சாதிக்க வழி தேடி

1. கேட்டால் தவிர யாருக்கும் #அறிவுரை சொல்லாதீர்கள்.
– நேற்றுவரை சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன் !!

2. மற்றவர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருப்பார்கள் என்பதை யோசிப்பதை நிறுத்திவிட்டு,

உங்களை மேம்படுத்துவதில் #கவனம் செலுத்துங்கள்.
– பயிற்சி ஆரம்பம் !!

3. கோபம் வந்தால், அவ்விடத்தை விட்டு வெளியேறுங்கள்.

-பொதுவாக எனக்கு கோபம் உடனே வந்ததில்லை, வந்தால் ருத்ரதாண்டவம் தான் !

4. யாராவது நல்லவிஷயம் செய்தால், அவரை பாராட்டுங்கள்.
-நான் பலபேர் மத்தியில் பாராட்டினேன் !!

5. பிறரது பொறுப்புகள் குறித்து, சதா #பேசிக் கொண்டிருக்காதீர்கள்.

-அதை மட்டும்தான் செய்துள்ளேன் !!

6. கேட்டால் மட்டும் #உதவுங்கள்.

-உணர்ந்து உதவினேன் !!

7. மற்றவர்களின் #நடத்தைகளில் கவனம் செலுத்தாதீர்கள்.

-மிகுந்த கவனம் செலுத்தியிருக்கிறேன் !!

8. எந்த #ஆபத்தும் வளர்ந்து, உங்கள் கழுத்தை #நெரிக்கும் அளவிற்கு விடாதீர்கள்.

-பல ஆபத்துக்களில் என் கழுத்து நெரிக்கப்பட்டுள்ளது !!

9. #நீங்களாகப் போய், எல்லா கொக்கிகளிலும் #சிக்க வேண்டாம்.

எல்லாமே உங்கள் பிரச்சனைகள் அல்ல.
-எல்லாப் பிரச்சனைகளிலும் எனக்கும் பங்குள்ளதே என்று கையாண்டுள்ளேன் !!

10. உங்களுடைய #அன்பு, எவர் #உரிமையையும் பரிக்க வேண்டாம்.

-பலபேரின் உரிமையை என் உண்மையான அன்பால், பலபேரிடமிருந்து மறைமுகமாக பரிக்கப்பட்டுள்ளதை உணர்ந்திருக்கிறேன் !!

11. உங்களுடைய #வாழ்க்கையை, நீங்கள் அனுபவியுங்கள். அதுபோல மற்றவர்களையும் வாழவிடுங்கள்.

– நான் என் வாழ்க்கையை சமீபகாலத்தில்தான் வாழவே ஆரம்பித்து இருக்கிறேன் !!

12. #எல்லோரையும் மதியுங்கள், #மதிப்பைக் கொடுக்கக் கொடுக்கதான் அது திரும்ப கிடைக்கும்.

-நான் தராதரம் புரிந்துதான் சிலரை மதித்து வந்தேன் !

13. நீங்கள் யாரைவிடவும் மேலானவர் இல்லை. அதேபோல் கீழானவரும் இல்லை என்ற கருத்தியில் உறுதி காட்டுங்கள்.

-உறுதி காட்டியதில்லை.

14. அவரவர்க்கென தனிப்பட்ட விருப்பங்களும், தேர்வுகளும் இருக்கும். அதில் தலையிடாதீர்கள்.

-நான் தலையிட்டுள்ளேன் !!

15. உங்கள் #பேச்சை எல்லா நேரங்களிலும், எல்லோரும் கேட்டு நடக்க வேண்டும் என எதிர்பார்க்காதீர்கள்.

-எதிர்பார்த்திருக்கிறேன் !!

மேற்சொன்ன 15 கருத்துக்களும் மனிதர்களுடன் நல்லுறவில் இருக்க முக்கியமானத் தேவைகள்.

மனிதர்களிடத்தில் நல்லுறவில் இருந்தால் மட்டுமே சாதிக்க வழி கிடைக்குமாம்.

 

One thought on “சாதிக்க வழி தேடி”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *