 5, 6, 7 போன்ற இடங்கள் ஒன்றில் சந்திரன், சனி, செவ்வாய் இருந்து குருவின் தசாபுத்தி அந்தர காலம் வரும்போது யோகத்தை விருத்தி செய்யும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *