சைவம் Vs அசைவம்

ஆட்டுக்கறியை விட :
மேலானது
வெண்பூசணிக்காய்

 கோழிக்கறியை விட :
மேலானது
கோவைக்காய்

 பன்றிக்கறியை விட :
மேலானது
முருங்கைக்காய்

மீன்கறியை விட :
மேலானது
வாழைக்காய்

ஒட்டகக்கறியை விட :
மேலானது
கொத்தவரங்காய்

 நண்டுக்கறியை விட :
மேலானது
புடலங்காய்

ஆமைக்கறியை விட :
மேலானது
வெண்டைக்காய்

பாம்புக்கறியை விட :
மேலானது
பீர்கங்காய்

 புறாக்கறியை விட :
மேலானது
சுரைக்காய்

மாட்டுக்கறியை விட :
மேலானது
தேங்காய்

முட்டையை விட :
மேலானது
கத்திரிக்காய்

எல்லா காய்கறியையும் விட
மேலானது : அரசாணிக்காய்

சுவைக்காக அசைவம் சரி
ஆனால் ஆரோக்கியத்திற்காக அசைவம் என்பது உண்மையில்லை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *