வாழ்க்கை வளம் பெற

நான்கு நபர்களை புறக்கணி

மடையன்
சுயநலக்காரன்
முட்டாள்
ஓய்வாக இருப்பவன்

நான்கு நபர்களுடன் தோழமை கொள்ளாதே

பொய்யன்
துரோகி
பொறாமைக்கைரன்
மமதை பிடித்தவன்

நான்கு நபர்களுடன் கடினமாக நடக்காதே

அனாதை
ஏழை
முதியவர்
நோயாளி

நான்கு நபர்களுக்கு உனது கொடையை தடுக்காதே

மனைவி
பிள்ளைகள்
குடும்பம்
சேவகன்

நான்கு விசயங்களை ஆபரணமாக அணி

பொறுமை
சாந்த குணம்
அறிவு
அன்பு

நான்கு நபர்களை வெறுக்காதே

தந்தை
தாய்
சகோதரன்
சகோதரி

நான்கு விசயங்களை குறை

உணவு
தூக்கம்
சோம்பல்
பேச்சு

நான்கு விசயங்களை தூக்கிப்போடு
துக்கம்
கவலை
இயலாமை
கஞ்சத்தனம்

நான்கு நபர்களுடன் சேர்ந்து இரு

மனத்தூய்மை உள்ளவன்
வாக்கை நிறைவேற்றுபவன்
கண்ணியமானவன்
உண்மையாளன்

நான்கு விசயங்கள் செய்

தொழுகை
நூல் வாசிப்பு
உடற்பயிற்சி
சேவை செய்தல்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *