பணபுழக்கம் அதிகரிக்க

சிவ மூலிகை செடிக்கு வெள்ளிக்கிழமை சூரிய உதயத்தில் 4
காப்பு கட்டி அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை தேங்காய், பழம், வெற்றிலை, பாக்கு, தக்ஷ்ணை, வைத்து அவல், சர்க்கரை பிரசாதம் வைத்து குருவையும், குலதெய்வத்தையும், இஷ்ட தெய்வத்தையும் பிரார்2 த்தித்து ஆனி வேர் அருந்து போகாமல் எடுத்து தங்கம், வெள்ளி, செம்பு, மூன்றையு3 ம் சமன் எடை கூட்டி குலிசம், செய்து, அதனுள் இந்த வேரை வைக்கவும் , பின் அந்த குலிசத்தை அமாவாசை அன்று பாம்பு சட்டையில் வைத்து பௌர்ணமி வரை பூஜித்து கழுத்திலோ, வலது புஜத்திலோ அணியவும்
5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *