உப்பைக் குறையுங்கள்

அதனால்
வாழ்க்கையில் நாம் குறைக்க வேண்டிய உப்புகள் சில:-

கணவன்கள் – படபடப்பு
மனைவிகள் – நச்சரிப்பு
டீன் ஏஜ்க்கள் – பரபரப்பு
மாணவர்கள் – ஏய்ப்பு
மாமியார்கள் – சிடுசிடுப்பு
மருமகள்கள் – கடுகடுப்பு
வக்கீல்கள் – ஒத்திவைப்பு
டாக்டர்கள் – புறக்கணிப்பு
அரசியல்வாதிகள் – ஆர்ப்பரிப்பு
வயதானவர்கள் – தொணதொணப்பு

ஆனால்,
யாரும் குறைக்கத் தேவையில்லாத
ஒரே உப்பு
சிரிப்பு.

இது உடம்புக்கு மிகச்சிறப்பு…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *