இந்தியர்களின் சிறப்புகளை சிந்திப்போம்போற்றுவோம்

IMG-20140116-WA0001

 சில உண்மைகள்: இந்திய மக்களை பற்றி

1. அமெரிக்காவில் மருத்துவர்கள் 38% இந்திய ஊழியர்கள்

 2. அமெரிக்கா விஞ்ஞானிகள் 12% இந்திய ஊழியர்கள்

 3. உலகின் ஐபிஎம் ஊழியர்கள் 28% இந்திய ஊழியர்கள்

 4. நாசாவின் ஊழியர்கள் 36% இந்திய ஊழியர்கள்

 5. இன்டெல் ஊழியர்கள் 17% இந்திய ஊழியர்கள்

 6. மைக்ரோசாப்ட் பணியாளர்கள் 34% இந்திய ஊழியர்கள்

 7. சமஸ்கிருத 1987 ஃபோர்ப்ஸ் இதழ் அறிக்கை கணினி மென்பொருள் மிகவும் பொருத்தமான மொழிகள் ஆகிறது

 8. செஸ் இந்தியாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது

9. ஹாட்மெயில் ‘ன் நிறுவனர் ஒரு இந்திய குடிமகன்

 10. ஜீரோ ஆர்யபட்டா என்ற ஒரு இந்திய குடிமகனால்  கண்டுபிடிக்கப்பட்டது

 11. இயற்கணிதம் இந்தியாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது

12. Calculas மற்றும் கோணவியல் இந்தியாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது

 13. ஹெவ்லெட் பேக்கார்ட் (ஹெச்பி) பொது மேலாளர் இந்திய ஊழியர்.

 14. பென்டியம் சிப் உருவாக்கியவர் ஒரு இந்திய ஊழியர்.

 15. இந்தியா உலகின் மூன்றாவது பெரிய இராணுவத்தை கொண்டுள்ளது

 

நான் ஒரு இந்திய குடிமகனாக இருக்க  பெருமைப்படுகிறேன்!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>