கோள்களின் கோலாட்டம் -1.13 நவகோள்களின் நக்ஷத்ர எதிரடை சாதக அட்டவினை

A – தசாநாதன்  ராகு கேது    நின்ற நட்சத்திரம் B – லக்கினாதிபதி – புதன்,குரு,சுக்கிரன்   நின்ற நட்சத்திரம்

A B B
அஸ்வினி பூசம் பூரம்
பரணி ஆயில்யம் உத்திரம்
கார்த்திகை மகம் அஸ்தம்
ரோகிணி பூரம் சித்திரை
மிருகஷேரிஷம் உத்திரம் சுவாதி
திருவாதிரை அஸ்தம் விசாகம்
புனர்பூசம் சித்திரை அனுஷம்
பூசம் சுவாதி கேட்டை
ஆயில்யம் விசாகம் மூலம்
மகம் அனுஷம் பூராடம்
பூரம் கேட்டை உத்திராடம்
உத்திரம் மூலம் திருவோணம்
அஸ்தம் பூராடம் அவிட்டம்
சித்திரை உத்திராடம் சதயம்
சுவாதி திருவோணம் பூரோட்டாதி
விசாகம் அவிட்டம் உத்திரட்டாதி
அனுஷம் சதயம் ரேவதி
கேட்டை பூரோட்டாதி அஸ்வினி
மூலம் உத்திரட்டாதி பரணி
பூராடம் ரேவதி கார்த்திகை
உத்திராடம் அஸ்வினி ரோகிணி
திருவோணம் பரணி மிருகஷேரிஷம்
அவிட்டம் கார்த்திகை திருவாதிரை
சதயம் ரோகிணி புனர்பூசம்
பூரோட்டாதி மிருகஷேரிஷம் பூசம்
உத்திரட்டாதி திருவாதிரை ஆயில்யம்
ரேவதி புனர்பூசம் மகம்

 

குரு சுக்கிரன், சனி, புதன் யோகாதிபதியாக அமைந்து மேற்படி நட்சத்திரங்களை பெற்றிருந்தால் நல்ல பலன்களை தரும். மேற்படி நல்ல பலன்கள் அவரவர் தசாபுத்தி காலங்களில் நடைபெறும்.
லக்னாதிபதியாக வரும் கிரகம் மேற்படி நட்சத்திரங்களை பெற்றிருந்தால் நல்ல பலன்களை தரும் மேற்படி நல்ல பலன்களை அவரவர் தசாபுத்தி காலங்களில் நடைபெறும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *