சரவித்தை‬

சித்தர் கலைகளில் உயர்நிலை கலைகளில்
முதன்மையான கலையே சரகலை
ஆகும்.இக்கலையினை ஆதியில் எம்பெருமான்
ஈசன் மகாசக்தியான அன்னை உமையவளுக்கு
உபதேசித்த உன்னத கலையாகும்.
சித்தர் கலைகள் அனைத்தும் இறைவனாகிய
சிவபெருமானால் தோற்றுவிக்கப்பட்டு பின்
அடுத்தடுத்து குருகுல வழி உபதேசமாக
சித்தர் பெருமக்களுக்கு உபதேசிக்கப்
பட்டவைகள் ஆகும்.

சிவன் சக்திக்குச் சொல்ல
சக்தி நந்திக்குச் சொல்ல
நந்தி காளங்கிக்குச் சொல்ல
காளங்கி மூலருக்குச் சொல்ல
மூலர் அகத்தியருக்குச் சொல்ல
என்ற சித்தர் பாடலின் படி ஆதி முதல் சித்தர்
எம்பெருமான் ஈசனே ஆகும்.

சரம் தெரிந்தவனிடம் சரசமாடாதே
பட்சி தெரிந்தவனை பகை கொள்ளாதே –
சரம் பார்ப்பான் பரம் பார்ப்பான் –
இவை முன்னோர் வாக்காகும். சரம்
தெரிந்தவனிடம் சரசமாடாதே என்பதன் பொருள்
சரகலையை இயக்கத் தெரிந்த வனிடம் சரசம்
என்ற விளையாட்டுத் தனமாக நடந்து
கொண்டால் சரம் கற்றவன் சீறி, சினந்து வாக்கு
விட்டால் அது அப்படியே பலித்து
விடும்.ஏனென்றால் பஞ்சபூத சக்திகள்
அனைத்தும் சரகலையில் தேர்ச்சி பெற்றவனின்
உடல், மனம் ,வாக்கு மூன்றிலும்
ஒருங்கிணைந்து ஆட்சி செய்யும்.
ஆனால் தெய்வீகக் கலையான சரகலையினை
முறைப்படி குருகுல முறையாக தீட்சை
பெற்று இதன் இரகசியங் களை பயிற்சி செய்து
சித்தி பெற்ற வருக்கு மட்டுமே இது
சாத்தியம். சித்தர் நூல்களை படித்து
தானாகவே பயிற்சி செய்து சித்தி பெறுவது
என்பது சாத்தியமாகாது.

ஏனென்றால் சரகலை
எனும் தெய்வீகக் கலையினை அனுபவ
முறையாக சித்தி செய்யும் சூட்சும
இரகசியங்கள் எந்த ஒரு சித்தர் நூல்களிலும்
பகிரங்கமாக வெளியிடப்பட
வில்லை. நவக்கிரகங்களின் செயல்பாடுகளை
கட்டுப்படுத்தும் வல்லமையும், பஞ்சபூத
சக்திகள் இக்கலைக்கு இணங்கி வேலை
செய்வதாலும் சித்தர் பெருமக்கள் இதன்
உண்மை இரகசியங்களை நூல்களில் பதிவு
செய்ய வில்லை. மேலும் தனக்கு இணக்கமான
சீடருக்கு மட்டும் குணம் ,தகுதி அறிந்து
உபதேசமாக தீட்சை அளித்து வந்துள்ளனர்.

நாம் மேலோர் எனப் போற்றப்படும்
மகான்கள்,யோகிகள், சித்தர்கள்,
முனிவர்கள்,ரிஷிகள்,அனைவரும் தெய்வீகக்
கலையான சரகலையில் தேர்ச்சி
பெற்றவர்களே.தான் இறைநிலையில் சித்தி
பெற்று,தன்னை நாடி வரும்
அன்பர்கள் குறையினை நீக்கி நல்வழி
காட்டவும் சரகலையினை பிரயோகம்
செய்துள்ளனர்.

சரகலையின் பிரயோக முறையால் மனம்
சார்ந்த பிரச்சினைகள், உடற்பிணிகள்,தொழில்
முன்னேற்றம்,தலைமைப் பண்பு,அனைத்து
காரிய வெற்றி,தேர்வில் வெற்றி,வெளியூர்
பயணங்களில் வெற்றி,நவகிரகங்களின்
தீமையை அகற்றவும்,கோர்ட் வழக்குகள்
வெற்றி,அனைத்து கலைகளில்
தேர்ச்சி,ஜோதிடம், மாந்திரீகம், மருத்துவம்,
போன்ற துறைகளில் வெற்றி பெறவும்,கடன்
நீங்கி பணம் வருவாய் பெறவும்,வாக்கு சித்தி
பெறவும்,மேலும் தனக்கு வரும் நன்மை
தீமைகளை அறிந்து தானே நிவர்த்தி செய்து
கொள்ளவும்,தன்னை நாடி வரும் அன்பருக்கு
உதவும் பொருட்டு அமையப்பெற்றது சரகலை
சாஸ்திரம் ஆகும்.

மேலும் சரகலை கற்று தேர்ச்சி பெற்றால்
இல்லறத்தில் பூரணத்துவ
நிம்மதி,சந்தோசம்,மகிழ்ச்சி பெறுவதுடன் சரம்
பார்ப்பான் பரம் பார்ப்பான் என்பதற்கிணங்க
ஆன்மீக இறைநிலை மெய்ஞான சித்தியும்
அடையலாம்.

சகோதர சகோதரிகளுக்கு பணிவான
வேண்டுகோள், பதிவு நீளம் பெரிதாக
இருக்களாம், இருப்பினும் ஒருமுறைக்கு
பலமுறை ஊன்றி படிக்கவும். காரணம்
என்னவென்றால் ஆன்மீகத்தில் காலடி எடுத்து
வைக்கும் ஒவ்வொருவரும் இந்த
சரவித்தையை தெரிந்துவைத்து கொள்வது
இன்றியமையாதது. ஏனென்றால் இது உங்கள்
வாழ்க்கையையே மாற்றி அமைக்கும் வள்ளமை
கொண்டது.

நாள், கோள், நட்சத்திரம் இவை முதலான
சோதிட நுட்பங்கள் எதுவுமே அறியாதவர்கள்
தங்கள் மன நினைவினாலே ஐயங்களை
தீர்த்துக் கொள்ள ஏதேனும் வழி உள்ளதா??
என்று உமாதேவி கேட்க!! அதற்கு
சிவபெருமான் உபதேசித்த கலையே சரகலை
அல்லது சரவித்தை.

கலைகளிலேயே முதன்மையானதும்
சிறப்பானதும் இந்த சரகலைதான் என்பது
அனுபவஸ்தர்கள் வாக்கு. காலை எழுந்தது
முதல் இரவு உறங்கப்போகும் வரை
உங்களுக்கும், உங்களை சுற்றி
உள்ளவர்களுக்கும் என்ன நடக்கப் போகின்றது
என்பதை இந்த சரகலையை கொண்டு 100%
சரியாக கணித்துவிடலாம். உங்களிடம் ஒருவர்
நல்லதுக்காக வருகிறாரா?? அவர் பேசுவது
உண்மையா?? இந்த நாள் உங்களுக்கு எப்படி??
போகும் காரியம் வெற்றி பெருமா?? என
அனைத்தையும் துள்ளியமாக
கணித்துவிடலாம்.
சரம் என்றால் சுவாசம் என்று பொருள்.

பொதுவாக நமது சுவாசம் மூன்று விதமாக
இயங்குகின்றது. அதாவது சுவாசம் இடது
பக்கமாக ஓடினால் இடகலை அல்லது
சந்திரகலை என்றும், வலது பக்கமாக ஓடினால்
பின்கலை அல்லது சூரியகலை என்றும்,
இரண்டிலும் ஓடினால் சுழுமுனை என்று
கூறுவர். இந்த சுழுமுனை சுவாசம் ஓடினால்
எந்த வேலையும் செய்யாமல் தியானத்தில்
மட்டும் அமர்ந்திருப்பதே நல்லது, மற்ற
வேலைகள் செய்தால் நடக்காது. சுவாசம்
வலது பக்கமாக ஓடினால் உடலால் செய்யும்
கடினமான வேலைகளை செய்வது சிறந்தது.

சுவாசம் இடது பக்கமாக ஓடினால் மனதால்
செய்யும் வேலையே சிறந்தது. மேலும்
சுவாசம் எந்த பக்கம் ஓடுகின்றதோ அதை
பூரணம் என்றும், சுவாசம் ஓடாத பக்கம்
சூனியம் என்றும் வகுத்துள்ளனர்.

உதாரணத்திற்கு உங்களுக்கு வலது பக்கம்
சுவாசம் ஓடுகின்றது என்று வைத்து
கொண்டால், வலது பக்கத்தை பூரணம்
என்றும், சுவாசம் ஓடாத இடது பக்கத்தை
சூனியம் என்று பொருள் கொள்ள வேண்டும்.

சரமாகிய சுவாசம் ஒவ்வொரு நாளும்
ஒவ்வொரு பக்கத்தில் தொடங்க வேண்டும்
என்ற விதியுள்ளது. அது யாதெனில் திங்கள்,
புதன், வியாழன்(வளர்பிறை), வெள்ளி ஆகிய
நாட்களில் சுவாசம் இடது பக்கத்திலிருந்து தொடங்க வேண்டும். அதே போல் செவ்வாய்,
வியாழன்(தேய்பிறை), சனி, ஞாயிறு ஆகிய
நாட்களில் சுவாசம் வலது பக்கத்திலிருந்து தொடங்க வேண்டும். ஒருவேலை அந்த
நாளுக்குரிய சரம் ஓடாமல் வேறு சரம்
ஓடினால் நோய், பொருள் இழப்பு, மனக்கஷ்டம்
போன்றவை ஏற்படும். உதாரணதிற்கு திங்கள்
அன்று சுவாசம் இடது பக்கம் தொடங்காமல்
வலதில் தொடங்கினால் நோய் உண்டாகும்.

ஒருவருடைய சரம் சரியாக இயங்குகின்றது
என்பதை எப்படி கண்டுணர்வது என்றால்,
காலையில் கண்விழித்த உடனே உங்களது சரம்
(சுவாசம்) அந்நாளுக்குரிய சரத்தில்
ஓடுகின்றதா?? என்று கவனியுங்கள்.
அப்படி
ஓடினால் அந்நாள் உங்களுக்கு நன்மையான
நாள். உதாரணதிற்கு திங்கள் அன்று
கண்விழித்த உடனே உங்கள் சுவாசத்தை
கவனித்தால் இடதுபக்கத்தில் ஓடி
கொண்டிருக்க வேண்டும். அதற்கு பிறகு
சுவாசம் எந்த பக்கம் வேண்டுமானாலும்
மாறிக்கொள்ளலாம். தவறில்லை. ஆனால்
அப்படி ஓடாமல் திங்களன்று சூரியனுக்குரிய
வலதுகலையில் தொடங்கினால் நோய்
ஏற்படுவது 100% உறுதி. எழுந்த உடனே
சுவாசத்தை கவனித்து சரத்தை மாற்ற
கற்றுக்கொண்டால் நோயிலிருந்து தப்பித்துக்
கொள்ளலாம்.

அக்காலத்தில் முனிவர்கள் கையில் தண்டம்
என்ற ஒன்றை வைத்திருப்பார்கள்.
அது இந்த
சுவாசத்தை மாற்ற உதவும் கருவியே தவிர
வேறு ஒன்றுமில்லை. சுவாசத்தை எப்படி
மாற்ற வேண்டும் என்றால் அதற்கு பல வழிகள்
உண்டு. அவை

1. படுக்கையிலிருந்து எழும்போது எந்த
காலை முதலில் தரையில் அழுத்தி
ஊணுகின்றீர்களோ அந்த பக்கம் சுவாசம்
மாறிக்கொள்ளும்.

2. படுக்கையிலிருந்து எழாமல் எந்த பக்கம்
ஓடவேண்டுமோ அதற்கு எதிர் பக்கம் திரும்பி
படுத்துக்கொண்டு சுவாத்தை கவனிக்க
வேண்டும். உதாரணதிற்கு வலது பக்கம் சரம்
ஓடவேண்டும் என்று வைத்துக் கொள்வோம்,
உடனே இடது பக்கமாக திரும்பி படுத்து,
இடது கையை மடித்து தலைக்கு கீழே
வைத்து, கால்களை நீட்டி வலது கையை
வலது தொடை மீது வைத்துக்கொண்டு
உங்கள் சுவாசத்தை கவனித்தால், தானாகவே
சுவாசம் வலது கலைக்கு மாறிகொள்ளும்.

3. அல்லது நிமிர்ந்து உட்கார்ந்து இடது
தொடை மீது வலது காலைப் போட்டு
உட்கார்ந்தால் சுவாசம் வலதில் மாறியோடும்.
இதுவே கால்மேல் கால் போட்டு உட்காரும்
முறை. ஷிரடி பாபா படத்தை பார்த்தால்
புரியும்.

4.அல்லது உட்காரும்போது இடது கையை
தரையில் அழுத்தி சற்று இடது பக்கம்
சாய்ந்தவாறு உட்கார்ந்தால் சரம் வலதில்
மாறியோடும்.

5.அல்லது இடது அக்குலில் ஒரு கணமான
துண்டை மடித்து வைத்து கொண்டால்,
சுவாசம் வலதில் மாறிக்கொள்ளும்.

இவை அனைத்தும் சூரிய உதயத்திற்கு 20
நிமிடத்திற்கு முன்போ அல்லது உதயத்திற்கு
பின் 20 நிமிடத்திற்கு உள்ளாகவோ செய்து
கொண்டால் கூட போதுமானது. பிரம்ம
முகுர்த்தத்தில் செய்தால் மிக்க பயன் உண்டு,
அதாவது சூரிய உதயத்திற்கு 1 1/2 (4.30
A.M)மணி நேரத்திற்கு முன் உள்ள காலம்.

சுவாசத்தை கவனித்தல் என்பது இயற்கையான
தியான முறையாகும். எனவே இதில்
தியானமும் அடக்கம். புத்தரின் விபாசான
சுவாசத்தை என்னேரமும் கவனித்தலே ஆகும்.
இப்படி கவனிப்பதால் சரம் இடம்,வலம்,சுழுமுனை என மாறுவதை கவனிக்க முடிவும்.

மேலும் சுழுமுனை சுவாசம் ஓடும்போது
கவனித்தலே தியானமுறைகளில் சிறந்தது,
இதற்கென்று வேறு எதுவும் தேவையில்லை.

இப்படி கவனிக்கும் போது உங்களை சுற்றி
என்ன நடக்கின்றது?? எது உண்மை?? என
அனைத்தையும் துள்ளியமாக கண்டறிய
முடிவும்.

அது எப்படி?? ஒருவர் உங்களிடம் பேசுகின்றார்
என்றால், அவர் எந்த பக்கத்தில் வந்து
நிற்கின்றார் என கவனிக்கவும். அதாவது
உங்களின் வலது பக்கமாவா? அல்லது இடது
பக்கமாவா? என்று கவனிக்கவும். அவர்
உயரமான இடத்தில் நின்று பேசினாலோ
அல்லது உங்களிடம் நேருக்கு நேர் நின்று
பேசினாலோ அல்லது இடது பக்கத்தில் நின்று
பேசினாலோ உங்களின் இடது பக்கத்தில்
நிற்கின்றார் என கொள்ளவேண்டும். இதுவே
உங்கள் வலது பக்கத்தில் நன்றாலோ அல்லது
உங்களை விட தாழ்வான இடத்தில் நின்றாலோ
அல்லது உங்களுக்கு பின்னாடி நின்றாலோ
உங்களின் வலது என கொள்ளவேண்டும்.

இப்படி வலது, இடது என்பதை வைத்தே
அனைத்தையும் கணித்து விடலாம். முன்பே
கண்டது போல பூரணம் என்பது சரம் ஓடும்
பக்கம், அதுபோல் ஓடாத பக்கம் சூனியம்.

ஒருவர் சரம் ஓடும் பக்கம் நின்று எதாவது
பேசினால் அல்லது கேட்டால் அது உண்மை
மற்றும் நடக்கும் என்று பொருள், ஓடாத பக்கம்
நின்றால் அது பொய் மற்றும் நடக்காது என்று
பொருள். இது போன்று சகலத்தையும்
துள்ளியமாக கணிக்கலாம்.

திசைகளில் சூரியனுக்குரிய திசை கிழக்கு
மற்றும் வடக்கு ஆகும். அதுபோல்
சந்திரனுக்குரிய திசை மேற்கு மற்றும் தெற்கு
ஆகும். ஒருவருக்கு சரம் வலதில் ஓடும்
காலத்தில் சூரியனுக்குரிய திசையில் பயணம்
செய்தால் காரியம் நன்மையில் முடியும்.

அதுபோல் இடதில் ஓடினால் சந்திரனுக்குரிய
திசையில் செல்வது நல்லது. சந்திரன்
ஓடும்போது சூரியதிசையிலோ அல்லது
சூரியன் ஓடும்போது சந்திரதிசையிலோ
சென்றால் காரியம் சித்திக்காது.

சூரியசரம் நடக்கும்போது அதற்குரிய
திசையில் செல்லாமல் மாறாக
செல்லவேண்டும் என்றால் வலது காலை
முன்வைத்து ஒற்றையடியாக மூன்றடி தூரம்
நடந்துவிட்டுப் பயணத்தை தொடங்க
வேண்டும்.இதேபோல் சந்திரசரத்திற்கு இடதுகாலை முன்வைத்து செல்ல
வேண்டும். இரண்டுசரமும் ஒன்றாக நடந்தால்
இரண்டு கால்களையும் ஒன்றாகக்
கூட்டிவைத்து மூச்சடக்கி தத்தித்தத்தி
மூன்றுமுறை சென்றுபின் பயணம் செய்ய
வேண்டும்.

அதேபோல் ஒரு நல்ல ஒழுக்கநெறியுள்ள
உயர்ந்த மனிதரை சந்திக்கும் போது உங்களில்
பூரண பக்கத்தில் அவர் உள்ளபடி
நின்றுகொண்டால் மிக்க நன்மை தரும்.

அதேபோல் வழக்கு, தீயவர் போன்றோரை
சந்திக்க நேர்ந்தால் உங்களின் சூனிய
பக்கத்தில் அவர் உள்ளபடி செய்து கொண்டால்
அவர் பலம் குன்றிவிடும்.

கோவிலுக்கு செல்லும்போதும் உங்கள்
பூரணபக்கம் சுவாமியும், சுவாமியின்
பூரணபக்கம் நிங்களும் இருந்தால் மிக்க பலன்
உண்டு. அந்தந்த நாளுக்குரிய சரம் சுவாமிக்கு
முழுவதுமாக ஓடுவதாக கணக்கில் கொள்ள
வேண்டும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *