13

உன்னை உனக்குள் தேடு

உன்னை உனக்குள் தேடு அது கிடைக்காததால்தான் இத்தனை ஆர்ப்பரிப்பு, என்னவேண்டும் உனக்கு என்று தெரியவில்லை. பிரச்சனையே அதுதான். எல்லோருக்கும் அது வேண்டும். அந்த அது என்பது என்ன? அந்த அதுதான் அங்கீகாரம். ஒவ்வொரு மனிதனும் போராடுவது அதற்குத் தான். அங்கீகாரத்திற்கு ஏங்குகிறான். ஆசைப்படுகிறான், அதனாலேயே அவன் துக்கமடைகிறான். நான் படித்தவன், நான் பண்பாணவன், பணக்காரன், தொழிலதிபர், நடிகன்,இன்னும் பலவிதத்தில் இப்படி ஏதாவது ஒரு விதத்தில் அடுத்தவரிடமிருந்து ஒரு அங்கீகாரத்தை எதிர்பார்க்கிறோம்.


உண்மையில் அங்கீகாரம் கிடைக்கவேண்டியது அவரவரிடமிருந்தே ஆனால் அந்த அங்கீகாரம் அவனுக்கு அங்கிருந்து கிடைப்பதில்லை. அதில் ஏமாறுகிறான். வருத்தமடைகிறான். அதை மறக்க அடுத்தவரிடமிருந்து அங்கீகாரம் பெற எல்லா நிலைகளிலிருந்தும் முயற்சிக்கிறான். அந்த முயற்சியில் அவன் வெற்றியடையும்போது அதை அவன் வளர்ச்சி என்கிறான். ஆனாலும் அவனுள் ஒரு வெற்றிடம் இருந்து கொண்டேயிருக்கிறது. அதை நிரப்ப அவனால் முடிவதில்லை. அதற்கு அவனுடைய படிப்பு, பணம், அந்தஸ்து, குலம், ஜாதி, எதுவும் உதவுவதுமில்லை. இதை அவனால் ஜீரணிக்க முடிவதில்லை. இதை அவன் ஒத்துக்கொள்வதும் இல்லை. என்ன செய்வது அவனுக்குள் அவன் பார்க்கும் போதுஅவனுக்கு பயமாக இருக்கிறது..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>