கோசார வேதை

சந்திரன் இருந்த ஜென்ம ராசி ஜாதகத்தில் சூரியன், நாலில் ( 4 ) சந்திரன், 8 – ல், செவ்வாய் 7 – ல் புதன், 4 – ல் குரு 3 – ல் சுக்கிரன் 6 – ல் சனி, 1 – ல் ராகு 9 – ல் கேது, இரண்டில் இருந்தால் கோச்சாரத்தில் நல்ல பலனை தரமாட்டார்கள்.
இதற்கு கோசார வேதை என்று பெயர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *