வாழுகின்ற ஒவ்வொரு நொடியையும் சந்தோஷமாக வாழ்வோம்…!

ஒரு மனிதன் திடீரென இறந்து போனான்…!
அவன் அதை உணரும் போது கையில் ஒரு பெட்டியுடன் கடவுள்
அவன் அருகில் வந்தார்…!

கடவுள் :
” வா மகனே…!
நாம் கிளம்புவதற்கான
நேரம் வந்து விட்டது…! “

மனிதன் :
” இப்பவேவா ?
இவ்வளவு சீக்கிரமாகவா ?
என்னுடைய திட்டங்கள்
என்ன ஆவது ? “

கடவுள் :
” மன்னித்துவிடு மகனே…!
உன்னை கொண்டு
செல்வதற்கான நேரம் இது…! “

மனிதன் :
” அந்தப் பெட்டியில் என்ன உள்ளது ? “

கடவுள் :
” உன்னுடைய உடைமைகள்…! “

மனிதன் :
” என்னுடைய உடைமைகளா…!
என்னுடைய பொருட்கள், உடைகள், பணம்
எல்லாமே இதில்தான்
இருக்கின்றனவா ? “

கடவுள் :
” நீ கூறியவை அனைத்தும்
உன்னுடையது அல்ல..
அவைகள் பூமியில்
நீ வாழ்வதற்கு தேவையானது…! “

மனிதன் :
” அப்படியானால்
என்னுடைய
நினைவுகளா ? “

கடவுள் :
” அவை காலத்தின் கோலம்…! “

மனிதன் :
” என்னுடைய
திறமைகளா ? “

கடவுள் :
” அவை உன் சூழ்நிலைகளுடன்
சம்பந்தப்பட்டது…! “

மனிதன் :
” அப்படியென்றால் என்னுடைய குடும்பமும் நண்பர்களுமா ? “

கடவுள் :
” மன்னிக்கவும் !
குடும்பமும் நண்பர்களும்
நீ வாழ்வதற்கான வழிகள்…!”

மனிதன் :
” அப்படி என்றால்
என் மனைவி மற்றும் மக்களா ? “

கடவுள் :
” உன் மனைவியும் மக்களும் உனக்கு சொந்தமானவர்கள் அல்ல…! அவர்கள்
உன் இதயத்துடன்
சம்பந்தப்பட்டவர்கள்.! “

மனிதன் :
” என் உடலா ? “

கடவுள் :
“அதுவும் உனக்கு
சொந்தமானதல்ல…!
உடலும் குப்பையும் ஒன்று…! “

மனிதன் :
” என் ஆன்மா ? “

கடவுள் :
“அதுவும் உன்னுடையது அல்ல…! அது என்னுடையது…! “

மிகுந்த பயத்துடன்
கடவுளிடமிருந்து
அந்தப் பெட்டியை
வாங்கி திறந்தவன்
காலி பெட்டியை கண்டு
அதிர்ச்சியடைகிறான்…!

கண்ணில் நீர்
வழிய கடவுளிடம்
” என்னுடையது என்று
எதுவும் இல்லையா ? “
என கேட்க…!

கடவுள் சொல்கிறார் :

அதுதான் உண்மை !
நீ வாழும் ஒவ்வொரு
நொடி மட்டுமே
உன்னுடையது…!
வாழ்க்கை என்பது
நீ கடக்கும் ஒரு நொடிதான்…!

ஒவ்வொரு நொடியையும்
சந்தோஷமாக வாழ்…!
எல்லாமே உன்னுடையது என்று நினைக்காதே…!

ஒவ்வொரு நொடியும் வாழ்…! உன்னுடைய வாழ்க்கையை வாழ்…!

மகிழ்ச்சியாக வாழ்…! அது மட்டுமே நிரந்தரம்…!

🍂 உன் இறுதி காலத்தில்
நீ எதையும் உன்னுடன்
கொண்டு போக முடியாது…!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *